Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3161Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt energetyczny budynków i instalacji”.12.08.2020 - 13:59
3162Nr 196 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności gruntów przy ul. Słonecznej na prawo własności gruntu położonego przy ul. Warszawskiej14.08.2020 - 18:45
3162Nr 142 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2007 rok13.08.2020 - 12:59
3162Nr 102 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowego w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Algorytmy sztucznej inteligencji w innowacyjnych modelach..."13.08.2020 - 13:48
3163Nr 159 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Marka MROZA14.08.2020 - 06:38
3164Nr 76 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/200714.08.2020 - 17:09
3164Nr 184 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Elżbiety GUJSKIEJ13.08.2020 - 15:33
3165Nr 42/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 13/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych13.08.2020 - 11:00
3166Nr 108 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie modernizacji hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych14.08.2020 - 08:06
3167Nr 121 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki13.08.2020 - 18:40
3167Decyzja Nr 13/2009 Rektora z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt „Modernizacja i nadbudowa zespołu szklarniowo-wegetacyjnego Katedry Ogrodnictwa”13.08.2020 - 05:43
3168Nr 105 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie wyrażania zgody a dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem13.08.2020 - 19:22
3168Nr 108/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2012-201613.08.2020 - 19:00
3169Nr 89 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 75 Senatu UWM z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok14.08.2020 - 01:46
3169Nr 683 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 181 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat13.08.2020 - 08:34
3170Nr 161 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.08.2020 - 19:15
3171Nr 84 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 200613.08.2020 - 09:33
3171Zarządzenie Nr 36 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Roczna/semestralna karta osiągnięć studenta”.14.08.2020 - 11:21
3172Nr 313 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenckiego nr 9 z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych” 13.08.2020 - 05:10
3173Nr 173 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Kwartetu Smyczkowego Wydziału Sztuki UWM14.08.2020 - 00:12
3176Nr 152 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn13.08.2020 - 14:56
3176Nr 656 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza Globalny Geodezyjny System Obserwacyjny”13.08.2020 - 08:27
3180Terminarz i tematyka posiedzeń Rady WNŻ 2007/200814.08.2020 - 18:55
3180Nr 37 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę14.08.2020 - 00:33
3180Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku13.08.2020 - 22:39
3181OFERTA PRACY - Wydział Nauk Technicznych12.08.2020 - 02:23
3181Nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.08.2020 - 21:10
3187Nr 128 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Tomskim Uniwersytetem Państwowym, Rosja13.08.2020 - 11:48
3187Nr 110/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych)13.08.2020 - 15:13
3188Nr 333 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów...14.08.2020 - 12:37

Łącznie 26541668 odwiedzin dla wszystkich podstron.