Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
145Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości 26.05.2019 - 22:28
144Nr 429 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Ryszarda ŹRÓBKA na członka Rady Doskonałości Naukowej26.05.2019 - 13:47
143Wydział Nauk o Środowisku26.05.2019 - 19:23
142Nr 442 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Zbigniewa CHOJNOWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej26.05.2019 - 20:13
140Nr 121/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego”26.05.2019 - 19:22
139Nr 6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 62/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałow25.05.2019 - 23:48
139Nr 11/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz w Decyzji Nr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów 27.05.2019 - 01:57
136sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201725.05.2019 - 23:48
135Nr 436 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. inż. Andrzeja KOTECKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej25.05.2019 - 23:49
135Konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej 26.05.2019 - 07:34
134Nr 441 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Aleksandra KIKLEWICZA na członka Rady Doskonałości Naukowej25.05.2019 - 23:49
133Nr 434 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Jana JANKOWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej27.05.2019 - 02:28
133Nr 24/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania25.05.2019 - 23:49
132Nr 423 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020 25.05.2019 - 23:49
132Nr 433 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Aleksego TRALLE na członka Rady Doskonałości Naukowej 27.05.2019 - 01:37
131Nr 111/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę....26.05.2019 - 03:23
131Nr 3/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/1725.05.2019 - 23:48
131Nr 6/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty”25.05.2019 - 23:48
131Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2018 rok25.05.2019 - 23:48
130Nr 424 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020 25.05.2019 - 23:49
130Nr 440 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Bogdana SOJKINA na członka Rady Doskonałości Naukowej 26.05.2019 - 12:13
129NR 422 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU25.05.2019 - 23:49
122Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Radiologii25.05.2019 - 22:48
121Nr 439 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Marka RATAJCZAKA na członka Rady Doskonałości Naukowej25.05.2019 - 23:49
119Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”26.05.2019 - 13:51
119Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce”25.05.2019 - 23:48
119Nr 430 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Andrzeja KONCICKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej26.05.2019 - 09:37
119Nr 431 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. inż. Mariana KWIETNIEWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej26.05.2019 - 05:09
118Nr 22/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Rektora ds. wdrożenia w UWM w Olsztynie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym...25.05.2019 - 23:50
118Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od...25.05.2019 - 23:50

Łącznie 21601403 odwiedzin dla wszystkich podstron.