Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1768Nr 251 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29.03.2020 - 20:29
1218Nr 69/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej” realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji29.03.2020 - 20:29
650Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. monitoringu w projekcie29.03.2020 - 20:29
736Nr 365 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich 29.03.2020 - 20:29
22343Skład osobowy Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt29.03.2020 - 20:29
2392Nr 602 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony29.03.2020 - 20:30
5952Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego29.03.2020 - 20:30
1594Nr 155 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych na 2017 rok 29.03.2020 - 20:30
3343Nr 238 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 20:30
1787Nr 452 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja29.03.2020 - 20:30
1249Nr 110 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji projektu pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków Bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej ...29.03.2020 - 20:30
1389Nr 796 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z University of Chicago, USA29.03.2020 - 20:30
2194Nr 776 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie napraw remontowych pokryć dachowych w stołówce akademickiej i domach studenckich: DS-1, DS-2, DS-3, DS-4, DS-6, DS-7, DS-9, DS-10, DS-11”29.03.2020 - 20:31
571Nr 18/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie” 29.03.2020 - 20:31
318Nr 550 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie oraz jego poręczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie29.03.2020 - 20:31
1523Nr 691 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Pretorii, Republika Południowej Afryki29.03.2020 - 20:31
1202Nr 37 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.03.2020 - 20:31
1224Nr 113 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie29.03.2020 - 20:32
3046Terminarz i tematyka posiedzeń Rady WNŻ 2007/200829.03.2020 - 20:32
1537Nr 608 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 721 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 miasta Olsztyn29.03.2020 - 20:32
1205Nr 23 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2001/200229.03.2020 - 20:32
897Nr 69/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.03.2020 - 20:32
4017w roku akademickim 2008/200929.03.2020 - 20:32
2677UCHWAŁA Nr 1003 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Marka TKACZA29.03.2020 - 20:32
735KONKURS NA 2 STANOWISKA INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ29.03.2020 - 20:32
885Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych”29.03.2020 - 20:32
941Nr 278 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”29.03.2020 - 20:32
2470Nr 643 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Marii WANIC29.03.2020 - 20:32
2035Nr 537 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Zbigniewowi DOBRZAŃSKIEMU29.03.2020 - 20:32
196Nr 147/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich29.03.2020 - 20:33

Łącznie 24995673 odwiedzin dla wszystkich podstron.