Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1269Nr 176 z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Piotrowi Skłodowskiemu 04.07.2020 - 09:24
2791Nr 731 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2015/201604.07.2020 - 09:24
1322Nr 13 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 09:25
251Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Radiologii04.07.2020 - 09:25
604Konkurs na stanowisko Studenta - Stypendysty w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydziału Nauk o Środowisku, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 09:25
2379Nr 674 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony04.07.2020 - 09:26
1268Nr 45 z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia godła Uczelni04.07.2020 - 09:26
3536Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych04.07.2020 - 09:26
707Nr 20 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia odznak honorowych Uniwersytetu04.07.2020 - 09:26
2084Nr 725 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr 169 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni04.07.2020 - 09:27
2401Nr 310 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn04.07.2020 - 09:27
15311Wydział Nauki o Żywności04.07.2020 - 09:28
381Nr 585 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”04.07.2020 - 09:28
15494Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych04.07.2020 - 09:28
14532Wydziały UWM04.07.2020 - 09:28
16947Struktura Wydziału Nauk o Środowisku04.07.2020 - 09:28
3053Nr 175 z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesińskiemu04.07.2020 - 09:29
44653Skład osobowy Rady Wydziału Nauki o Żywności04.07.2020 - 09:30
2530Zarządzenie Nr 19/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2010 roku w sprawie uczczenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 04.07.2020 - 09:31
571Nr 616 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 553 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego04.07.2020 - 09:31
275Nr 17/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziało04.07.2020 - 09:31
4078Nr 123 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie04.07.2020 - 09:31
18104Status prawny Uczelni04.07.2020 - 09:31
35235Delegacje04.07.2020 - 09:32
1866Nr 940 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej04.07.2020 - 09:32
1897Nr 41/2015 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 09:33
12998Fundacja im. M. Oczapowskiego04.07.2020 - 09:33
6714Nr 11/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Doradczego Izby Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 09:33
1257Nr 120/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 04.07.2020 - 09:34
2254Zarządzenie Nr 31/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wychowanie fizyczne i zdrowotne z przygotowaniem do pracy pedagogicznej w klasie integr04.07.2020 - 09:34

Łącznie 26137505 odwiedzin dla wszystkich podstron.