Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3171Nr 188 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony28.05.2020 - 15:19
3172Nr 36/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu dokształcającego realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.05.2020 - 20:35
3173Nr 109 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie urządzenia terenu Biblioteki Środowiskowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.05.2020 - 23:58
3174Zarządzenie Nr 40/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego28.05.2020 - 23:09
3175Nr 90 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych: Bartąg, Dorotowo, Tomaszkowo29.05.2020 - 21:27
3175przetarg kopertowy28.05.2020 - 20:36
3175STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia polskojęzycznej prywatnej uczelni wyższej na Ukrainie pod nazwą Uniwersytet Polsko-Ukraiński w Kijowie29.05.2020 - 10:26
3175Nr 101/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont - ZPK 27.05.2020 - 21:17
3176Studia doktoranckie 2008/200929.05.2020 - 09:19
3177Decyzja Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza28.05.2020 - 16:05
3178Kryteria kwalifikacji26.05.2020 - 15:46
3179Zadania inwestycyjne 2006/200729.05.2020 - 17:31
3180Nr 93 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 628.05.2020 - 13:03
3181Nr 179 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych29.05.2020 - 15:15
3182Zarządzenie Nr 51/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminów sieci komputerowych i serwisów internetowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.05.2020 - 00:05
3182Nr 477 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Etyki28.05.2020 - 23:54
3185Nr 825 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.05.2020 - 21:20
3187Protokół nr 26 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lutego 2008 r.29.05.2020 - 20:01
3188STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.05.2020 - 10:26
3189Nr 185 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w obr. ew. nr 160, 118, 125, 113 m. Olsztyn29.05.2020 - 12:13
3189Nr 224 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki międzywydziałowej - Centrum Nutri-Bio-Chemiczne28.05.2020 - 12:23
3189Nr 746 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Języków Obcych stanowiska lektora i zatrudnieniu na tym stanowisku na czas określony mgr Magdaleny CIERACH28.05.2020 - 14:33
3191Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.05.2020 - 07:10
3194Nr 74 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 roku29.05.2020 - 20:50
3194Nr 256 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w związku z wyborami na kadencję 2008-201229.05.2020 - 17:35
3195Nr 284 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych wraz z zabudowaniami, położonych w obrębie Łyna, gmina Nidzica, KW Nr OL1N/000129.05.2020 - 18:51
3197Nr 313 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Modernizacja i wyposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie29.05.2020 - 18:00
3198Decyzja Nr 13 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie terminów wypłat nagród Rektora i dodatkowych wynagrodzeń.29.05.2020 - 14:55
3198Nr 59 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyróżniania osiągnięć pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.05.2020 - 08:40
3203Nr 216 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie UWM do negocjacji w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie na nieruchomości położone w Łęgajnach gm. Barczewo28.05.2020 - 03:29

Łącznie 25764856 odwiedzin dla wszystkich podstron.