Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2681Protokół Nr 21 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2010 roku 27.10.2020 - 22:37
390Nr 76/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Humanistycznego27.10.2020 - 22:37
2048Nr 470 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektu pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie w aparaturę specjalistyczną Laboratorium Technologii Drewna Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie27.10.2020 - 22:38
574Konkurs na stanowisko adiunkta (pracownika badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Patofizjologii 27.10.2020 - 22:39
4959Regulamin Sieci Komputerowej Administracji27.10.2020 - 22:39
109Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Epizootiologii 27.10.2020 - 22:40
1059Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.10.2020 - 22:40
5920Komisja Etyki27.10.2020 - 22:40
2248Zarządzenie Nr 20/2009 Rektora z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.10.2020 - 22:41
19484Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury27.10.2020 - 22:43
1820Nr 116 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 200227.10.2020 - 22:44
2307Zarządzenie Nr 92/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Zasad powoływania i likwidacji wydawnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.10.2020 - 22:44
2763Nr 68/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Nowoczesne metody zarządzania” na „Zarządzanie i praca kierownicza”27.10.2020 - 22:44
1084Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w Olsztynie27.10.2020 - 22:44
4973Nr 83 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.10.2020 - 22:45
745Nr 411 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda27.10.2020 - 22:45
17343Skład osobowy Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii27.10.2020 - 22:45
1437Nr 52/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 39/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji do spraw organizacji ruchu na terenie Kortowa27.10.2020 - 22:45
2299Nr 547 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2013 rok27.10.2020 - 22:46
374Nr 192/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna27.10.2020 - 22:47
9521Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201927.10.2020 - 22:48
20091Skład osobowy Rady Wydziału Matematyki i Informatyki27.10.2020 - 22:50
1592Nr 814 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 577 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie utworzenia kierunku budownictwo27.10.2020 - 22:50
2244Protokół nr 10 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2009 r.27.10.2020 - 22:50
2824Nr 641z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2011/201227.10.2020 - 22:50
2608Nr 289 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie za 2009 rok27.10.2020 - 22:50
342Nr 665 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2018 r.27.10.2020 - 22:50
3611Nr 8 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.10.2020 - 22:51
2319Decyzja Nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warm27.10.2020 - 22:51
9664Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich27.10.2020 - 22:51

Łącznie 27344123 odwiedzin dla wszystkich podstron.