Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
4013Regulamin organizacyjny instytutu wydziałowego UWM16.11.2019 - 13:17
4013konkurs na stanowisko Kierownika Biura Kadr i Płac17.11.2019 - 03:56
4019Dla mediów17.11.2019 - 09:49
4023Praktyki zawodowe16.11.2019 - 13:07
4023Nr 638 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2012 roku16.11.2019 - 18:52
4030„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów17.11.2019 - 10:51
4037Nr 108 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię16.11.2019 - 10:26
4037Nr 68/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/201716.11.2019 - 21:21
4040UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI16.11.2019 - 12:14
4041Zarządzenie Nr 33 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 15:30
4041w roku akademickim 2009/201017.11.2019 - 11:26
4046Nr 10/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza 16.11.2019 - 11:32
4051UCHWAŁA Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17.11.2019 - 20:00
4053Nr 180 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim16.11.2019 - 14:21
4056Nr 54/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia formularza wyjazdowego obowiązującego przy wyjazdach służbowych za granicę w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.11.2019 - 01:30
4057Nr 29/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 19:11
4060Decyzja Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego ds. rekrutacji kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2011/201217.11.2019 - 11:25
4064Nr 67/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.11.2019 - 01:29
4069Zarządzenie Nr 26 z dnia 6 września 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.17.11.2019 - 22:51
4069Zasady i tryb przyjmowania16.11.2019 - 13:19
4074 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie17.11.2019 - 13:00
4080Nr 56 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2005 rok16.11.2019 - 10:24
4086Nr 96/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego kustoszy 16.11.2019 - 18:24
4086Nr 170 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie16.11.2019 - 23:25
4091Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2011 rok17.11.2019 - 06:01
4094Nr 132 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich 17.11.2019 - 07:27
4109Regulaminy studiów17.11.2019 - 10:32
4110Wydział Sztuki16.11.2019 - 13:16
4125Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli16.11.2019 - 11:58
4139Nr 103 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim17.11.2019 - 12:25

Łącznie 23496302 odwiedzin dla wszystkich podstron.