Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1841Nr 54/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego ekspozycji „65 lat sportu akademickiego w Kortowie”04.07.2020 - 08:49
4413Nr 67/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.07.2020 - 08:50
1885Nr 60 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Zakład Produkcyjno-Doświadczalny Łężany spółka z o.o.04.07.2020 - 08:50
1834Nr 9/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie programu finansowania trzymiesięcznych naukowych staży zagranicznych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 08:50
1324Nr 100 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych04.07.2020 - 08:50
1630Nr 630 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Sumskim Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. A. S. Makarenki, Ukraina04.07.2020 - 08:50
2333Nr 328 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny WÓJCIK04.07.2020 - 08:51
2862Zarządzenie Nr 9/2009 Rektora z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Działu Zamówień Publicznych04.07.2020 - 08:51
3822Nr 62 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony04.07.2020 - 08:51
1578Nr 763 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy al. Warszawskiej04.07.2020 - 08:51
2807Nr 315 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych nr 118 oraz 160 miasta Olsztyn04.07.2020 - 08:51
2013UCHWAŁA Nr 853 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodowym Technicznym U04.07.2020 - 08:51
297Nr 118/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych04.07.2020 - 08:52
2284Nr 604 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna04.07.2020 - 08:52
1211Nr 73 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii04.07.2020 - 08:53
2645Nr 42 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie04.07.2020 - 08:54
4186Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich04.07.2020 - 08:54
2259Nr 536 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Ryszarda ŻYWICY04.07.2020 - 08:54
2160Nr 270 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Iwony GOŁAŚ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego04.07.2020 - 08:55
42606Redakcja04.07.2020 - 08:56
2205Nr 286 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych”.04.07.2020 - 08:56
1456Nr 176 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Tetsuo KANNO04.07.2020 - 08:56
2103Nr 683 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 47 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-201604.07.2020 - 08:56
5091Nr 716 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 08:56
2424Nr 356 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zaopiniowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów powojskowych pn. „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Olsztyn-Kortowo, koszary-Aleja Warszawska"04.07.2020 - 08:56
2138Nr 828 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii04.07.2020 - 08:57
901Nr 72/2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji doktoranckiej na Wydziale Lekarskim 04.07.2020 - 08:57
3024Nr 278 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej04.07.2020 - 08:57
1478Nr 3/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym04.07.2020 - 08:58
2817Decyzja Nr 76/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2012/201304.07.2020 - 08:58

Łącznie 26137521 odwiedzin dla wszystkich podstron.