Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3236Zarządzenie Nr 40/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego02.08.2020 - 22:08
3236Nr 68 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia Wydziału Sztuki03.08.2020 - 01:36
3236Nr 321 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 02.08.2020 - 23:46
3237Nr 85 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przyznania statusu profesora honorowego prof. dr hab. Elżbiecie BIERNACKIEJ03.08.2020 - 02:56
3237Nr 18/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy01.08.2020 - 21:43
3238Nr 391 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2011 roku03.08.2020 - 02:07
3239Nr 199 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.08.2020 - 15:06
3239Nr 36/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu dokształcającego realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie02.08.2020 - 12:13
3240Nr 109 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie urządzenia terenu Biblioteki Środowiskowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.08.2020 - 19:39
3242Nr 176 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Andrzejowi Nowakowi02.08.2020 - 02:39
3242Nr 192 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn03.08.2020 - 03:46
3242STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.08.2020 - 16:34
3244Nr 477 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Etyki01.08.2020 - 21:34
3244Decyzja Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza31.07.2020 - 07:41
3245Kryteria kwalifikacji03.08.2020 - 11:57
3247Decyzja Nr 13 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie terminów wypłat nagród Rektora i dodatkowych wynagrodzeń.01.08.2020 - 21:05
3248Zarządzenie Nr 33/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie określenia wzo03.08.2020 - 16:40
3249Nr 199 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych03.08.2020 - 07:07
3250Nr 86 Senatu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”02.08.2020 - 10:44
3251Grunty w użytkowaniu wieczystym 2006/200703.08.2020 - 08:08
3252Nr 179 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych03.08.2020 - 14:31
3253Oferta kształcenia w roku akademickim 2006/200703.08.2020 - 11:55
3254Protokół nr 26 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lutego 2008 r.02.08.2020 - 02:01
3256Nr 473 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”01.08.2020 - 21:36
3259Nr 74 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 roku02.08.2020 - 12:02
3259Nr 93 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 603.08.2020 - 05:15
3259Nr 101/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont - ZPK 03.08.2020 - 09:28
3263UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DZIAŁU PŁAC31.07.2020 - 00:16
3264Nr 147 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2006 rok02.08.2020 - 18:45
3264Nr 120 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Uniwersytetem w Walencji, Hiszpania 03.08.2020 - 15:02

Łącznie 26440357 odwiedzin dla wszystkich podstron.