Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2765Zarządzenie nr 8 z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja techniczno-informatyczna”.17.04.2021 - 10:55
2327Nr 561 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym...17.04.2021 - 10:55
3297Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt energetyczny budynków i instalacji”.17.04.2021 - 10:54
2765Nr 660 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie17.04.2021 - 10:54
1489Nr 50 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym17.04.2021 - 10:54
2210Nr 467 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Bałcyny i Lipowo gmina Ostróda17.04.2021 - 10:54
2120UCHWAŁA Nr 942 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. med. Andrzeja GRZYBOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego17.04.2021 - 10:53
2141Nr 525 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zaakceptowania kandydata do pełnienia funkcji Pierwszego Zastępcy Rektora17.04.2021 - 10:53
2587Nr 625 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku zaplecza technicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na potrzeby Wydziału Nauk Medycznych17.04.2021 - 10:53
2539Zarządzenie Nr 38/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 10:52
2036Nr 1 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Senatu17.04.2021 - 10:51
700Nr 448 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1...17.04.2021 - 10:51
2066Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Żywienia Człowieka17.04.2021 - 10:50
1534Nr 224 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie przyznania Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 10:47
1575Nr 890 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae prof. dr. hab. Stanisławowi PIKULSKIEMU17.04.2021 - 10:46
9784ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.04.2021 - 10:46
1435Nr 28 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania17.04.2021 - 10:46
1438Nr 16/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie jakością w administracji”17.04.2021 - 10:45
1336Nr 218 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zapewnienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania własnego pod nazwą „Dofinansowanie zakupu aparatury/sprzętu medycznego...17.04.2021 - 10:44
2776Nr 505 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia17.04.2021 - 10:43
2612Zarządzenie Nr 27 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich”.17.04.2021 - 10:42
2836Zarządzenie Nr 34 z dnia 22 października 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka”.17.04.2021 - 10:42
2726Zarządzenie Nr 37 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.17.04.2021 - 10:41
2413Zarządzenie Nr 46 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia ukończenia Studiów Podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT (Kompetencje Informatyczne Nauczyciela), języków obcych oraz drugiego przedmiotu, finansowanych 17.04.2021 - 10:40
1471Nr 86 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Janowi KICIŃSKIEMU17.04.2021 - 10:36
3728Nr 297 z dnia 27 listopada 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr 91 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadań inwestycyjnych do realizacji w 2009 roku17.04.2021 - 10:32
2047Nr 322 z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 232 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 roku17.04.2021 - 10:32
1412Nr 52 z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy naukowej z Państwowym Uniwersytetem im. A.S. Puszkina w Brześciu17.04.2021 - 10:32
1438Nr 36/2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 17.04.2021 - 10:31
475Nr 203/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny matematyka17.04.2021 - 10:30

Łącznie 28953462 odwiedzin dla wszystkich podstron.