Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
146Nr 79/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.05.2019 - 13:42
146Nr 403 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych"21.05.2019 - 03:57
146Nr 413 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda21.05.2019 - 00:29
145Nr 427 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. n. med. Marcinowi Przemysławowi MYCKO nagrody Ministra Nauki i Szkolnict20.05.2019 - 20:53
144Nr 428 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Arkadiuszowi ŻUKOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za20.05.2019 - 12:41
143Nr 114/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.)21.05.2019 - 13:55
143Nr 444 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3t21.05.2019 - 01:12
142Nr 109/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego”21.05.2019 - 14:19
142Nr 11/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Straży Uniwersyteckiej21.05.2019 - 04:11
140Nr 102/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 12 21.05.2019 - 13:35
140Nr 402 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce"21.05.2019 - 05:32
139Nr 78/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)18.05.2019 - 22:16
139Nr 14/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu i awansowaniu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych21.05.2019 - 07:37
139Konkurs na stanowisko adiunkta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 21.05.2019 - 08:32
137Nr 400 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Zamówienia publiczne i podatki pośrednie"21.05.2019 - 10:58
137Nr 411 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda21.05.2019 - 00:33
136Nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki 21.05.2019 - 10:54
135Nr 432 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Arkadiusza ŻUKOWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej20.05.2019 - 19:47
134Nr 108/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Tworzenie materiałów e-learningowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”21.05.2019 - 08:42
134Nr 416 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda20.05.2019 - 04:23
134Nr 426 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. hab. Jarosławowi Konradowi MOSZCZYŃSKIEMU, prof. UWM nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku 21.05.2019 - 01:26
134KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA LABORATORYJNEGO (STANOWISKO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE)21.05.2019 - 11:10
131UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSERWATORA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ 21.05.2019 - 12:23
129Nr 437 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Bronisława SITKA na członka Rady Doskonałości Naukowej18.05.2019 - 15:17
126Nr 414 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda21.05.2019 - 00:28
126Nr 443 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury dr hab. Iwony KONOPKI, prof. UWM na członka Rady Doskonałości Naukowej18.05.2019 - 23:01
124Nr 429 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Ryszarda ŹRÓBKA na członka Rady Doskonałości Naukowej21.05.2019 - 05:55
124Nr 32/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2019 roku 21.05.2019 - 10:17
123Nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany p21.05.2019 - 04:21
123Nr 425 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-202021.05.2019 - 01:03

Łącznie 21432340 odwiedzin dla wszystkich podstron.