Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
17804Organizacja roku akademickiego 2009/201020.10.2020 - 13:42
2366Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 20.10.2020 - 13:47
2536Nr 23/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego ds. rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2013/201420.10.2020 - 13:48
1011Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Budownictwa20.10.2020 - 13:50
1830Decyzja Nr 7/2012 z dnia 1 marca 2012r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutu naruszenia dobrych praktyk akademickich przez ks. dr. hab. Pi20.10.2020 - 13:58
931Nr 8/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Restrukturyzacji Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.10.2020 - 14:00
875Nr 113/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku określające zasady postępowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z wnioskami: w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą...20.10.2020 - 14:16
1365Nr 62/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie” 20.10.2020 - 14:28
5899Terminy spotkań wyborczych20.10.2020 - 14:29
819TECHNOLOG W KATEDRZE NEUROCHIRURGII, PRACOWNI MEDYCYNY REGENERACYJNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM 20.10.2020 - 14:29
2564Decyzja Nr 31/2008 Rektora z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-201220.10.2020 - 14:37
551Konkurs na stanowiska dla dwóch doktorantów - stypendystów w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki20.10.2020 - 14:44
1540Nr 57/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie powołania liderów projektów priorytetowych zgłoszonych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na lata 2014-202020.10.2020 - 14:46
2064Zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Dydaktyczną20.10.2020 - 14:51
1202konkurs na stanowisko instruktora symulacji medycznej 20.10.2020 - 14:51
3569Regulamin stron serwisów internetowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.10.2020 - 14:55
1629UCHWAŁA Nr 200 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów n20.10.2020 - 14:56
1959Decyzja Nr 32/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiąz20.10.2020 - 14:58
2047Decyzja Nr 81/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję 2012-2017 20.10.2020 - 14:59
254Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Neurochirurgii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum20.10.2020 - 15:00
1410KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ20.10.2020 - 15:10
1381Nr 40/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych20.10.2020 - 15:15
4714 konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie20.10.2020 - 15:17
2430Decyzja Nr 19 Rektora z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pod tytułem „Laboratorium drogownictwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-201320.10.2020 - 15:22
1049TOMASZ GAJOWNIK20.10.2020 - 15:28
2306Decyzja Nr 16/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania kierownika projektu nr WND-POKL.08.01.01-28-336/10 pt. „Zarządzanie finansami – krok w umacnianiu przedsiębiorstw sektora MSP20.10.2020 - 15:38
1933Nr 8/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.10.2020 - 15:41
2928UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA w DZIALE EWIDENCJI MAJĄTKU20.10.2020 - 15:46
125Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Literaturoznawstwa (Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych) 20.10.2020 - 15:49
2475Decyzja Nr 36/2008 Rektora z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2008/200920.10.2020 - 15:50

Łącznie 27285781 odwiedzin dla wszystkich podstron.