Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2538Zarządzenie Nr 47/2009 Rektora z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem publicznym” 18.09.2019 - 22:41
3112Zarządzenie Nr 48/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Inżynieria zarządzania bezpieczeństwem cywilnym”18.09.2019 - 17:06
1867Zarządzenie 43/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2010/2011 19.09.2019 - 00:41
1913Zarządzenie 56/2009 Rektora z dnia 7 września 2009 r. w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2009/2010 17.09.2019 - 13:58
1688Zarządzenie 75/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 października 2010 roku zmieniające Zarządzenie Nr 43/2010 w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2010/201119.09.2019 - 07:51
3086Zarządzenie Nr 34 /2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 18.09.2019 - 20:16
3356Zarządzenie Nr 35/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 03:48
3112Zarządzenie Nr 40/2009 Rektora z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 02:21
1918Zarządzenie Nr 51/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 00:35
2338Zarządzenie Nr 1 z dnia 10 stycznia 2007 roku zmieniające Zarządzenie Nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 3 października 2005 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 14.09.2019 - 11:28
8249Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.19.09.2019 - 07:05
2427Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.15.09.2019 - 17:39
1914Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.18.09.2019 - 13:51
2490Zarządzenie Nr 1/2009 Rektora z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Psychologiczno – socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy”18.09.2019 - 19:20
3779Zarządzenie Nr 1/2010 Rektora z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 lipca 2009 roku w spr18.09.2019 - 00:07
1778Zarządzenie Nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie struktury 17.09.2019 - 04:27
2845Zarządzenie Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2012 roku18.09.2019 - 12:15
8055Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.17.09.2019 - 07:33
2627Zarządzenie Nr 10 z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo dydaktycznych.18.09.2019 - 16:02
2068Zarządzenie Nr 10 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych”.17.09.2019 - 09:16
5617Zarządzenie Nr 10/2009 Rektora z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 02:06
3261Zarządzenie Nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.09.2019 - 22:20
1705Zarządzenie Nr 10/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”18.09.2019 - 23:29
2100Zarządzenie Nr 11 z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz na Wydziale Nauk Technicznych.18.09.2019 - 10:33
4628Zarządzenie Nr 11 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.18.09.2019 - 22:58
3396Zarządzenie Nr 11 z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie: wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.19.09.2019 - 07:38
2362Zarządzenie Nr 11/2009 Rektora z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli”.19.09.2019 - 04:09
1665Zarządzenie Nr 11/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie likwidacji Międzynarodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie16.09.2019 - 18:09
1684Zarządzenie Nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola w administracji publicznej”15.09.2019 - 21:21
2741Zarządzenie Nr 12 z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.17.09.2019 - 20:14

Łącznie 22847518 odwiedzin dla wszystkich podstron.