Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3214Zadania inwestycyjne 2006/200706.08.2020 - 06:53
3215protokoły z rad wydziału Wydziału Nauki o Żywności 11.08.2020 - 16:13
3215Nr 141 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie środków finansowych na działalność statutową Klubu Sportowego AZS UWM12.08.2020 - 10:25
3215Nr 170 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 18:05
3216Nr 17 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych09.08.2020 - 08:13
3217Nr 80 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Władysławowi BARTOSZEWSKIEMU09.08.2020 - 22:35
3219200311.08.2020 - 07:01
3219Wartość ruchomego majątku trwałego 2005/200611.08.2020 - 04:58
3219Nr 119 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Fizyki i IInżynierii Niskich Temperatur Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie11.08.2020 - 23:56
3219OŚWIADCZENIE PRZEDINWENTARYZACYJNE12.08.2020 - 04:35
3222Nr 197 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej10.08.2020 - 22:42
3222Decyzja Nr 25/2009 Rektora z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji oceniającej oraz powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich n11.08.2020 - 02:41
3223Nr 175 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Filią Pomorskiego Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Siewierodwińsku, Federacja Rosyjska09.08.2020 - 07:40
3223Nr 277 z dnia 25 września 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr 180 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim10.08.2020 - 16:40
3224Nr 189 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesińskiemu11.08.2020 - 06:24
3224Zarządzenie Nr 72/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 17:21
3228Studia doktoranckie 2008/200911.08.2020 - 23:10
3230Nr 13 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008 - 201211.08.2020 - 04:15
3231przetarg kopertowy12.08.2020 - 02:21
3233Nr 404 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Mykolas Romeris University w Wilnie w sprawie programu międzykierunkowych wspólnych studiów drugiego stopnia09.08.2020 - 23:29
3234Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 23:04
3234Nr 58 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 53 z 24 lutego 2006 roku10.08.2020 - 11:49
3234Nr 133 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych11.08.2020 - 01:12
3236Nr 318 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych 11.08.2020 - 12:28
3237Nr 107 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie uchylenia Uchwały Senatu Nr 23 z dnia 17 grudnia 1999 roku12.08.2020 - 01:19
3237Nr 68 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia Wydziału Sztuki04.08.2020 - 18:17
3239Nr 90 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: Bartąg, Dorotowo, Tomaszkowo06.08.2020 - 12:24
3240Nr 75 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2006 roku10.08.2020 - 12:57
3240Zarządzenie Nr 51/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminów sieci komputerowych i serwisów internetowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 23:31
3240Nr 321 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 11.08.2020 - 23:47

Łącznie 26517927 odwiedzin dla wszystkich podstron.