Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2953Nr 240 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie 113 i 118 m. Olsztyn04.12.2020 - 00:06
1822Nr 606 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 112 miasta Olsztyna przy ul. Tuwima04.12.2020 - 00:06
2206Decyzja Nr 36/2009 Rektora z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2009/2010 zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazursk04.12.2020 - 00:07
2456Nr 299 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2009 po zmianach04.12.2020 - 00:07
2054UCHWAŁA Nr 15 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzata JUCHNIEWICZ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego04.12.2020 - 00:07
1918UCHWAŁA Nr 1012 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Przemysława SOBIECHA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego04.12.2020 - 00:08
1366Nr 71 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa04.12.2020 - 00:08
2903Nr 28 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych04.12.2020 - 00:08
4653Konkurs na nazwę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.12.2020 - 00:08
611Zamówienie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego UWM04.12.2020 - 00:09
3657Nr 551 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.12.2020 - 00:09
1950Nr 839 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2016 rok04.12.2020 - 00:10
2119Nr 33/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języka ukraińskiego w zakresie przekładu sądowego i prawniczego” 04.12.2020 - 00:10
727Nr 380 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)...04.12.2020 - 00:11
23331Studium Języków Obcych04.12.2020 - 00:11
828Nr 298 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej04.12.2020 - 00:12
2593Protokół nr 9 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 r.04.12.2020 - 00:12
2624Nr 39/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2014/201504.12.2020 - 00:12
1336Nr 39/2015 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.12.2020 - 00:12
2288UCHWAŁA Nr 835 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Waldemara PLACKA04.12.2020 - 00:12
1338Nr 13 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Augsburgu, Niemcy04.12.2020 - 00:12
616Nr 595 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 04.12.2020 - 00:12
1821Nr 356 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.12.2020 - 00:12
6772Regulamin Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.12.2020 - 00:13
371Nr 101/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa04.12.2020 - 00:13
1008Nr 114 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Stanisławowi Tyszkiewiczowi04.12.2020 - 00:13
1867UCHWAŁA Nr 14 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja BUSZKO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego04.12.2020 - 00:13
2067UCHWAŁA Nr 852 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i remont Stołówki Akademickiej”04.12.2020 - 00:13
1409Nr 252 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok04.12.2020 - 00:13
1291Wybory do Rady Uczelni04.12.2020 - 00:14

Łącznie 27731678 odwiedzin dla wszystkich podstron.