Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3553Nr 101/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont - ZPK 17.04.2021 - 10:22
2082UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM17.04.2021 - 10:20
7361 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie17.04.2021 - 10:19
1352Nr 6 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Wola na rzecz gminy Reszel17.04.2021 - 10:17
2749Nr 243 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN” w ramach Konsorcjum PIONIER17.04.2021 - 10:17
1426Nr 230 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 197 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie...17.04.2021 - 10:16
2802Zarządzenie NR 14 z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie: struktury organizacyjnej i regulaminu Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN17.04.2021 - 10:14
1501Nr 76 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych i wieczorowych w Uniwersytecie w 2002 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej matury"17.04.2021 - 10:10
1791Nr 76/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” realizowanych na Wydziale Humanistycznym17.04.2021 - 10:09
2614Nr 564 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie"17.04.2021 - 10:07
3156Nr 812 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Szpitalowi Uniwersyteckiemu z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie aparatury i narzędzi medycznych17.04.2021 - 10:06
2948Nr 314 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów laboratoryjnych i doświadczalnych z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM17.04.2021 - 10:04
1161Nr 31/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków 17.04.2021 - 10:04
1447Nr 37 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Europejskiego Centrum Mediów w Olsztynie17.04.2021 - 10:04
2987Nr 636 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania struktury organizacyjnej instytutów i katedr na wydziałach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 10:04
2062Nr 518 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uralskim Uniwersytetem Federalnym im. pierwszego Prezydenta Rosji B. N. Jelcyna17.04.2021 - 10:04
2517Nr 98 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2012 rok17.04.2021 - 10:03
1594Nr 63/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 10:03
457UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ELEKTRYKA17.04.2021 - 10:01
2771Nr 773 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 09:59
3285Nr 185 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Sergiusza NAWROCKIEGO17.04.2021 - 09:58
2885Nr 264 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony17.04.2021 - 09:57
844Nr 387 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU17.04.2021 - 09:57
2496Nr 165 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Rosja17.04.2021 - 09:56
3277Nr 232 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2008 rok17.04.2021 - 09:56
1443Nr 216 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia jednostki międzywydziałowej pod nazwą Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji M17.04.2021 - 09:55
1022Nr 330 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej 17.04.2021 - 09:55
2049Decyzja Nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej 17.04.2021 - 09:53
1399Nr 118 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Republika Chorwacji17.04.2021 - 09:52
3116Decyzja Nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/201317.04.2021 - 09:50

Łącznie 28953643 odwiedzin dla wszystkich podstron.