Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3012Nr 494 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Andrzeja SZMYTA18.04.2021 - 17:38
3013Nr 28 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych18.04.2021 - 22:02
3015Zarządzenie Nr 4 z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu.18.04.2021 - 18:20
3015Nr 97 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych18.04.2021 - 16:41
3015UCHWAŁA Nr 985 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Ann14.04.2021 - 16:51
3016 Zarządzenie Nr 12 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zasad przeprowadzania rankingów osiągnięć naukowych pracowników.17.04.2021 - 12:23
3016Nr 71/2011 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 52/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej17.04.2021 - 04:21
3016UCHWAŁA Nr 991 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania szacunkowego kosztu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowej siedziby Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-17.04.2021 - 22:03
3018Zarządzenie Nr 16/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zasad przyznawania lokali (miejsc) rotacyjnych z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17.04.2021 - 20:28
3018Nr 611 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Klastra „Targi i Turystyka Polski Wschodniej” 18.04.2021 - 14:57
3019Nr 287 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz na Wydziale Nauk Technicznych15.04.2021 - 18:06
3020Nr 77 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich (wydziałowych) w działalności badawczej18.04.2021 - 08:05
3021DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”11.04.2021 - 03:47
3021Nr 146 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu przygotowania i realizacji projektu badawczego pt. "Innowacyjne produkty żywnościowe o wysokiej wartości ...."18.04.2021 - 12:06
3021konkurs na stanowisko koordynatora projektu18.04.2021 - 06:18
3024Zarządzenie Nr 97/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK18.04.2021 - 23:53
3025Nr 253 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie kierunków rozwoju przedsiębiorczości akademickiej13.04.2021 - 01:02
3025Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich18.04.2021 - 11:15
3028Nr 295 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie utworzenia makrokierunku studiów w Uniwersytecie15.04.2021 - 23:00
3028Nr 29 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ18.04.2021 - 10:57
3028Nr 387 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie18.04.2021 - 18:32
3029Decyzja Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi18.04.2021 - 17:30
3029Nr 936 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie polityki kadrowej 18.04.2021 - 23:45
3030Nr 69 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Akademickich im. Marii i Georga Dietrich w Olsztynie18.04.2021 - 16:18
3030Nr 700 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. inż. Oleksandra TYMCHENKO16.04.2021 - 14:53
3032UCHWAŁA Nr 990 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandyda17.04.2021 - 11:19
3032Nr 70/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych”18.04.2021 - 13:13
3032Nr 217 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 18.04.2021 - 23:33
3032Nr 17/2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zasad używania przez pracownika prywatnego samochodu w celach służbowych17.04.2021 - 22:16
3033Nr 393 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2010/201117.04.2021 - 06:39

Łącznie 28946476 odwiedzin dla wszystkich podstron.