Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
6216Rejestry - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu14.08.2020 - 10:27
7176Rejestry - Wydawnictwo Uniwersytetu15.08.2020 - 00:07
6773Rejestry - Wydział Bioinżynierii Zwierząt15.08.2020 - 05:20
6524Rejestry - Zespół ds. Zamówień Publicznych14.08.2020 - 10:27
7502Rejestry- Archiwum i Muzeum UWM14.08.2020 - 10:26
6795REKRUTACJA 14.08.2020 - 09:53
86545REKTOR prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI15.08.2020 - 08:59
24842Rozdzielnia Korespondencji14.08.2020 - 20:11
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
9268Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 15.08.2020 - 10:04
1430Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Doktorantów14.08.2020 - 01:08
2442Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich15.08.2020 - 00:12
12141Rzecznik Patentowy15.08.2020 - 07:49
3636S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.08.2020 - 06:47
3280S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w przepisach dotyczących zawodów adwokata i radcy prawnego15.08.2020 - 06:19
841S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ALEI UNIWERSYTECKIEJ15.08.2020 - 03:25
825S T A N O W I S K O z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunków studiów fizjoterapia oraz kosmetologia 15.08.2020 - 03:01
2641Samorząd studencki14.08.2020 - 17:35
6939Schemat organizacyjny15.08.2020 - 08:44
56945Sekcja Socjalna15.08.2020 - 10:32
6963Sekretariat Kanclerza14.08.2020 - 10:45
8529Sekretariat Kanclerza14.08.2020 - 14:03
6048Seminarium: Koła naukowe szkołą twórczego działania13.08.2020 - 15:09
18986Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych15.08.2020 - 10:48
12587Senacka Komisja do spraw Kadrowych15.08.2020 - 05:44
13886Senacka Komisja do spraw Nauki15.08.2020 - 02:44
12961Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów15.08.2020 - 07:52
16190Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej15.08.2020 - 07:54
13108Senacka Komisja Statutowa15.08.2020 - 02:44

Łącznie 26548117 odwiedzin dla wszystkich podstron.