Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3139Nr 41 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę10.08.2020 - 17:25
3142Nr 5 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony13.08.2020 - 19:43
3144Zadania inwestycyjne 2005/200612.08.2020 - 04:21
3144Nr 75/2013 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia 13.08.2020 - 19:13
3145Nr 714 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2015 roku14.08.2020 - 07:11
3146Uchwała Nr 62 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rybołówstwa w Shanghai, Chiny.13.08.2020 - 15:12
3147Sprawozdanie finansowe za rok 200614.08.2020 - 06:30
3147Nr 60/2014 z dnia 15 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego13.08.2020 - 18:07
3148Nr 187 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa13.08.2020 - 14:27
3148Nr 14/2012 z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie określenia wzoru druku „Świadectwo ukończenia kursu” wydawanego absolwentom kursów realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.08.2020 - 19:37
3148Nr 462 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2014 roku13.08.2020 - 16:50
3152STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie poparcia wniosku Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP przyjęty na posiedzeniu w dniu 20 października 2010 roku 14.08.2020 - 10:00
3153Stanowisko ds. Energetycznych14.08.2020 - 01:56
3153Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego14.08.2020 - 00:10
3154Nr 134 z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie14.08.2020 - 03:06
3154Sprawozdanie finansowe za rok 200814.08.2020 - 17:37
3155Zarządzenie Nr 2 z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.13.08.2020 - 05:04
3155Zarządzenie Nr 29 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wydawania zaświadczeń.14.08.2020 - 01:00
3155Nr 26/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyn14.08.2020 - 00:22
3156Nr 191 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w obrębie ewi. nr 118 m. Olsztyn14.08.2020 - 18:56
3156Nr 136 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez prodziekanów: dr. Jana Damicza i dr. Radosława Wiśniewskiego14.08.2020 - 12:26
3156Nr 181 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów obr. ewid. nr 112 m. Olsztyn10.08.2020 - 08:57
3156Majątek trwały uczelni 2006/200714.08.2020 - 18:27
3157Nr 698 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych 11.08.2020 - 12:53
3157Nr 35/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich14.08.2020 - 13:15
3158Nr 209 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia na Wydziale Biologii zmian w strukturze organizacyjnej oraz w zakresie organizacji kształcenia14.08.2020 - 14:16
3158Sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201314.08.2020 - 11:11
3158Nr 30/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie14.08.2020 - 18:35
3160Nr 190 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony13.08.2020 - 23:33
3161Nr 148 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Minnesota Duluth, USA13.08.2020 - 23:52

Łącznie 26541618 odwiedzin dla wszystkich podstron.