Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
734UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY04.06.2020 - 13:43
733Nr 93/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych” 03.06.2020 - 15:29
733Nr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii i Biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie03.06.2020 - 06:05
731konkurs na funkcję Kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej Wydziału Lekarskiego02.06.2020 - 04:59
731Nr 377 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia efektów kształcenia03.06.2020 - 20:54
730Nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia kryteriów oceny aktywności naukowej i artystycznej dla kandydatów na przewodniczącego i członków rad naukowych dyscyplin 04.06.2020 - 21:35
729Nr 361 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-202004.06.2020 - 19:55
729Nr 457 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechatronika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim03.06.2020 - 09:28
728Nr 375 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego subwencji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku03.06.2020 - 04:04
727Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Budownictwa04.06.2020 - 11:07
726Nr 35/2018 z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich...03.06.2020 - 22:44
726Nr 331 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej04.06.2020 - 19:54
726Nr 118/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’04.06.2020 - 09:27
723Nr 277 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej04.06.2020 - 12:44
723Nr 90/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2018/201904.06.2020 - 07:24
723Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii04.06.2020 - 20:32
722Nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii04.06.2020 - 14:08
722Nr 399 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Administracja i zarządzanie w administracji"03.06.2020 - 11:11
722Nr 140/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny historia na okres do 31 grudnia 2021 r.04.06.2020 - 15:38
720Nr 352 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 291 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Konsorcjum Badań..."31.05.2020 - 13:39
719TECHNOLOG W KATEDRZE NEUROCHIRURGII, PRACOWNI MEDYCYNY REGENERACYJNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM 03.06.2020 - 14:41
719Nr 345 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020 31.05.2020 - 18:11
719Nr 37/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 02.06.2020 - 17:49
718Nr 276 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej04.06.2020 - 06:21
718Nr 302 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej03.06.2020 - 13:35
718Nr 46/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej04.06.2020 - 15:46
718Nr 55/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.06.2020 - 03:55
717Nr 30/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 202001.06.2020 - 22:57
717Nr 39/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie godła Uniwersytetu W04.06.2020 - 10:23
717Nr 417 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda02.06.2020 - 01:50

Łącznie 25819010 odwiedzin dla wszystkich podstron.