Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2919Zarządzenie Nr 7 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie utworzenia Biura Funduszy Europejskich.20.01.2021 - 21:58
3314Nr 191 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w obrębie ewi. nr 118 m. Olsztyn20.01.2021 - 21:58
2470Zarządzenie Nr 8 z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Praca socjalna”.20.01.2021 - 21:59
3243Nr 190 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego20.01.2021 - 21:59
2465Zarządzenie Nr 10 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych”.20.01.2021 - 21:59
3196Nr 283 z 9 maja 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Rudolfowi Michałkowi20.01.2021 - 21:59
2889Nr 284 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa księdzu Kardynałowi Stanisławowi DZIWISZOWI20.01.2021 - 21:59
1045UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE DS. NAUKI20.01.2021 - 22:00
3469Nr 285 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego20.01.2021 - 22:00
3511Nr 286 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania członków Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej UWM w Olsztynie20.01.2021 - 22:00
2957Nr 287 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz na Wydziale Nauk Technicznych20.01.2021 - 22:00
2851Nr 288 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.01.2021 - 22:00
2842Nr 289 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Rosja20.01.2021 - 22:00
3086Nr 290 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmiany nazwy zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.01.2021 - 22:00
2817Nr 291 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu naukowo-badawczego pt. "Materiały i konstrukcje inteligentne..."20.01.2021 - 22:01
2822Nr 292 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do umowy konsorcjum w celu opracowania wspólnej oferty na „Przeprowadzenie testowania działania stacji referencyjnych i testowania operacyjnego systemu ASG-EUPOS”20.01.2021 - 22:01
616UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Płac20.01.2021 - 22:01
3689Nr 293 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie utworzenia własnego funduszu stypendialnego20.01.2021 - 22:01
3671Nr 294 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wyróżniania osiągnięć w działalności naukowo-badawczej20.01.2021 - 22:01
13272Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.01.2021 - 22:02
2782D E C Y Z J A Nr 7 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.20.01.2021 - 22:02
3564Nr 296 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania nowych specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie20.01.2021 - 22:02
3590Nr 301 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2008/200920.01.2021 - 22:02
3162Nr 188 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 200720.01.2021 - 22:03
2822Nr 302 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/200920.01.2021 - 22:03
3029Nr 303 z dnia 9 maja 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr 78 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim20.01.2021 - 22:03
3155Nr 299 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w latach 2009-2011 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego20.01.2021 - 22:03
3339Nr 298 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”20.01.2021 - 22:03
3623Nr 297 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”20.01.2021 - 22:04
8324Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.20.01.2021 - 22:04

Łącznie 28134054 odwiedzin dla wszystkich podstron.