Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1615UCHWAŁA Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012-201625.01.2020 - 12:56
1318UCHWAŁA Nr 667 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony23.01.2020 - 14:00
1716UCHWAŁA Nr 8 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-201625.01.2020 - 19:42
2034UCHWAŁA Nr 835 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Waldemara PLACKA25.01.2020 - 10:24
1754UCHWAŁA Nr 838 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska wykładowcy w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mgr A25.01.2020 - 13:52
2106UCHWAŁA Nr 840 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 23 Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie25.01.2020 - 16:00
2534UCHWAŁA Nr 841 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie25.01.2020 - 04:55
1481UCHWAŁA Nr 841 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie24.01.2020 - 16:38
1757UCHWAŁA Nr 849 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa25.01.2020 - 20:06
1808UCHWAŁA Nr 852 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i remont Stołówki Akademickiej”21.01.2020 - 12:33
4241UCHWAŁA Nr 854 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych25.01.2020 - 19:06
2087UCHWAŁA Nr 855 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie opinii o przyznaniu Medalu Komisji Edukacji Narodowej20.01.2020 - 12:43
2260UCHWAŁA Nr 856 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”24.01.2020 - 12:43
1772UCHWAŁA Nr 857 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego23.01.2020 - 18:00
1652UCHWAŁA Nr 858 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Michała WOJCIECHOWSKIEGO25.01.2020 - 19:51
1715UCHWAŁA Nr 859 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 825 Senatu z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie25.01.2020 - 19:18
1847UCHWAŁA Nr 860 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 697 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Rektora do25.01.2020 - 18:44
1767UCHWAŁA Nr 861 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie upoważnienia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowych Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie 24.01.2020 - 16:20
2130UCHWAŁA Nr 863 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza21.01.2020 - 06:47
2276UCHWAŁA Nr 864 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Warszawskiej25.01.2020 - 04:40
1714UCHWAŁA Nr 865 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych25.01.2020 - 16:12
1757UCHWAŁA Nr 879 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Lecha MAŻEWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego23.01.2020 - 23:43
1765UCHWAŁA Nr 880 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny PARZYCH-BLAKIEWICZ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.01.2020 - 19:18
1730UCHWAŁA Nr 881 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mieczysława RÓŻAŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.01.2020 - 15:34
2106UCHWAŁA Nr 882 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny SITEK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.01.2020 - 10:15
1840UCHWAŁA Nr 883 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Lucjana ŚWITO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.01.2020 - 11:12
2461UCHWAŁA Nr 884 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Pawła WIELGOSZA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego23.01.2020 - 22:04
2149UCHWAŁA Nr 886 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Joan25.01.2020 - 14:53
1719UCHWAŁA Nr 887 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego dr. hab. Alvydasowi NIKŽENTAITISOWI21.01.2020 - 20:05
1773UCHWAŁA Nr 888 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 825 Senatu z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskieg25.01.2020 - 11:12

Łącznie 24228629 odwiedzin dla wszystkich podstron.