Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1105Nr 42/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa17.04.2021 - 13:13
934Nr 452 w Olsztynie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2020 r.17.04.2021 - 13:13
506Nr 148/2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki na okres do 31 grudnia 2021 r.17.04.2021 - 13:12
2035Decyzja Nr 71/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17.04.2021 - 13:11
2491Nr 679 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”17.04.2021 - 13:10
457Nr 697 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim17.04.2021 - 13:10
1636Nr 112/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych17.04.2021 - 13:10
2657UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY17.04.2021 - 13:09
3325OFERTA PRACY - Wydział Nauk Technicznych17.04.2021 - 13:09
3918Nr 206 z dnia 29.6.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale oraz załączniku do Uchwały Nr 155 z dnia 26 stycznia 200717.04.2021 - 13:07
2613Nr 668 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony17.04.2021 - 13:04
1354Konkurs na stanowisko stypendysty (doktoranta) w katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 13:04
2546Nr 747 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na czas określony mgr Barbary FIJAŁKOWSKIEJ17.04.2021 - 13:03
5290Nr 219 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat17.04.2021 - 13:00
1471Nr 199 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie poszerzenia wykazu zadań inwestycyjnych realizujących cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-200617.04.2021 - 13:00
3257Nr 131 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości wojskowych po byłym CSUiE17.04.2021 - 12:57
3142Nr 157 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Braniewie17.04.2021 - 12:55
1633Nr 4/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2017-202117.04.2021 - 12:55
2368Nr 52/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/201817.04.2021 - 12:53
1923Nr 47/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/201617.04.2021 - 12:52
1573NR 329 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU17.04.2021 - 12:52
2351Zarządzenie Nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 12:49
3201Nr 440 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Arkadiusza ŻUKOWSKIEGO17.04.2021 - 12:47
2718Nr 307 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do uhonorowania Statuetką Św. Jakuba17.04.2021 - 12:44
1067Nr 380 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)....17.04.2021 - 12:42
3422Nr 137 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Stawiguda obręb Jaroty 17.04.2021 - 12:41
7243Władze Wydziału Nauk Społecznych17.04.2021 - 12:41
2486Protokoły 2007/200817.04.2021 - 12:40
1943Nr 116 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 200217.04.2021 - 12:32
3166Nr 117 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, zabudowanych położonych w Ełku przy ul. Kościuszki17.04.2021 - 12:32

Łącznie 28953598 odwiedzin dla wszystkich podstron.