Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
335Nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki 23.08.2019 - 07:53
334Nr 427 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. n. med. Marcinowi Przemysławowi MYCKO nagrody Ministra Nauki i Szkolnict22.08.2019 - 13:43
334KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA LABORATORYJNEGO (STANOWISKO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE)22.08.2019 - 10:01
333Nr 69/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu22.08.2019 - 16:28
332Nr 361 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-202021.08.2019 - 01:22
332Nr 381 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/202021.08.2019 - 16:03
331Nr 444 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3t23.08.2019 - 03:55
331UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA21.08.2019 - 14:52
330Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr22.08.2019 - 16:15
330Nr 362 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do23.08.2019 - 03:53
329Nr 360 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.)21.08.2019 - 01:22
329Nr 105/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego..21.08.2019 - 18:26
329Nr 16/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 22.08.2019 - 13:07
328Nr 96/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza (ze zmianami)23.08.2019 - 06:36
327Nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej22.08.2019 - 14:26
327Nr 412 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda23.08.2019 - 03:30
327UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE NEUROLOGII21.08.2019 - 21:36
326Nr 347 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej21.08.2019 - 13:57
326Nr 89/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej dla Jednostek Pozawydziałowych na kadencję 2016-202021.08.2019 - 23:38
325UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSERWATORA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ 21.08.2019 - 18:24
324Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości 22.08.2019 - 16:16
321Nr 348 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej22.08.2019 - 13:40
321Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych23.08.2019 - 01:11
320Nr 383 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 263 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok stud21.08.2019 - 14:45
320Nr 118/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’22.08.2019 - 06:54
319Nr 381 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 305 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów23.08.2019 - 07:20
319Nr 410 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Leginach gm. Reszel22.08.2019 - 06:31
317Nr 4/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku zmieniająca Decyzję Nr 41/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 23.08.2019 - 10:17
317Nr 101/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych22.08.2019 - 16:39
317Nr 395 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-202023.08.2019 - 11:20

Łącznie 22542620 odwiedzin dla wszystkich podstron.