Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
773Nr 49/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw dyscyplin naukowych24.09.2020 - 23:30
773Nr 112/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie rodzajów...22.09.2020 - 20:54
773Nr 404 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego"24.09.2020 - 06:00
773Nr 60/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dziekanów, prodziekanów i przewodniczących rad naukowych dyscyplin w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 25.09.2020 - 08:13
773Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni na stanowisko: Streetworker24.09.2020 - 02:26
772Nr 298 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej24.09.2020 - 23:20
772Nr 383 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 263 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok stud23.09.2020 - 14:09
772NR 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 24.09.2020 - 07:51
771Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej 23.09.2020 - 15:28
769Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna25.09.2020 - 09:45
765Nr 68/2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia żałoby na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2020 - 15:51
765Nr 442 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Zbigniewa CHOJNOWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej23.09.2020 - 14:40
764Nr 31 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu21.09.2020 - 10:55
764Nr 50/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr WND-POWR.03.02.00-00-I034/16-01, pt. „Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” współfinansowanego przez Unię Europejską...25.09.2020 - 05:01
763Nr 53/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2015 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach szkoleń...22.09.2020 - 12:51
763Nr 108/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Tworzenie materiałów e-learningowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”24.09.2020 - 19:49
763Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii25.09.2020 - 07:26
762Nr 78/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POWR.03.01.00-00-U145/17 pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy21.09.2020 - 15:11
762Nr 96/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza (ze zmianami)23.09.2020 - 10:28
761Nr 425 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-202024.09.2020 - 09:51
760Nr 362 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do23.09.2020 - 14:01
759Nr 32/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii 24.09.2020 - 09:31
759Nr 359 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-2020 (z póżn. zm.)24.09.2020 - 20:36
758Nr 443 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury dr hab. Iwony KONOPKI, prof. UWM na członka Rady Doskonałości Naukowej23.09.2020 - 14:40
757Nr 63/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2019/202025.09.2020 - 09:30
756Nr 42/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia na 2018 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.09.2020 - 04:03
755Nr 30/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej” 21.09.2020 - 17:52
755Nr 437 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Bronisława SITKA na członka Rady Doskonałości Naukowej25.09.2020 - 02:50
754UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI, KATEDRA PATOFIZJOLOGII ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO 21.09.2020 - 17:31
754Nr 441 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Aleksandra KIKLEWICZA na członka Rady Doskonałości Naukowej25.09.2020 - 04:54

Łącznie 27012463 odwiedzin dla wszystkich podstron.