Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2277Nr 259 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Arkadiusza LETKIEWICZA19.09.2019 - 08:17
5262Nr 219 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wynagradzania pracowników uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych19.09.2019 - 08:17
1174Nr 285 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2018 roku19.09.2019 - 08:17
258Nr 114/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.)19.09.2019 - 08:18
34066Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie19.09.2019 - 08:18
1998Nr 53/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie zasad przyznawania miejsc, lokali, segmentów z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 08:18
852Nr 106/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 08:18
2269Nr 35/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”19.09.2019 - 08:19
1598Nr 449 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji19.09.2019 - 08:19
1550Nr 650 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Olsztynie przy ul. Sucharskiego 5/1319.09.2019 - 08:20
54855Regionalne Centrum Informatyczne19.09.2019 - 08:20
353Nr 408 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 112 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przemysława Olszewskiego w Olsztynie19.09.2019 - 08:20
1402umowa zlecenia w języku angielskim19.09.2019 - 08:20
3048Nr 152 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2010 roku19.09.2019 - 08:21
18591Wydział Nauk Ekonomicznych19.09.2019 - 08:21
907Nr 22/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych 19.09.2019 - 08:22
3989Nr 29/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 08:22
8105Władze Wydziału Prawa i Administracji19.09.2019 - 08:22
1963Nr 203 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2012 rok19.09.2019 - 08:22
2117Terminy posiedzeń Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 2009/201019.09.2019 - 08:22
1732UCHWAŁA Nr 939 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok19.09.2019 - 08:22
1815Nr 19/2013 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 08:22
1371Nr 18/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku zmieniająca Decyzję Nr 13/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji finansowego wydzielenia Wydziału Nauk Medycznych ze struktur UWM19.09.2019 - 08:22
2778Nr 119/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji prac dyplomowych studentów19.09.2019 - 08:22
22193Dział Obsługi Projektów Europejskich 19.09.2019 - 08:23
20658Biuro ds. Studenckich19.09.2019 - 08:23
2178Decyzja Nr 8 z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie realizacji kształcenia na kierunku „informatyka”.19.09.2019 - 08:23
20838Archiwum i Muzeum UWM19.09.2019 - 08:23
42565Kanclerz dr inż. Aleksander Socha19.09.2019 - 08:24
8029Bezzwrotne fundusze z UE19.09.2019 - 08:24

Łącznie 22847676 odwiedzin dla wszystkich podstron.