Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
675Nr 82/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Lekarskim08.07.2020 - 09:44
675Nr 33/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn 08.07.2020 - 13:26
675Nr 64/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych10.07.2020 - 13:29
674Nr 381 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 305 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów09.07.2020 - 13:25
674Nr 9/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie składu osobowego Straży Uniwersyteckiej 08.07.2020 - 09:02
674Nr 443 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury dr hab. Iwony KONOPKI, prof. UWM na członka Rady Doskonałości Naukowej09.07.2020 - 17:23
674UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PORZĄDKOWĄ W UNIWERSYTECKIM DOMU ROTACYJNYM 09.07.2020 - 12:00
672Nr 485 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/202010.07.2020 - 16:26
671Nr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityce09.07.2020 - 15:19
671Nr 40/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym08.07.2020 - 03:25
671Nr 49/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i ...10.07.2020 - 02:35
671Nr 403 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych"10.07.2020 - 13:06
670Nr 425 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-202009.07.2020 - 10:20
668Nr 52/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Impresariat artystyczny” 10.07.2020 - 08:41
668Nr 74/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.07.2020 - 03:43
668Nr 426 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. hab. Jarosławowi Konradowi MOSZCZYŃSKIEMU, prof. UWM nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku 10.07.2020 - 08:45
667Nr 442 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Zbigniewa CHOJNOWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej10.07.2020 - 17:57
667Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej 10.07.2020 - 15:56
666Nr 400 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Zamówienia publiczne i podatki pośrednie"08.07.2020 - 23:17
665Nr 43/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zasad używania sztandaru w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie06.07.2020 - 11:42
665Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii09.07.2020 - 12:18
664Nr 26/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do s10.07.2020 - 11:17
664Nr 347 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej09.07.2020 - 22:08
664Nr 75/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie harmonogramu działań objętych Uchwałą Nr 344 Senatu z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w roku akademickim 2018/201910.07.2020 - 02:50
664Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni na stanowisko: Streetworker10.07.2020 - 05:30
663Nr 62/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie10.07.2020 - 15:55
663Nr 24/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania10.07.2020 - 02:51
663Konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej 10.07.2020 - 03:41
663Konkurs na stanowisko lektora języka włoskiego w Studium Języków Obcych10.07.2020 - 18:31
663Nr 60/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dziekanów, prodziekanów i przewodniczących rad naukowych dyscyplin w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 09.07.2020 - 01:10

Łącznie 26202827 odwiedzin dla wszystkich podstron.