Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1270Nr 9/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych12.04.2021 - 23:48
1019Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych17.04.2021 - 14:24
2113Nr 9/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie programu finansowania trzymiesięcznych naukowych staży zagranicznych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.04.2021 - 15:09
948Nr 9/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie składu osobowego Straży Uniwersyteckiej 20.04.2021 - 20:24
527Nr 9/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 209/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2019/202020.04.2021 - 16:30
482Nr 9/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.04.2021 - 18:10
144Nr 9/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 204/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego (ze zm.)20.04.2021 - 23:10
598Nr 9/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.04.2021 - 16:39
1537Nr 90 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków wydziałów w sprawie nadawania przez Senat UWM tytułu doktora honoris causa20.04.2021 - 07:34
1480Nr 90 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa20.04.2021 - 05:25
1545Nr 90 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym im.20.04.2021 - 07:55
3442Nr 90 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: Bartąg, Dorotowo, Tomaszkowo20.04.2021 - 02:32
2620Nr 90 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie sprostowania błędu w uchwałach od nr 18 do nr 33 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 r. oraz w uchwale nr 41 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.04.2021 - 22:07
3640Nr 90 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 200919.04.2021 - 05:14
2731Nr 90/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Teologii20.04.2021 - 16:44
2605Nr 90/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201520.04.2021 - 19:42
2169Nr 90/2013 z dnia 18 października 2013 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej 20.04.2021 - 15:17
1428Nr 90/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych20.04.2021 - 02:37
1307Nr 90/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Produkcja rolnicza i ogrodnicza” realizowanych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa19.04.2021 - 09:36
1640Nr 90/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich 20.04.2021 - 17:04
1283Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” 20.04.2021 - 07:41
4117Nr 90/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie21.04.2021 - 01:08
1400Nr 90/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego w roku akademic20.04.2021 - 02:38
948Nr 90/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/201919.04.2021 - 23:23
795Nr 90/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ 20.04.2021 - 14:21
436Nr 90/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku18.04.2021 - 17:52
432Nr 90/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Analiza trendów”20.04.2021 - 21:21
189Nr 90/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Sztuki na kadencję 2020-202420.04.2021 - 23:57
246Nr 90/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Sztuki na kadencję 2020-202420.04.2021 - 18:14
4636Nr 90/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.)20.04.2021 - 20:41

Łącznie 28969688 odwiedzin dla wszystkich podstron.