Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3075Nr 126 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka, Ukraina25.10.2020 - 16:28
3076Konferencje i sympozja naukowe26.10.2020 - 02:08
3077Zarządzenie Nr 36/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów”26.10.2020 - 02:59
3077VII Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki26.10.2020 - 08:16
3078Nr 299 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w latach 2009-2011 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego26.10.2020 - 00:38
3080Nr 486 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Maxa Rubnera w Karlsruhe, Niemcy25.10.2020 - 13:42
3080Nr 496 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna w Warszawie”24.10.2020 - 21:47
3080Centrum Badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM 24.10.2020 - 08:57
3081Nr 129 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 200625.10.2020 - 19:40
3081Nr 242 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych24.10.2020 - 13:37
3083Decyzja Nr 14/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do spraw przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademi22.10.2020 - 02:37
3083Nr 779 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią”25.10.2020 - 01:36
3083Cennik Materiałów Promocyjnych25.10.2020 - 03:54
3084Nr 145 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych25.10.2020 - 07:57
3084Nr 94 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Północno-Wschodnim w Bostonie, Massachusetts, USA25.10.2020 - 13:02
3086Nr 162 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Duisburg - Essen, Republika Federalna Niemiec25.10.2020 - 12:39
3086Zestawienie inwestycji długoterminowych 2006/200722.10.2020 - 17:51
3086Nr 537 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych25.10.2020 - 06:50
3086Nr 541 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej25.10.2020 - 10:52
3087Nr 235 z dnia 30 listopada 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr 78 z dn. 25.05.2006 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akad.26.10.2020 - 01:13
3087Nr 48 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony24.10.2020 - 20:33
3088Nr 16/2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie procedur postępowania w stanach gotowości obronnej państwa po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych dla Uniwersytetu Warmińsko-Mauzrskiego w Olsztynie25.10.2020 - 15:01
3089Nr 127 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Omskim Uniwersytetem Państwowym im. F. Dostojewskiego, Rosja25.10.2020 - 22:45
3089Nr 70 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-201325.10.2020 - 22:35
3089Nr 81 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych25.10.2020 - 01:35
3089Nr 280 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych22.10.2020 - 00:51
3089Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.10.2020 - 12:33
3090Nr 159 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: gospodarki finansowej Uczelni w 2007 roku25.10.2020 - 11:54
3090ZARZĄDZENIE Nr 59/2009 Rektora z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów24.10.2020 - 03:23
3091Nr 85 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa26.10.2020 - 07:38

Łącznie 27327892 odwiedzin dla wszystkich podstron.