Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
897Konkurs na stanowisko lektora języka włoskiego w Studium Języków Obcych23.11.2020 - 08:03
896Nr 428 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Arkadiuszowi ŻUKOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za23.11.2020 - 15:38
894Nr 417 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda23.11.2020 - 23:06
892Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarski21.11.2020 - 22:37
892Nr 408 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 112 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przemysława Olszewskiego w Olsztynie23.11.2020 - 07:01
891Nr 594 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych22.11.2020 - 00:58
890Nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany p23.11.2020 - 23:53
889Nr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii i Biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.11.2020 - 19:05
888Nr 15/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie odpowiedzialności prorektorów, kanclerza, kwestora, dziekanów i innych kierowników jednostek organizacyjnych za realizację zadań Uniwersytetu w 2018 roku21.11.2020 - 22:37
888Nr 300 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej 21.11.2020 - 20:19
888KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA LABORATORYJNEGO (STANOWISKO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE)23.11.2020 - 14:07
886UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ SZTUKI, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO23.11.2020 - 23:37
885Nr 22/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej...22.11.2020 - 17:26
885Nr 33/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-0022.11.2020 - 21:11
885Nr 630 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie nadania mgr Magdalenie Krawczyk stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia22.11.2020 - 22:12
884Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Diagnostyki Klinicznej23.11.2020 - 05:48
883Nr 310 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii, w roku akademickim 2018/201921.11.2020 - 20:19
883Nr 351 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 308 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2018/201922.11.2020 - 21:05
883UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI LABORANTA W KATEDRZE ANATOMII23.11.2020 - 15:53
880Nr 28/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2018/201923.11.2020 - 17:12
878Nr 98/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelni21.11.2020 - 23:07
878UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE ZABEPIECZENIA LOGISTYCZNEGO NA STANOWISKU: OPERATORA KOPARKO – ŁADOWARKI19.11.2020 - 17:19
878Nr 406 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 201922.11.2020 - 08:24
878Konkurs na stanowisko Pracownika Naukowo-Technicznego22.11.2020 - 17:49
877Nr 405 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania likwidacji Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.11.2020 - 01:40
876Nr 14/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/1623.11.2020 - 17:32
876UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSERWATORA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ 23.11.2020 - 16:40
875Nr 35/2018 z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich...23.11.2020 - 19:31
875Nr 303 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej21.11.2020 - 20:19
874Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie”21.11.2020 - 21:47

Łącznie 27636396 odwiedzin dla wszystkich podstron.