Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
398Nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Audyt energetyczny budynków i instalacji”21.04.2021 - 02:25
249Nr 89/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2020-202420.04.2021 - 23:30
178Nr 89/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2020-202420.04.2021 - 21:08
271Nr 89/2020 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie utworzenia kursu pn. „E-nauczyciel i e- instruktor w nowym środowisku edukacyjnym spowodowanym przez COVID-19” (E-teacher and e-instructor within a new learning environment caused by COVID-19)20.04.2021 - 20:35
1577Nr 890 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae prof. dr. hab. Stanisławowi PIKULSKIEMU20.04.2021 - 20:45
1503Nr 891 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae prof. dr. hab. Michałowi SEWERYŃSKIEMU20.04.2021 - 12:32
1743Nr 892 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania Statuetki Nicolaus Copernicus20.04.2021 - 18:15
1611Nr 893 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania auli nr 38 w budynku Centrum Nauk Humanistycznych nazwy: Aula Teatralna im. Profesora Bohdana Głuszczaka20.04.2021 - 22:00
2311Nr 894 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 465 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów19.04.2021 - 22:19
2670Nr 895 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 466 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie20.04.2021 - 07:19
1682Nr 896 z dnia 26 kwietnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 869 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria informacji, inżynieria...20.04.2021 - 10:22
2223Nr 897 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku mechatronika19.04.2021 - 16:26
1762Nr 898 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo20.04.2021 - 17:13
1978Nr 899 Senatu z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie20.04.2021 - 01:05
2963Nr 9 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zatrudnienia na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.04.2021 - 19:41
2160Nr 9 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 21.04.2021 - 00:58
1479Nr 9 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego21.04.2021 - 03:56
1267Nr 9 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego21.04.2021 - 00:51
338Nr 9 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202320.04.2021 - 15:26
1247Nr 9 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia Święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.04.2021 - 09:56
1836Nr 9 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie zmian organizacynych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt21.04.2021 - 03:03
2249Nr 9/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w łańcuchu żywnościowym”20.04.2021 - 07:37
2192Nr 9/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych20.04.2021 - 06:09
10807Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem20.04.2021 - 22:49
1569Nr 9/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania Zarządzającego Ośrodkiem pod nazwą Zespół Laboratoriów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej19.04.2021 - 19:57
1412Nr 9/2015 z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich20.04.2021 - 18:10
1344Nr 9/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kreatywne formy pracy z młodzieżą”20.04.2021 - 09:31
1297Nr 9/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2012-201620.04.2021 - 07:42
1249Nr 9/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska” realizowanych na W21.04.2021 - 04:00
2285Nr 9/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie odpowiedzialności prorektorów, kanclerza, kwestora, dziekanów i innych kierowników jednostek organizacyjnych za realizację zadań Uniwersytetu w 2017 roku20.04.2021 - 19:16

Łącznie 28970489 odwiedzin dla wszystkich podstron.