Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
930Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna27.01.2021 - 21:53
929Nr 300 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej 26.01.2021 - 10:21
929Nr 310 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii, w roku akademickim 2018/201926.01.2021 - 10:21
929Nr 413 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda27.01.2021 - 07:59
928Nr 395 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-202026.01.2021 - 10:18
927Nr 405 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 17:48
926Nr 375 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego subwencji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku27.01.2021 - 07:24
925Nr 35/2018 z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich...26.01.2021 - 23:49
925Nr 351 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 308 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2018/201926.01.2021 - 10:20
925KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA LABORATORYJNEGO (STANOWISKO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE)26.01.2021 - 14:09
925UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSERWATORA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ 26.01.2021 - 14:12
924Nr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii i Biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.01.2021 - 23:51
923Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarski26.01.2021 - 12:29
923Nr 303 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej26.01.2021 - 10:21
923Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej 28.01.2021 - 00:41
922Nr 28/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2018/201926.01.2021 - 12:28
921UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE ZABEPIECZENIA LOGISTYCZNEGO NA STANOWISKU: OPERATORA KOPARKO – ŁADOWARKI26.01.2021 - 14:44
921Nr 36/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku ak. 2018/201926.01.2021 - 12:28
921Nr 345 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020 26.01.2021 - 10:20
921Nr 390 z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202027.01.2021 - 13:47
920Nr 22/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej...26.01.2021 - 12:28
920Nr 16/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 26.01.2021 - 12:26
919Nr 352 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 291 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Konsorcjum Badań..."27.01.2021 - 08:30
919Nr 415 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda26.01.2021 - 10:18
917UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ SZTUKI, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO26.01.2021 - 14:14
916 Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Histologii i Embriologii27.01.2021 - 11:08
916Nr 153/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie przyznania pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nagrody za wyróżniającą się publikację naukową lub dzieło artystyczne27.01.2021 - 06:34
915Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2018 rok26.01.2021 - 10:07
914Nr 88/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim26.01.2021 - 11:42
913Nr 451 z dnia 29 marca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 107 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym26.01.2021 - 12:19

Łącznie 28211355 odwiedzin dla wszystkich podstron.