Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3012 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 24.01.2020 - 23:19
535Nr 444 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3t24.01.2020 - 23:20
1620UCHWAŁA Nr 875 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Marka KARCZEWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego24.01.2020 - 23:20
1087Nr 92/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.01.2020 - 23:20
2116Nr 727 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Konsorcjum z INFEO24.01.2020 - 23:21
532Nr 405 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 23:21
1620Nr 83/2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Diagnostyka w ochronie roślin”24.01.2020 - 23:21
36Nr 113/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...24.01.2020 - 23:21
764Nr 421 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 23:21
90Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn24.01.2020 - 23:22
12693Rejestry - Wydział Nauki o Żywności24.01.2020 - 23:22
1042Nr 242 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 189 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla fektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe..24.01.2020 - 23:23
1783Nr 5/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.01.2020 - 23:23
216Nr 190/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna24.01.2020 - 23:23
1960UCHWAŁA Nr 9 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zatrudnienia na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.01.2020 - 23:24
1759Nr 49/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzycznych na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2013/201424.01.2020 - 23:24
631Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarski24.01.2020 - 23:24
461Nr 76/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki24.01.2020 - 23:24
1004Nr 8/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Eksploatacja i dozór urządzeń i instalacji elektrycznych” 24.01.2020 - 23:24
15141Biuro ds. Kształcenia24.01.2020 - 23:25
778Nr 61/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego24.01.2020 - 23:25
1788UCHWAŁA Nr 949 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.01.2020 - 23:25
544Nr 417 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda24.01.2020 - 23:25
130NR 7/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2020/202124.01.2020 - 23:25
46Nr 620 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda24.01.2020 - 23:25
1588UCHWAŁA Nr 12 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Wojciecha MAKSYMOWICZA24.01.2020 - 23:26
2895Nr 31/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/202024.01.2020 - 23:26
51526Sekcja Socjalna24.01.2020 - 23:26
2682Nr 264 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmiany w strukturze Wydziału Nauk Medycznych24.01.2020 - 23:26
3145Nr 122 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie Akademickiego Centrum Mediów i Promocji24.01.2020 - 23:26

Łącznie 24220238 odwiedzin dla wszystkich podstron.