Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
794Nr 45/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej26.09.2020 - 04:09
794Nabór na stanowisko stypendysto-doktoranta w Katedrze Patofizjologii26.09.2020 - 18:44
794Nr 394 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202025.09.2020 - 20:32
792Nr 41/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 24.09.2020 - 22:43
792Nr 35/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 57/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2016-202025.09.2020 - 23:11
791Nr 59/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania usługi szybkiego pisania na klawiaturze podczas zajęć dydaktycznych w ramach wsparcia studentów z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.09.2020 - 18:28
790Nr 157 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie23.09.2020 - 23:22
790Nr 69/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. publikacji naukowych i dzieł artystycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.09.2020 - 16:53
790Nr 17/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Regulaminu Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.09.2020 - 17:45
789Nr 215/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie ustalania wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2020 - 03:31
788Nr 630 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie nadania mgr Magdalenie Krawczyk stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia26.09.2020 - 03:03
787UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWALNYCH26.09.2020 - 11:19
786Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2018 rok26.09.2020 - 20:10
786Nr 17/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie...25.09.2020 - 10:31
785Nr 39/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej21.09.2020 - 15:52
784Nr 86/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”26.09.2020 - 17:27
783Nr 29/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 24.09.2020 - 03:56
783Nr 398 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych prowadzonych w języku angielskim z zakresu "Creating e-learning content and conducting classes using distance learning methods and techniques"26.09.2020 - 19:53
782Nr 18/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisj w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie26.09.2020 - 08:27
781Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni koordynatora ds. budowlanych24.09.2020 - 14:09
781Nr 360 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.)25.09.2020 - 20:03
780Nr 89/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych na kadencję 2016-202025.09.2020 - 09:10
780Nr 358 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 (ze zmianami) 25.09.2020 - 20:01
780Nr 403 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych"25.09.2020 - 20:39
779Nr 107/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2019/202026.09.2020 - 18:04
777Nr 91/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.09.2020 - 20:19
777Nr 4/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku zmieniająca Decyzję Nr 41/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 25.09.2020 - 00:53
777Nr 402 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce"25.09.2020 - 20:36
776Nr 381 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/202025.09.2020 - 20:15
776Nr 404 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego"26.09.2020 - 01:39

Łącznie 27026835 odwiedzin dla wszystkich podstron.