Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
494Regulamin Szkoły Doktorskiej15.09.2019 - 18:07
2938Decyzja Nr 7/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany Decyzji Nr 31/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-201215.09.2019 - 18:07
25Nr 57/2019 z dnia 12 września 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru i limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz liczby miejsc przyznanych...15.09.2019 - 18:08
2729Nr 7 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego15.09.2019 - 18:08
44Nr 55/2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie wypłaty jednorazowych dodatków do wynagrodzeń pracowników z tytułu osiągnięcia przez wydziały dodatnich wyników finansowych za rok 201815.09.2019 - 18:08
2205Nr 30/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza 15.09.2019 - 18:08
7917Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich15.09.2019 - 18:08
1152Nr 142 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 628 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 ...15.09.2019 - 18:08
2725Protokół nr 16 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku15.09.2019 - 18:09
2176Nr 289 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy o współpracy z CSK Food Enrichment b.v.15.09.2019 - 18:09
12752Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Technicznych15.09.2019 - 18:09
1072Nr 138 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego.15.09.2019 - 18:10
2774Nr 66/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie15.09.2019 - 18:10
2852Nr 107 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie uchylenia Uchwały Senatu Nr 23 z dnia 17 grudnia 1999 roku15.09.2019 - 18:10
1097Nr 68 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Mediów15.09.2019 - 18:11
1664Nr 463 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2014 roku15.09.2019 - 18:11
1165Nr 935 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok15.09.2019 - 18:11
25549Kierownictwo Administracji15.09.2019 - 18:11
1548Nr 516 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki15.09.2019 - 18:11
18441Zakład Poligraficzny15.09.2019 - 18:11
2838Nr 101 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa dr. Wolfgangowi Schäuble15.09.2019 - 18:12
2159Nr 406 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Riazańskim Państwowym Uniwersytetem Agrotechnologicznym im. P. A. Kostycheva, Rosja15.09.2019 - 18:12
6317 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie15.09.2019 - 18:12
8025Bezzwrotne fundusze z UE15.09.2019 - 18:12
2419UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA w DZIALE EWIDENCJI MAJĄTKU15.09.2019 - 18:13
54774Regionalne Centrum Informatyczne15.09.2019 - 18:13
3953UCHWAŁA Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 15.09.2019 - 18:13
364Wydział Nauk o Środowisku15.09.2019 - 18:13
1968Nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2010 z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie opracowania i wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.09.2019 - 18:14
2293Nr 183 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Stanisława GONKOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego15.09.2019 - 18:14

Łącznie 22812005 odwiedzin dla wszystkich podstron.