Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
167Nr 85/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-202420.04.2021 - 22:58
2478Nr 850 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie osobowej20.04.2021 - 17:40
2364Nr 851 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych19.04.2021 - 10:27
1754Nr 852 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej20.04.2021 - 21:59
1853Nr 853 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”20.04.2021 - 14:43
1876Nr 854 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2016 roku20.04.2021 - 08:06
1838Nr 855 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 rokuw sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.04.2021 - 00:24
1790Nr 856 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 21.04.2021 - 01:43
1836Nr 857 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.04.2021 - 22:39
2224Nr 858 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie osobowej20.04.2021 - 17:11
1576Nr 859 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie osobowej20.04.2021 - 22:10
3548Nr 86 Senatu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”20.04.2021 - 07:34
1471Nr 86 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Wydziału Matematyki i Informatyki17.04.2021 - 15:10
1471Nr 86 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Janowi KICIŃSKIEMU17.04.2021 - 10:36
3297Nr 86 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie inicjatywy utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie Wydziału Lekarskiego20.04.2021 - 11:57
1470Nr 86 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Sikorskiego21.04.2021 - 02:51
2031Nr 86/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie likwidacji Wydziału Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku19.04.2021 - 23:20
1715Nr 86/2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami „Natura 2000””20.04.2021 - 16:12
1405Nr 86/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie kształcenia pedagogicznego dla absolwentów kierunków informatycznych19.04.2021 - 08:26
1414Nr 86/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w UWM w Olsztynie na kadencję 2012-201619.04.2021 - 09:44
1198Nr 86/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczeln21.04.2021 - 01:32
1311Nr 86/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie wdrożenia wydziałowych planów finansowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.04.2021 - 23:22
1124Nr 86/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 51/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-202020.04.2021 - 18:21
1066Nr 86/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” 21.04.2021 - 01:03
1157Nr 86/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/201920.04.2021 - 15:56
950Nr 86/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”20.04.2021 - 12:38
454Nr 86/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych21.04.2021 - 03:31
586Nr 86/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201921.04.2021 - 02:10
174Nr 86/2020 z dnia 1 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie i marketing w oświacie"...20.04.2021 - 17:52
210Nr 86/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-202420.04.2021 - 18:20

Łącznie 28970493 odwiedzin dla wszystkich podstron.