Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
994Nr 309 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki, w roku akademickim 201805.03.2021 - 22:08
1201Nr 308 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2018/201905.03.2021 - 22:08
1146Nr 307 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia ze skutkiem na kolejne lata studiów...05.03.2021 - 22:08
1732Nr 306 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/202005.03.2021 - 22:08
2572Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020 05.03.2021 - 22:09
691Nr 144/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny matematyka na okres do 31 grudnia 2021 r.05.03.2021 - 22:09
1065Nr 304 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie05.03.2021 - 22:09
474Nr 96/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie ,,PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej’’.05.03.2021 - 22:09
951Nr 303 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej05.03.2021 - 22:09
913Nr 302 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej05.03.2021 - 22:09
3609Nr 213 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”05.03.2021 - 22:09
175Nr 101/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego 05.03.2021 - 22:09
850Nr 301 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej05.03.2021 - 22:09
954Nr 300 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej 05.03.2021 - 22:09
3108Nr 49 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy i prowadzenie działalności gospodarczej przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji05.03.2021 - 22:09
930Nr 299 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej05.03.2021 - 22:09
896Nr 298 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej05.03.2021 - 22:09
3152Decyzja Nr 4 z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw naboru kandydatów na studia podyplomowe realizowane w ramach projektu, pn.: „Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu.05.03.2021 - 22:09
154Nr 3/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 149/2019 z dnia 20 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na okres do 31 grudnia 2021 r.05.03.2021 - 22:09
973Nr 297 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. inż. Jerzemu MERKISZOWI05.03.2021 - 22:09
971Nr 296 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU05.03.2021 - 22:09
997Nr 295 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU05.03.2021 - 22:10
1382Nr 94/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2016/201705.03.2021 - 22:10
2117UCHWAŁA Nr 15 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzata JUCHNIEWICZ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego05.03.2021 - 22:10
1371Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie05.03.2021 - 22:10
1556Nr 293 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazu05.03.2021 - 22:10
417Nr 610 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni...05.03.2021 - 22:10
1075Nr 292 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu..."05.03.2021 - 22:10
1764Nr 72/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie określenia wzorów arkuszy kosztorysów oraz wzoru sprawozdania z realizacji kształcenia na studiach podyplomowych, kursach dokształcających05.03.2021 - 22:10
178Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2020-202405.03.2021 - 22:10

Łącznie 28526592 odwiedzin dla wszystkich podstron.