Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
11387Rzecznik Patentowy24.01.2020 - 23:34
6216Władze Wydziału Nauk Społecznych24.01.2020 - 23:34
1138Nr 181 z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo, obręb Lamkówko24.01.2020 - 23:34
2672Nr 202 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie, Rosja24.01.2020 - 23:35
2676Nr 412 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.01.2020 - 23:35
415UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PORZĄDKOWĄ W UNIWERSYTECKIM DOMU ROTACYJNYM 24.01.2020 - 23:35
745Nr 315 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej24.01.2020 - 23:35
14136Nr 25/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów24.01.2020 - 23:36
279Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie podziału kompetencji24.01.2020 - 23:36
1318Nr 8/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Restrukturyzacji Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 23:36
2413Nr 30 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę 24.01.2020 - 23:36
92Nr 230/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 111/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 24.01.2020 - 23:37
2595Nr 718 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa przy ul. Prawocheńskiego 1 poprzez docieplenie stropu na najwyższej kondygnacji budynku”24.01.2020 - 23:38
2643Nr 402 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Fundacją PAIDEIA z siedzibą w Krakowie przy realizacji Programu Uniwersytet Dzieci24.01.2020 - 23:38
1232Nr 99/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Ośrodka Badań nad PRL na kadencję od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku24.01.2020 - 23:39
2127Nr 661 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Mieczysława BAKUŁY24.01.2020 - 23:39
948Nr 318 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok24.01.2020 - 23:40
10746Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych24.01.2020 - 23:40
3310w roku akademickim 2013/201424.01.2020 - 23:42
2555Nakłady na remonty 2006/200724.01.2020 - 23:42
27700Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 23:43
462Nr 108/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Tworzenie materiałów e-learningowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”24.01.2020 - 23:44
1393Nr 749 w sprawie osobowej24.01.2020 - 23:44
2133Nr 553 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych w budynku dwurodzinnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie położonym w miejscowości Leginy 64, Gmina Reszel24.01.2020 - 23:44
1123Nr 69 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 863 z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza24.01.2020 - 23:45
1520WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH - REFERENT24.01.2020 - 23:45
1341Nr 848 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie osobowej24.01.2020 - 23:45
458Nr 373 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok24.01.2020 - 23:45
3527Finansowanie badań24.01.2020 - 23:46
2406Nr 49 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach24.01.2020 - 23:46

Łącznie 24220285 odwiedzin dla wszystkich podstron.