Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
818Nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia kryteriów oceny aktywności naukowej i artystycznej dla kandydatów na przewodniczącego i członków rad naukowych dyscyplin 15.08.2020 - 08:59
3082Nr 156 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zawarcia przez UWM umowy konsorcyjnej z partnerami Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego15.08.2020 - 08:59
281Nr 80/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej15.08.2020 - 08:59
3824Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Nauk Technicznych 2016/201715.08.2020 - 08:59
276Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 15.08.2020 - 08:59
1818Nr 427 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 29 z dnia 21 września 2012 roku15.08.2020 - 08:59
1707Nr 6/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie15.08.2020 - 08:59
3381Nr 208 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Medycznych15.08.2020 - 08:59
278Nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku15.08.2020 - 08:59
208Nr 40/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki 15.08.2020 - 08:59
303Nr 83/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu15.08.2020 - 08:59
264Nr 84/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych15.08.2020 - 09:00
2771Nr 33 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę 15.08.2020 - 09:00
903Nr 454 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku energetyka dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim15.08.2020 - 09:00
1312Nr 866 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Lucjanowi PAWŁOWSKIEMU15.08.2020 - 09:00
302Nr 85/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności15.08.2020 - 09:00
3070Nr 169 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy okolicznościowej upamiętniającej Profesora Hjalmara Ugglę15.08.2020 - 09:00
302Nr 86/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych15.08.2020 - 09:00
3238Nr 58 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 53 z 24 lutego 2006 roku15.08.2020 - 09:00
292Nr 88/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Sztuki15.08.2020 - 09:00
1129Nr 203 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 172 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok15.08.2020 - 09:01
4090Nr 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia rozszerzonej „Księgi znaku” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.08.2020 - 09:01
271Nr 89/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii15.08.2020 - 09:01
288Nr 90/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku15.08.2020 - 09:01
2380Protokoły 2007/200815.08.2020 - 09:01
596Nr 91/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.08.2020 - 09:01
2246Nr 61/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017 15.08.2020 - 09:02
284Nr 92/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt15.08.2020 - 09:02
3113Nr 98 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Uppsali, Szwecja, w ramach Programu Uniwersytetów Nadbałtyckich15.08.2020 - 09:02
290Nr 93/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt15.08.2020 - 09:02

Łącznie 26549064 odwiedzin dla wszystkich podstron.