Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2481Decyzja Nr 13 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.20.10.2020 - 03:41
2025Nr 926 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2017/201820.10.2020 - 03:42
2328Nr 367 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Odeskim Oddziałem Instytutu Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk20.10.2020 - 03:42
3327Nr 199 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.10.2020 - 03:42
2098Nr 35/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języków rzadkich w zakresie przekładu sądowego i prawniczego” 20.10.2020 - 03:43
2249Nr 36/2012 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Semestralna karta osiągnięć studenta”20.10.2020 - 03:43
3392Nr 150 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie20.10.2020 - 03:43
2716Nr 11 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2008 po zmianach20.10.2020 - 03:44
2118UCHWAŁA Nr 964 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Marka CIAKA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 20.10.2020 - 03:45
2633wybory do Kolegium Elektorów pracowników nie będących nauczycielami20.10.2020 - 03:45
846Nr 594 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych20.10.2020 - 03:45
2229Nr 321 z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr 231 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie20.10.2020 - 03:45
2869Nr 139 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI20.10.2020 - 03:46
4035Nr 636 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2012 roku20.10.2020 - 03:46
487Nr 554 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna...20.10.2020 - 03:46
1890Nr 52 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie osobowej20.10.2020 - 03:47
2301Decyzja Nr 49/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn. „Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I; Kontener usług wspólnych (Nr POIG.02.03.00-00-0220.10.2020 - 03:47
3267Nr 100 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie nabycia akcji spółki akcyjnej pod nazwą PIŁKA SIATKOWA AZS-UWM SPÓLKA AKCYJNA20.10.2020 - 03:47
2586Nr 261 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony20.10.2020 - 03:48
1890Nr 424 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 26 z dnia 21 września 2012 roku20.10.2020 - 03:48
2269Nr 182 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Rajmunda SOKOŁA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego20.10.2020 - 03:48
20004Akademickie Centrum Kultury20.10.2020 - 03:49
1679Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta20.10.2020 - 03:49
7477Stan magazynu20.10.2020 - 03:49
2163Nr 369 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 30 z dnia 21 września 2012 r. 20.10.2020 - 03:50
2339Nr 707 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Czesława KOSAKOWSKIEGO20.10.2020 - 03:50
1910Nr 797 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Yerevan State University, Armenia20.10.2020 - 03:50
3669Nr 109 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.10.2020 - 03:50
348Nr 186/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo20.10.2020 - 03:50
943Nr 288 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Międzyuczelnianego Centrum Historii i Kultury Pomorza Wschodniego – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego” 20.10.2020 - 03:50

Łącznie 27264310 odwiedzin dla wszystkich podstron.