Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
821Nr 375 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego subwencji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku18.09.2020 - 20:47
820Nr 56/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2020 - 00:45
820Nr 417 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda18.09.2020 - 17:55
818Nr 78/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyporządkowania studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: medycyna do Wydziału Lekarskiego18.09.2020 - 14:13
818Nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany p19.09.2020 - 15:01
817Nr 405 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2020 - 17:04
815Nr 36/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku ak. 2018/201916.09.2020 - 16:23
814Nr 345 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020 15.09.2020 - 16:52
814Nr 88/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim19.09.2020 - 18:31
814Nr 390 z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202016.09.2020 - 20:54
813Nr 32/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-219.09.2020 - 15:43
812Nr 93/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych” 19.09.2020 - 05:37
812UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSERWATORA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ 19.09.2020 - 14:35
811konkurs na funkcję Kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej Wydziału Lekarskiego18.09.2020 - 02:48
811Nr 406 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 201919.09.2020 - 05:52
809UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE ZABEPIECZENIA LOGISTYCZNEGO NA STANOWISKU: OPERATORA KOPARKO – ŁADOWARKI19.09.2020 - 22:28
808Załącznik nr. 118.09.2020 - 16:03
808Nr 53/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw pracowniczych19.09.2020 - 00:25
806Nr 67/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 53/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych UWM w Olsztynie10.09.2020 - 21:28
806Nr 331 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej17.09.2020 - 07:24
806Nr 90/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/201917.09.2020 - 10:58
806Nr 395 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-202019.09.2020 - 15:46
805Nr 531 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad18.09.2020 - 21:50
804Nr 196/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Rektorskiej19.09.2020 - 00:10
803Nr 299 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej15.09.2020 - 16:31
803UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI20.09.2020 - 00:04
802Nr 55/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2020 - 18:53
802Nr 410 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Leginach gm. Reszel18.09.2020 - 22:02
801Nr 39/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu W19.09.2020 - 20:36
801Nr 302 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej19.09.2020 - 12:45

Łącznie 26932721 odwiedzin dla wszystkich podstron.