Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
698KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOTECHNOLOGII W OCHRONIE ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE20.11.2019 - 22:29
1730Nr 668 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Rosja20.11.2019 - 22:29
1012KONKURS NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ20.11.2019 - 22:31
1813Decyzja Nr 42 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.11.2019 - 22:31
17692Skład osobowy Rady Wydziału Matematyki i Informatyki20.11.2019 - 22:32
25859Regulamin studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie20.11.2019 - 22:32
2298Nr 94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Instrukcji w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania w projektach w ramach Programu Ramowego Horyzont 202020.11.2019 - 22:32
1010Nr 121 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie osobowej20.11.2019 - 22:33
2269Nr 167 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym, Ukraina20.11.2019 - 22:33
3003OFERTA PRACY - Wydział Nauk Technicznych20.11.2019 - 22:33
2264Nr 258 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Lidii WĄDOŁOWSKIEJ20.11.2019 - 22:33
2177Sprzęt do przekazania20.11.2019 - 22:33
1193Nr 11 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie osobowej20.11.2019 - 22:33
2833Nr 82 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Bronisława SITKA20.11.2019 - 22:34
1372Nr 917 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2015 rok20.11.2019 - 22:34
2737Nr 94 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Ośrodka Kultury Studenckiej20.11.2019 - 22:35
2426D E C Y Z J A NR 11 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.20.11.2019 - 22:35
2038Decyzja Nr 46/2008 Rektora z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Kierunków Zamawianych20.11.2019 - 22:36
1395Nr 688 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Liceum Muzycznym w Grodnie, Białoruś20.11.2019 - 22:36
2254Nr 624 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii20.11.2019 - 22:36
1216Nr 255 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w latach 2006-2008, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego20.11.2019 - 22:36
131751Sprawy BHP20.11.2019 - 22:37
9308Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201720.11.2019 - 22:37
13277Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.11.2019 - 22:37
7570Nr 91/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/201820.11.2019 - 22:37
1766Nr 22/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja”20.11.2019 - 22:37
18934Zakład Poligraficzny20.11.2019 - 22:37
3025Nr 296 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania nowych specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie20.11.2019 - 22:39
3963Raport z badań20.11.2019 - 22:39
2266Nr 244 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci 729/10000 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Głowackiego 1720.11.2019 - 22:40

Łącznie 23531343 odwiedzin dla wszystkich podstron.