Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
71Nr 187/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki biologiczne20.11.2019 - 22:41
3519Regulamin organizacyjny zakładu (kliniki)20.11.2019 - 22:43
2746Nr 274 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2007 rok20.11.2019 - 22:43
1083Nr 71 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa20.11.2019 - 22:43
11Konkurs na dwa stanowiska asystenta(pracownika dydaktycznego) w Katedrze Medycyny Ratunkowej20.11.2019 - 22:43
662Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu20.11.2019 - 22:44
1069Nr 7 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Olsztynie przy ul. Olszewskiego20.11.2019 - 22:44
2080Konkurs na stanowisko administracyjne w projekcie „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój20.11.2019 - 22:45
1832Nr 21/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych20.11.2019 - 22:45
6258Termin rozpoczęcia IRK 2009/201020.11.2019 - 22:45
1195Nr 23/2015 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach szkoleń 20.11.2019 - 22:46
1972Nr 96 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych20.11.2019 - 22:47
2397Nr 556 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 20.11.2019 - 22:47
11415Doktorzy Honoris Causa UWM20.11.2019 - 22:48
1955Decyzja Nr 13/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt „Modernizacja i nadbudowa zespołu szklarniowo-wegetacyjnego Katedry Ogrodnictwa”20.11.2019 - 22:48
2754Nr 238 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów prowadzonych w Uniwersytecie20.11.2019 - 22:48
2862Nr 160 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: przyznania Złotego Lauru Uniwersyteckiego UWM20.11.2019 - 22:49
1662UCHWAŁA Nr 924 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Stanisława GUMKOWSKIEGO 20.11.2019 - 22:49
5921Władze Wydziału Matematyki i Informatyki20.11.2019 - 22:49
2045Nr 535 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Władysława KORDANA20.11.2019 - 22:49
2506UCHWAŁA Nr 1000 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Wawrzyczka20.11.2019 - 22:49
4066Nr 67/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.11.2019 - 22:50
34674PROREKTOR DS. EKONOMICZNYCH I ROZWOJU dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM20.11.2019 - 22:50
1446Nr 3/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania procedur w zakresie opiniowania operatów rybackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.11.2019 - 22:50
578Konkurs na stanowisko stypendysty (doktoranta) w katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie20.11.2019 - 22:51
2358Nr 234 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie Kolegium Medycyny Rodzinnej i Patofizjologii z Laboratorium Umiejętności Klinicznych Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie20.11.2019 - 22:52
3952Zarządzenie Nr 20 Rektora z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie ustalenia procedury wydawania profilaktycznych posiłków i napojów.20.11.2019 - 22:52
2493UCHWAŁA Nr 1002 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Walencj20.11.2019 - 22:52
2263Zarządzenie nr 30 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Teologii w dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie naukowej teologia.20.11.2019 - 22:53
8427Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.20.11.2019 - 22:55

Łącznie 23531263 odwiedzin dla wszystkich podstron.