Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3093Nr 92 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: nr 118 oraz 152 m. Olsztyn26.10.2020 - 08:00
3093Nr 110 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do tworzenia CENTRUM MLECZARSTWA26.10.2020 - 02:58
3093Nr 188 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 200725.10.2020 - 01:28
3094Nr 238 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów prowadzonych w Uniwersytecie25.10.2020 - 20:40
3094Zarządzenie Nr 18/2009 Rektora z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dla nauczycieli w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa”.25.10.2020 - 03:22
3095Nr 82 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa25.10.2020 - 01:40
3097Nr 69 z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynku dwurodzinnego wraz z prawem własności gruntu położonego w Olsztynie – Gutkowo 3425.10.2020 - 05:55
3098Nr 634 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie25.10.2020 - 04:44
3098Nr 230 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej25.10.2020 - 07:48
3099Nr 50 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Romualdowi Zalewskiemu25.10.2020 - 23:46
3099Nr 247 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki23.10.2020 - 05:10
3099Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych23.10.2020 - 03:50
3099Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-201625.10.2020 - 21:24
3100Nr 91 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn26.10.2020 - 08:25
3100konkurs na stanowisko specjalisty w Biurze ds. Projektów Europejskich23.10.2020 - 01:11
3101Dzień Rektorski - 2 maja 2011 r.25.10.2020 - 04:59
3103Nr 305 z dnia 31 maja 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa księdzu Kardynałowi Stanisławowi DZIWISZOWI24.10.2020 - 17:28
3104Protokół nr 17 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2007 r.25.10.2020 - 13:16
3104Nr 125 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Humanistycznym Uniwersytetem Krymskim, Ukraina25.10.2020 - 04:08
3104Nr 281 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych24.10.2020 - 12:45
3105Nakłady na remonty 2005/200625.10.2020 - 20:48
3106Nr 68 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”25.10.2020 - 00:29
3106Zarządzenie Nr 47/2009 Rektora z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem publicznym” 25.10.2020 - 14:19
3106Nr 437 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.10.2020 - 01:30
3106Nr 463 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię25.10.2020 - 14:16
3107Nr 200 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach26.10.2020 - 08:00
3108Nr 446 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony24.10.2020 - 21:05
3110Nr 233 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie informatyzacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.10.2020 - 03:46
3112Zarządzenie Nr 71/2009 Rektora z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie zasad postępowania przy zamawianiu, ewidencji, przechowywaniu, używaniu oraz likwidacji pieczęci w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski23.10.2020 - 22:25
3113Nr 60 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-201325.10.2020 - 16:11

Łącznie 27327975 odwiedzin dla wszystkich podstron.