Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1438Nr 16/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie jakością w administracji”17.04.2021 - 10:45
1336Nr 218 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zapewnienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania własnego pod nazwą „Dofinansowanie zakupu aparatury/sprzętu medycznego...17.04.2021 - 10:44
2776Nr 505 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia17.04.2021 - 10:43
2612Zarządzenie Nr 27 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich”.17.04.2021 - 10:42
2836Zarządzenie Nr 34 z dnia 22 października 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka”.17.04.2021 - 10:42
2726Zarządzenie Nr 37 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.17.04.2021 - 10:41
2413Zarządzenie Nr 46 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia ukończenia Studiów Podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT (Kompetencje Informatyczne Nauczyciela), języków obcych oraz drugiego przedmiotu, finansowanych 17.04.2021 - 10:40
1471Nr 86 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Janowi KICIŃSKIEMU17.04.2021 - 10:36
3728Nr 297 z dnia 27 listopada 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr 91 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku17.04.2021 - 10:32
2047Nr 322 z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 232 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 roku17.04.2021 - 10:32
1412Nr 52 z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy naukowej z Państwowym Uniwersytetem im. A.S. Puszkina w Brześciu17.04.2021 - 10:32
1438Nr 36/2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 17.04.2021 - 10:31
475Nr 203/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny matematyka17.04.2021 - 10:30
2029Nr 512 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania Statuetki Nicolaus Copernicus17.04.2021 - 10:30
2438Nr 44/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich17.04.2021 - 10:28
2881KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE17.04.2021 - 10:27
3482Nr 199 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych17.04.2021 - 10:26
1452Nr 20 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zgody na nabycie w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Olsztynie przy ul. Tuwima stanowiącego własność gminy Olsztyn17.04.2021 - 10:26
2656Nr 508 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”17.04.2021 - 10:25
639UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY17.04.2021 - 10:23
1315Nr 239 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-202017.04.2021 - 10:23
1883Nr 417 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 19 z dnia 21 września 2012 roku17.04.2021 - 10:23
1863konkurs na stanowisko specjalisty – radcy prawnego w Biurze ds. Projektów Europejskich 17.04.2021 - 10:23
2756Nr 563 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Olsztynie przy ul. Sucharskiego 5/1517.04.2021 - 10:22
1122Nr 86/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 51/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-202017.04.2021 - 10:22
3553Nr 101/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont - ZPK 17.04.2021 - 10:22
2082UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM17.04.2021 - 10:20
7361 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie17.04.2021 - 10:19
1352Nr 6 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Wola na rzecz gminy Reszel17.04.2021 - 10:17
2749Nr 243 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN” w ramach Konsorcjum PIONIER17.04.2021 - 10:17

Łącznie 28953579 odwiedzin dla wszystkich podstron.