Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
3601Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM18.09.2019 - 14:10
1844Zarządzenie Nr 22/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i bussinesie”18.09.2019 - 15:55
2363Zarządzenie Nr 22/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo gospodarcze”17.09.2019 - 22:31
2379Zarządzenie NR 23 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2006/2007 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych.18.09.2019 - 20:00
2851Zarządzenie Nr 23 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 16.09.2019 - 21:01
2822Zarządzenie Nr 23 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Europy Wschodniej.15.09.2019 - 08:01
1705Zarządzenie Nr 23/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawne uwarunkowania kształtowania wizerunku instytucji”19.09.2019 - 00:24
2401Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie i higiena głosu” 17.09.2019 - 00:44
2242Zarządzenie nr 24 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo pracy”.17.09.2019 - 13:27
3168ZARZĄDZENIE NR 24 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2006/2007 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.15.09.2019 - 12:58
2396Zarządzenie Nr 24 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Społecznych.18.09.2019 - 13:15
1935Zarządzenie Nr 24/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r.w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości”16.09.2019 - 23:46
2383Zarządzenie Nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza religijna”15.09.2019 - 11:32
2134ZARZĄDZENIE NR 25 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Dla pracowników instytucji rynku pracy”.17.09.2019 - 22:15
2922Zarządzenie Nr 25 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej15.09.2019 - 23:02
2453Zarządzenie nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.15.09.2019 - 15:19
2627Zarządzenie Nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM18.09.2019 - 13:33
1845Zarządzenie Nr 25/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Metody satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji i systemach GIS”17.09.2019 - 17:14
2432Zarządzenie Nr 25/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie zawodowe kuratorów sądowych”17.09.2019 - 17:53
2066Zarządzenie Nr 26 Rektora z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych oraz na Wydziale Prawa i Administracji16.09.2019 - 20:45
3535Zarządzenie Nr 26 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.18.09.2019 - 09:30
2068Zarządzenie Nr 26 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.17.09.2019 - 19:01
3998Zarządzenie Nr 26 z dnia 6 września 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.18.09.2019 - 22:23
2126Zarządzenie Nr 26/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kuratela sądowa”16.09.2019 - 13:53
2469Zarządzenie Nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ekonomia w biznesie”18.09.2019 - 08:13
1984Zarządzenie Nr 27 Rektora z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pomoc publiczna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej”16.09.2019 - 16:48
2317Zarządzenie Nr 27 z dnia 25 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.18.09.2019 - 13:39
2209Zarządzenie Nr 27 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich”.18.09.2019 - 19:32
2002Zarządzenie Nr 27/2009 Rektora z dnia 15 maja 2009 r.w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej”16.09.2019 - 13:14
1950Zarządzenie Nr 27/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Formy gimnastyczno – taneczne z rytmiką”17.09.2019 - 23:04

Łącznie 22844797 odwiedzin dla wszystkich podstron.