Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3185Nr 128 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Tomskim Uniwersytetem Państwowym, Rosja09.08.2020 - 19:01
3185Nr 298 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”10.08.2020 - 22:14
3185Nr 12/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli projektów europejskich11.08.2020 - 09:49
3188Decyzja Nr 33/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2010/2011 zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazur07.08.2020 - 17:45
3189Nr 160 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: przyznania Złotego Lauru Uniwersyteckiego UWM09.08.2020 - 11:41
3189Nr 82 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Bronisława SITKA10.08.2020 - 07:47
3190Decyzja Nr 15 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy.09.08.2020 - 07:51
3192Nr 225 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego09.08.2020 - 14:25
3192Nr 84 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony11.08.2020 - 05:39
3194Nr 282 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich 11.08.2020 - 10:31
3195Nr 527 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”09.08.2020 - 03:35
3196Nr 101 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa dr. Wolfgangowi Schäuble11.08.2020 - 07:06
3196Nr 7 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego10.08.2020 - 15:58
3197200211.08.2020 - 07:00
3197Nr 100 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie nabycia akcji spółki akcyjnej pod nazwą PIŁKA SIATKOWA AZS-UWM SPÓLKA AKCYJNA10.08.2020 - 21:34
3197Nr 137 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Stawiguda obręb Jaroty 11.08.2020 - 11:39
3198Nr 180 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki11.08.2020 - 08:28
3198Decyzja Nr 3 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie: zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.11.08.2020 - 10:41
3199Nr 160 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony11.08.2020 - 06:22
3200Nr 137 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Energii Odnawialnej09.08.2020 - 20:04
3201 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA ds. NAUKI10.08.2020 - 15:21
3202Nr 73 z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2008 po zmianach09.08.2020 - 00:23
3202Nr 110 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego10.08.2020 - 10:52
3203Nr 138 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie za odszkodowaniem prawa własności gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 107 m. Olsztyn11.08.2020 - 06:54
3207Nr 103/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Inżynieria chemiczna i procesowa – perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa11.08.2020 - 05:41
3210Nr 306 z 31 maja 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Stefanowi Jurdze11.08.2020 - 07:14
3210Nr 178 z dnia 14 maja 2009 roku o zmianie w Uchwale Nr 93 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy10.08.2020 - 22:37
3210Nr 106/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”09.08.2020 - 19:34
3211Zarządzenie Nr 13/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie Procedury Kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Ma11.08.2020 - 07:58
3212Nr 102 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie dodatku funkcyjnego Rektora11.08.2020 - 02:14

Łącznie 26508217 odwiedzin dla wszystkich podstron.