Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
747Nr 90/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/201901.07.2020 - 18:59
745Nr 46/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej03.07.2020 - 08:16
745Nr 447 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Tomaszkowie, gm. Stawiguda03.07.2020 - 10:48
744Nr 331 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej02.07.2020 - 19:43
743Nr 277 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej29.06.2020 - 20:12
743Nr 417 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda03.07.2020 - 00:11
742TECHNOLOG W KATEDRZE NEUROCHIRURGII, PRACOWNI MEDYCYNY REGENERACYJNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM 01.07.2020 - 23:00
742Nr 39/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu W02.07.2020 - 07:41
742Nr 408 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 112 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przemysława Olszewskiego w Olsztynie02.07.2020 - 11:03
741Nr 30/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 202002.07.2020 - 09:43
741Nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii02.07.2020 - 18:38
739Nr 302 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej01.07.2020 - 04:14
737Nr 276 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej03.07.2020 - 11:10
737Nr 88/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim02.07.2020 - 11:02
737Technolog w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa28.06.2020 - 22:28
736UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE ZABEPIECZENIA LOGISTYCZNEGO NA STANOWISKU: OPERATORA KOPARKO – ŁADOWARKI02.07.2020 - 09:07
736Nr 82/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Surdologopedia”02.07.2020 - 12:08
736Nr 390 z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202029.06.2020 - 21:43
733Nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany p03.07.2020 - 06:37
732Nr 31 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu29.06.2020 - 16:01
732Nr 45/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej25.06.2020 - 05:36
731Nr 299 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej03.07.2020 - 08:04
731Nr 39/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej02.07.2020 - 21:27
731Nabór na stanowisko stypendysto-doktoranta w Katedrze Patofizjologii02.07.2020 - 14:49
731UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSERWATORA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ 30.06.2020 - 11:46
729Nr 41/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 03.07.2020 - 03:39
729Nr 405 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.07.2020 - 22:53
728Nr 395 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-202030.06.2020 - 22:49
727Nr 89/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku02.07.2020 - 11:02
726Nr 64/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji02.07.2020 - 17:33

Łącznie 26129780 odwiedzin dla wszystkich podstron.