Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1952Nr 688 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Reszel20.11.2019 - 23:11
2047Nr 747 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na czas określony mgr Barbary FIJAŁKOWSKIEJ20.11.2019 - 23:11
971Nr 1/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z pokoju do celów mieszkalnych pracowników naukowo-dydaktycznych w Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.11.2019 - 23:12
2448Nr 42/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Psychoprofilaktyka życia rodzinnego”20.11.2019 - 23:12
2009Nr 552 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Katarzyny BOJARUNIEC20.11.2019 - 23:13
1654Nr 26/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie Regulaminu przyznawania pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie DYPLOMU UZNANIA20.11.2019 - 23:13
901Biuro Prawne20.11.2019 - 23:14
50Nr 215/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie ustalania wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.11.2019 - 23:14
1964Zarządzenie 56/2009 Rektora z dnia 7 września 2009 r. w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2009/2010 20.11.2019 - 23:14
1111Nr 168 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie przynania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.11.2019 - 23:15
1302Nr 35/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich20.11.2019 - 23:15
13138Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa20.11.2019 - 23:15
1961Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich20.11.2019 - 23:15
419Nr 512 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.11.2019 - 23:16
1798Nr 120/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.11.2019 - 23:16
1485Nr 47/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/201620.11.2019 - 23:16
2349Zarządzenie Nr 19 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie specjalistyczne w zakresie teologii”.20.11.2019 - 23:17
599UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ SZTUKI, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO20.11.2019 - 23:17
2493Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie i higiena głosu” 20.11.2019 - 23:17
2682Nr 65 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku „stosunki międzynarodowe”20.11.2019 - 23:17
3349200320.11.2019 - 23:18
1817Decyzja Nr 27/2009 Rektora z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji nadzorującej przekazanie dokumentacji projektu nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorst20.11.2019 - 23:18
58486słownik skrótów20.11.2019 - 23:18
1842Nr 11/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Technicznych 20.11.2019 - 23:18
1174Nr 27 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2015/201620.11.2019 - 23:18
960Skład osobowy Rady Wydziału Lekarskiego20.11.2019 - 23:19
1310Nr 55/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego ds. dostosowania treści Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do zmian w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym20.11.2019 - 23:19
52800PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI20.11.2019 - 23:19
544Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych20.11.2019 - 23:19
1263Nr 80/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.11.2019 - 23:19

Łącznie 23531340 odwiedzin dla wszystkich podstron.