Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2660Nr 86 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie inicjatywy utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie Wydziału Lekarskiego15.09.2019 - 17:53
6105Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 15.09.2019 - 17:53
3731Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych15.09.2019 - 17:53
619Nr 41/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmiń15.09.2019 - 17:54
2013Nr 741 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Kazimierza GRĄŻAWSKIEGO15.09.2019 - 17:54
2146Nr 757 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu remontów na rok 2011 w zakresie wprowadzenia nowego zadania pod nazwą „Remont budynku nr 5 Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią...15.09.2019 - 17:54
15946Zespół Radców Prawnych15.09.2019 - 17:54
34362wyślij e-mail15.09.2019 - 17:55
2050Nr 574 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Urszuli WACHOWSKIEJ15.09.2019 - 17:55
86Nr 543 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2019 rok 15.09.2019 - 17:55
1005Nr 103 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Bartąskiej15.09.2019 - 17:55
2370Nr 164 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia, określającego zasady współpracy podmiotów zaangażowanych w budowę, rozwój i prowadzenie działalności przez EduKlaster...15.09.2019 - 17:56
2275Nr 13/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.09.2019 - 17:56
1849Nr 432 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 41 z dnia 1 października 2012 roku15.09.2019 - 17:56
5703Decyzja Nr 35/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2012 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza15.09.2019 - 17:57
2050Nr 90/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201515.09.2019 - 17:57
2642Nr 50 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Romualdowi Zalewskiemu15.09.2019 - 17:57
2134Nr 353 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu Odznaki Honorowej za zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego15.09.2019 - 17:59
1306Nr 50/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych15.09.2019 - 17:59
25818Regulamin organizacyjny UWM 15.09.2019 - 17:59
1846Nr 151 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka MELNYKA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego15.09.2019 - 17:59
48740Sekcja Socjalna15.09.2019 - 17:59
2308Zarządzenie nr 8 z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja techniczno-informatyczna”.15.09.2019 - 18:00
3064Nr 297 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”15.09.2019 - 18:00
2674Nr 119 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji15.09.2019 - 18:00
4641Zarządzenie Nr 19 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.15.09.2019 - 18:00
2731Nr 133 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych15.09.2019 - 18:00
7581Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej15.09.2019 - 18:00
1023Nr 33 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie osobowej15.09.2019 - 18:01
20806Archiwum i Muzeum UWM15.09.2019 - 18:01

Łącznie 22811963 odwiedzin dla wszystkich podstron.