Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
901Nr 102/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim24.01.2020 - 22:59
960Nr 25 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenie do planu inwestycji pod nazwą Uniwersytecka Biblioteka Środowiskowa w Olsztynie24.01.2020 - 22:59
2759Nr 634 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie24.01.2020 - 22:59
1197Nr 71/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.01.2020 - 22:59
1998Nr 151 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka MELNYKA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego24.01.2020 - 23:00
4848Nr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających24.01.2020 - 23:00
1038REFERENT/SPECJALISTA W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 24.01.2020 - 23:00
5367Członkowie Senatu - kadencja 2008 – 201224.01.2020 - 23:00
2412Decyzja Nr 64/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-2016 24.01.2020 - 23:00
1829Nr 57/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu w ramach szkolenia obronnego24.01.2020 - 23:00
827Nr 131/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych)24.01.2020 - 23:00
14545Władze Wydziału Geoinżynierii24.01.2020 - 23:01
1187Nr 84 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Sikorskiego24.01.2020 - 23:02
4108Nr 717 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora24.01.2020 - 23:03
1234Nr 287 Senatu Uniwersytetu Wrmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie darowizny Marii i Georga Dietrichów24.01.2020 - 23:03
17246Biuro Mediów i Promocji24.01.2020 - 23:03
11765Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN24.01.2020 - 23:03
1049Nr 134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania24.01.2020 - 23:03
3712Nr 51/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 23:03
3748Nr 308 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 200824.01.2020 - 23:03
4646Nr 496 w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym,pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo24.01.2020 - 23:04
18828Rada Naukowa dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo24.01.2020 - 23:04
1588Nr 292 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położónych w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn24.01.2020 - 23:05
9648Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni24.01.2020 - 23:05
3336UCHWAŁA Nr 905 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 23:05
1829Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 24.01.2020 - 23:06
2512Regulamin oceny nauczycieli akademickich 24.01.2020 - 23:06
16985Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury24.01.2020 - 23:07
1655Decyzja Nr 53/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 października 2012 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.01.2020 - 23:08
46Nr 120/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020 24.01.2020 - 23:08

Łącznie 24220289 odwiedzin dla wszystkich podstron.