Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
465Nr 192/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna01.03.2021 - 18:27
2494ogłoszenie o pracy01.03.2021 - 18:27
301LESZEK MYSIEWICZ01.03.2021 - 18:27
1247Nr 8/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Kliniki Rehabilitacji Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.03.2021 - 18:27
2426Nr 15/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia w Studium Języków Obcych Ośrodka Kształcenia Językowego01.03.2021 - 18:28
1138Nr 420 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni01.03.2021 - 18:28
6480Nr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.03.2021 - 18:29
11572Władze Wydziału Nauk o Środowisku01.03.2021 - 18:29
1993Nr 65/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawo europejskie”01.03.2021 - 18:30
2545Nr 376 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Heinzowi JEROCHOWI, dr. h. c.01.03.2021 - 18:30
2730Dzień otwarty Biblioteki Uniwersyteckiej01.03.2021 - 18:30
3170Zarządzenie Nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ekonomia w biznesie”01.03.2021 - 18:31
4495UCHWAŁA Nr 844 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią01.03.2021 - 18:31
2741Nr 254 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 290 Senatu Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zmiany nazwy zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.03.2021 - 18:32
2286Protokół nr 10 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2009 r.01.03.2021 - 18:32
414Nr 124/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej01.03.2021 - 18:34
4578Decyzja Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego ds. rekrutacji kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2011/201201.03.2021 - 18:34
2058Nr 34/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.03.2021 - 18:34
2598Decyzja Nr 35/2009 Rektora z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2009/2010 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magist01.03.2021 - 18:34
3850Decyzja Nr 31/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy01.03.2021 - 18:35
1868Decyzja Nr 35/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2011/2012 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych01.03.2021 - 18:37
3080Wyjaśnienie UKW01.03.2021 - 18:38
3025Nr 40/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Arteterapia”01.03.2021 - 18:39
1646Nr 105/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Muzyka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym”01.03.2021 - 18:39
2428Zarządzenie Nr 48/2008 Rektora z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka”01.03.2021 - 18:40
12423Regulamin Straży Uniwersyteckiej01.03.2021 - 18:41
6167Nr 34/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie instrukcji obiegu dokumentów niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.03.2021 - 18:42
1157Nr 11 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej01.03.2021 - 18:42
205Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Patomorfologii01.03.2021 - 18:43
2579UCHWAŁA Nr 10 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Rektora do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.03.2021 - 18:43

Łącznie 28498491 odwiedzin dla wszystkich podstron.