Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3517Nr 60/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 23:09
3521Nr 68/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego16.11.2019 - 16:33
3523Nr 187 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie17.11.2019 - 23:11
3525Protokół nr 19 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2007 r.17.11.2019 - 11:55
3528Zarządzenie Nr 8/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury16.11.2019 - 15:39
3530Nr 252 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych16.11.2019 - 09:29
3531Decyzja nr 24/2009 Rektora z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzajacego projektu pod tytułem: Zakup aparatury naukowo badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycz17.11.2019 - 16:24
3543Nr 1/2013 z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza16.11.2019 - 13:04
3546Nr 64 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-201217.11.2019 - 12:45
3548Nr 169 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni16.11.2019 - 22:49
3556Nr 205 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Europy Wschodniej17.11.2019 - 16:12
3563Nr 52 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Samorządu Doktorantów.16.11.2019 - 10:24
3563Decyzja Nr 1/2007 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie: opłat za korzystanie z sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych i rzutnika multimedialnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 21:38
3565dzień 2 maja 2013 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy16.11.2019 - 13:14
3566Harmonogram rekrutacji - studia stacjonarne17.11.2019 - 21:48
3567Nr 58/2017 z dnia 20 czerwca 2017roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich 17.11.2019 - 22:06
3569Nr 15/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich16.11.2019 - 11:01
3576Nr 127 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich UWM w Olsztynie16.11.2019 - 10:11
3578Nr 15 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.11.2019 - 10:15
3580Studia podyplomowe i doktoranckie 17.11.2019 - 21:24
3584Wartość majątku UWM (2006 r.)17.11.2019 - 05:22
3588Majątek trwały uczelni 2005/200616.11.2019 - 13:21
3590Terminy egzaminów 16.11.2019 - 13:30
3592Decyzja nr 55 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ewidencjonowania wyjść w godzinach pracy oraz czasu pozostawania w miejscu pracy po godzinach pracy16.11.2019 - 15:12
3592Nr 51/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 00:20
3599Nr 166 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 17.11.2019 - 16:56
3603Zarządzenie Nr 26 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.16.11.2019 - 12:28
3612Nr 10/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zasad odpłatności z tytułu korzystania z pływalni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.11.2019 - 21:03
3615Grunty w użytkowaniu wieczystym 2005/200616.11.2019 - 13:21
3620Zarządzenie Nr 35 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół komisji egzaminu dyplomowego”.16.11.2019 - 21:44

Łącznie 23496309 odwiedzin dla wszystkich podstron.