Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1992UCHWAŁA Nr 947 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu a stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Lucyny23.01.2021 - 13:00
11179Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich23.01.2021 - 13:00
752Nr 483 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym23.01.2021 - 13:02
1649Nr 941 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.01.2021 - 13:03
2592UCHWAŁA Nr 970 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Stanisława ANCYPAROWICZA,23.01.2021 - 13:04
2992Zarządzenie Nr 38/2008 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Biura Nauki i Współpracy Regionalnej 23.01.2021 - 13:04
2978DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”23.01.2021 - 13:04
795Nr 14/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu i awansowaniu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych23.01.2021 - 13:05
151Nr 163/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie uchylenia Decyzji nr 201/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie owołania do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia23.01.2021 - 13:06
6784Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy23.01.2021 - 13:06
4356Oświadczenia do ewaluacji23.01.2021 - 13:07
16960Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej23.01.2021 - 13:08
3115Nr 440 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Arkadiusza ŻUKOWSKIEGO23.01.2021 - 13:08
6899Nr 673 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM23.01.2021 - 13:08
1383Nr 35 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2003 rok23.01.2021 - 13:08
4885Nr 262 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie23.01.2021 - 13:09
2091Nr 658 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”23.01.2021 - 13:10
3246Nr 190 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego23.01.2021 - 13:10
2652Nr 23/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej w roku akademickim 2013/201423.01.2021 - 13:11
780Nr 389 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do 23.01.2021 - 13:11
1242Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni Kierownika projektu23.01.2021 - 13:11
2146Nr 467 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Bałcyny i Lipowo gmina Ostróda23.01.2021 - 13:12
1280Nr 106/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.01.2021 - 13:12
1558Nr 23/2015 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach szkoleń 23.01.2021 - 13:13
12094Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)23.01.2021 - 13:13
1960 WARTOWNIK W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ23.01.2021 - 13:13
1868Decyzja Nr 46/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Oddziału Klinicznego Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt oraz na 23.01.2021 - 13:13
5825Nr 724 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 23.01.2021 - 13:14
2782Nr 259 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Arkadiusza LETKIEWICZA23.01.2021 - 13:14
3156Nr 94 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Północno-Wschodnim w Bostonie, Massachusetts, USA23.01.2021 - 13:14

Łącznie 28155098 odwiedzin dla wszystkich podstron.