Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
726Nr 91/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.06.2020 - 15:58
725Nr 59/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania usługi szybkiego pisania na klawiaturze podczas zajęć dydaktycznych w ramach wsparcia studentów z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.07.2020 - 10:49
722Nr 49/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw dyscyplin naukowych01.07.2020 - 10:37
722Nr 16/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 03.07.2020 - 06:24
721Nr 357 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie poparcia inicjatywy nadania prof. dr. hab. Andrzejowi Rutkowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 01.07.2020 - 16:50
720Nr 18/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisj w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie02.07.2020 - 17:25
720Konkurs na stanowisko Pracownika Naukowo-Technicznego01.07.2020 - 20:44
719Nr 406 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 201901.07.2020 - 11:28
719Nr 410 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Leginach gm. Reszel02.07.2020 - 10:01
718Nr 40/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie restrukturyzacji Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa02.07.2020 - 04:43
718UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWALNYCH29.06.2020 - 17:46
718Nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej02.07.2020 - 05:43
717Nr 428 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Arkadiuszowi ŻUKOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za03.07.2020 - 02:08
716Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni koordynatora ds. budowlanych01.07.2020 - 07:21
715Nr 29/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 01.07.2020 - 13:38
715Nr 68/2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia żałoby na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.07.2020 - 00:56
714Nr 86/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”02.07.2020 - 11:00
714Nr 89/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych na kadencję 2016-202002.07.2020 - 11:54
714Nr 415 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda03.07.2020 - 08:24
714Nr 675 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202103.07.2020 - 10:30
711Nr 69/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. publikacji naukowych i dzieł artystycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie02.07.2020 - 14:53
710Nr 50/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr WND-POWR.03.02.00-00-I034/16-01, pt. „Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” współfinansowanego przez Unię Europejską...03.07.2020 - 11:43
709Nr 24 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badanai sprawozdań finansowych30.06.2020 - 09:13
708Nr 29/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-B046/15 pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie”02.07.2020 - 13:24
708Nr 298 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej03.07.2020 - 09:02
708Nr 413 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda02.07.2020 - 20:39
708Nr 451 z dnia 29 marca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 107 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym03.07.2020 - 01:38
707Nr 35/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 57/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2016-202002.07.2020 - 03:03
706Nr 107/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2019/202002.07.2020 - 11:23
705Nr 20 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia odznak honorowych Uniwersytetu01.07.2020 - 15:59

Łącznie 26130162 odwiedzin dla wszystkich podstron.