Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
23088Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami04.08.2020 - 11:34
3145Stanowisko ds. Energetycznych04.08.2020 - 11:34
159Nr 24/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 04.08.2020 - 11:35
1418Nr 32/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa04.08.2020 - 11:35
39329Regulamin BIP UWM04.08.2020 - 11:35
2804Decyzja Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2010/2011 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi04.08.2020 - 11:36
1280Nr 9/2015 z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich04.08.2020 - 11:37
189Nr 59/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów oraz elektronicznego archiwum prac dyplomowych04.08.2020 - 11:37
1952Nr 509 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Jerzemu BUZKOWI04.08.2020 - 11:37
437Nr 46/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów rzeczowo-finansowych na 2019 rok 04.08.2020 - 11:38
3286Nr 72 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”04.08.2020 - 11:38
2382Nr 666 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Janusza POŁOMA04.08.2020 - 11:38
1379Nr 212 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie04.08.2020 - 11:39
1089Nr 38/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian oraz jednolitego tekstu Zarządzenia Nr 102/2016 z dnia 26 października 2016 oku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 11:39
1285Nr 59/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020 roku04.08.2020 - 11:39
2108Nr 59/2019 z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 11:40
2173Nr 64/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych04.08.2020 - 11:40
92Nr 72/2020 w Olsztynie z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na rok 2020 04.08.2020 - 11:40
261Nr 650 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rekomendacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z placem manewrowym dla potrzeb bazy badawczej Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ...04.08.2020 - 11:40
1296Nr 105/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” realizowanych na Wydziale Sztuki04.08.2020 - 11:40
1362Nr 20/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Logopedia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych 04.08.2020 - 11:41
8716Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 04.08.2020 - 11:41
3003Zarządzenie Nr 79/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku zmieniające Zarządzenie Nr 59/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wysokości wy04.08.2020 - 11:42
2321Zarządzenie Nr 26 Rektora z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych oraz na Wydziale Prawa i Administracji04.08.2020 - 11:44
2620Nr 319 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym, Ukraina04.08.2020 - 11:44
3643200404.08.2020 - 11:44
2449UCHWAŁA Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 r.04.08.2020 - 11:44
123 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego04.08.2020 - 11:45
47 konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Lingwistyki Stosowanej) 04.08.2020 - 11:46
143Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka 04.08.2020 - 11:46

Łącznie 26448421 odwiedzin dla wszystkich podstron.