Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2069Decyzja Nr 29 Rektora z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Żywności11.04.2021 - 07:37
325Nr 701 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda11.04.2021 - 07:37
2048Nr 392 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 11.04.2021 - 07:38
427Nr 608 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 593 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima 11.04.2021 - 07:38
3124Nr 59/2019 z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.04.2021 - 07:38
147Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej11.04.2021 - 07:38
2296Nr 99/2016 z dnia 21 października 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.04.2021 - 07:39
650Nr 619 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202011.04.2021 - 07:39
3345Nr 89 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2012-201611.04.2021 - 07:40
2459Nr 750 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Stefanowi PRUSZYŃSKIEMU11.04.2021 - 07:40
2583Nr 774 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego uczelni za 2011 rok11.04.2021 - 07:40
1611Nr 948 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Umowy o partnerstwie ze Stowarzyszeniem France-Pologne w departamencie Indre (France)11.04.2021 - 07:40
2651Nr 80 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania wszczęcia procedury konkursowej na Wydziale Nauk Medycznych11.04.2021 - 07:40
5877Nr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających11.04.2021 - 07:41
31550Kanclerz11.04.2021 - 07:41
3918Nr 162 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.04.2021 - 07:41
1708Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-202011.04.2021 - 07:41
1610Nr 109 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika wczesnej edukacji11.04.2021 - 07:41
2409Nr 98/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.04.2021 - 07:42
2159Nr 9 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 11.04.2021 - 07:42
1256Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych”11.04.2021 - 07:42
3846Nr 318 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały nr 155 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.04.2021 - 07:42
7902Rejestry- Archiwum i Muzeum UWM11.04.2021 - 07:42
1104Nr 485 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/202011.04.2021 - 07:42
1370Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 11.04.2021 - 07:43
75 ANNA SZCZERBA-TUREK11.04.2021 - 07:43
3868Nr 873 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej: nauki o polityce11.04.2021 - 07:43
35ANNA SZÓSTEK-MIODUCHOWSKA 11.04.2021 - 07:43
608Nr 500 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Audyt i kontrola wewnętrzna” 11.04.2021 - 07:43
45 ANNA RAPACZ-LEONARD11.04.2021 - 07:43

Łącznie 28888099 odwiedzin dla wszystkich podstron.