Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
894Nr 89/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych na kadencję 2016-202026.01.2021 - 17:15
893Nr 78/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyporządkowania studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: medycyna do Wydziału Lekarskiego26.01.2021 - 11:46
891Nr 128 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.01.2021 - 07:24
890Nr 93/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych” 26.01.2021 - 11:45
890konkurs na funkcję Kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej Wydziału Lekarskiego26.01.2021 - 14:29
890Nr 107/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2019/202026.01.2021 - 11:42
890Nr 425 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-202027.01.2021 - 15:59
890UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA W KATEDRZE MIKROBIOLOGII I MYKOLOGII26.01.2021 - 14:08
889Nr 86/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”26.01.2021 - 11:43
888Nr 64/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji26.01.2021 - 12:27
888Nr 403 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych"27.01.2021 - 17:43
887Nr 39/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu W26.01.2021 - 11:43
886Nr 82/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Surdologopedia”26.01.2021 - 20:42
886Nr 398 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych prowadzonych w języku angielskim z zakresu "Creating e-learning content and conducting classes using distance learning methods and techniques"26.01.2021 - 10:18
886KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWO-TECHNICZNEGO w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych...26.01.2021 - 16:21
885Nr 115 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego w Olsztynie przy ul. Puszkina 14, stanowiącego własność Uniwersytetu lub określenie innych możliwości zbycia tej nieruchomośc26.01.2021 - 07:24
885Nr 302 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej26.01.2021 - 10:21
885Nr 404 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego"26.01.2021 - 10:18
884Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika inżynieryjno-technicznego w Katedrze Chemii26.01.2021 - 14:08
883Nr 41/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 26.01.2021 - 12:28
883Nr 94/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.)27.01.2021 - 13:47
882Nr 53/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw pracowniczych26.01.2021 - 12:28
882Nr 360 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.)26.01.2021 - 10:20
882Nr 359 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-2020 (z póżn. zm.)26.01.2021 - 10:20
881Nr 383 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 263 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok stud27.01.2021 - 05:24
881sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201727.01.2021 - 10:12
881Nr 480 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika specjalna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim27.01.2021 - 05:24
881Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii26.01.2021 - 13:20
880Technolog w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa26.01.2021 - 14:13
879Nr 277 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej26.01.2021 - 10:21

Łącznie 28211447 odwiedzin dla wszystkich podstron.