Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
172Nr 88/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-202420.04.2021 - 19:13
227Nr 88/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-202420.04.2021 - 20:16
168Nr 88/2020 z dnia 16 października 2020 roku zmieniające Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00- Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych n20.04.2021 - 20:35
1533Nr 880 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Estonian University of Life Sciences, Estonia14.04.2021 - 11:19
1505Nr 881 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Atenach, Grecja20.04.2021 - 18:43
1558Nr 882 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Memorandum o współpracy z Pontifical University “Antonianum, Włochy20.04.2021 - 17:07
1662Nr 883 z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie odrzucenia protestu wyborczego z dnia 18 marca 2016 roku 20.04.2021 - 21:13
1599Nr 884 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie osobowej20.04.2021 - 21:31
2200Nr 885 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”19.04.2021 - 23:20
1585Nr 886 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Erwinowi KRUKOWI 20.04.2021 - 14:59
1714Nr 887 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Oskarowi Gottliebowi BLARROWI20.04.2021 - 19:40
1970Nr 888 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Oskarowi Gottliebowi BLARROWI20.04.2021 - 19:49
1544Nr 889 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 89 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2012-201620.04.2021 - 22:43
1442Nr 89 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie zmian w strukturze jednostek organizacyjnych naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu19.04.2021 - 16:08
1347Nr 89 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii21.04.2021 - 02:58
1804Nr 89 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 25 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki20.04.2021 - 13:36
3295Nr 89 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego/własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn20.04.2021 - 07:35
3349Nr 89 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2012-201620.04.2021 - 22:07
3445Nr 89 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 75 Senatu UWM z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok21.04.2021 - 03:39
2137Nr 89/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych21.04.2021 - 03:11
1627Nr 89/2013 z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży i szkoleń praktycznych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych21.04.2021 - 02:55
1554Nr 89/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Rachunkowość przedsiębiorstw” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych21.04.2021 - 02:47
5325Nr 89/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób wykonujących zadania w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych21.04.2021 - 03:32
1125Nr 89/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Teologii20.04.2021 - 20:18
2287Nr 89/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad dysponowania aulami i salami ogólnouczelnianymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 00:43
1268Nr 89/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05. 03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”21.04.2021 - 03:13
1197Nr 89/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich z wyłączeniem doktorantów Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/201820.04.2021 - 08:21
989Nr 89/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych na kadencję 2016-202020.04.2021 - 18:51
951Nr 89/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku21.04.2021 - 01:41
439Nr 89/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii20.04.2021 - 03:04

Łącznie 28970411 odwiedzin dla wszystkich podstron.