Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
6932Studia na odległość13.08.2020 - 16:03
1872Nr 60/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji do przedstawienia Senatowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 0lsztynie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie13.08.2020 - 16:03
340Nr 154/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości13.08.2020 - 16:03
2182Nr 59/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2013/201413.08.2020 - 16:03
1796Nr 61/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2013/201413.08.2020 - 16:03
790Załącznik nr. 113.08.2020 - 16:03
5853Nr 219 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wynagradzania pracowników uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych13.08.2020 - 16:03
11671Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego13.08.2020 - 16:04
3720konkurs na stanowisko Konsultanta ds. Programów Ramowych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej13.08.2020 - 16:05
1340Nr 56/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie powołania Rady Warmińsko-Mazurskiego Centrum Naukowego Eko-Nutri-Bio w Olsztynie13.08.2020 - 16:05
1324Nr 62/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie” 13.08.2020 - 16:05
4065Nr 92 z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 909 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 roku13.08.2020 - 16:05
1032Nr 22/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn.„Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”13.08.2020 - 16:05
1455Nr 63/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.08.2020 - 16:05
2463Nr 740 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Stanowym Tarleton w Teksasie, USA13.08.2020 - 16:06
1879Nr 320 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.08.2020 - 16:06
2297Formularze umów obowiązujące do 31 grudnia 2010 r.13.08.2020 - 16:06
2186Nr 321 z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 231 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie13.08.2020 - 16:06
1894Nr 322 z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 232 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 roku13.08.2020 - 16:06
1689Nr 323 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Zbigniewa JAWORSKIEGO13.08.2020 - 16:06
1803Nr 324 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mariusza RUTKOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.08.2020 - 16:06
1983Nr 927 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 628 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów....13.08.2020 - 16:06
1770Nr 609 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 1000 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Wawrzyczka13.08.2020 - 16:07
1748Nr 326 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jana GANCEWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.08.2020 - 16:07
1717Nr 327 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Witolda GIESZCZYŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.08.2020 - 16:07
35171Struktura Wydziału Nauk Medycznych13.08.2020 - 16:07
1748Nr 328 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Aliny NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.08.2020 - 16:07
1768Nr 329 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Piotra ZAPOTOCZNEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego13.08.2020 - 16:07
1722Nr 330 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mgr. Grzegorza KONECKO13.08.2020 - 16:08
1814Nr 331 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-201613.08.2020 - 16:08

Łącznie 26532387 odwiedzin dla wszystkich podstron.