Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
398Nr 105/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 08:20
14261Biuro ds. Projektów Europejskich04.07.2020 - 08:21
2807Nr 35/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”04.07.2020 - 08:21
3245Nr 284 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych wraz z zabudowaniami, położonych w obrębie Łyna, gmina Nidzica, KW Nr OL1N/000104.07.2020 - 08:22
4352Nr 165 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2006 rok04.07.2020 - 08:22
1072Nr 9 z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia Święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 08:22
637Nr 39/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim04.07.2020 - 08:22
1936Nr 9/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie odpowiedzialności prorektorów, kanclerza, kwestora, dziekanów i innych kierowników jednostek organizacyjnych za realizację zadań Uniwersytetu w 2017 roku04.07.2020 - 08:23
526Nr 137/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.04.07.2020 - 08:23
6072Wykłady otwarte04.07.2020 - 08:24
1263Nr 207 z dnia 29 październka 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Albercie, Kanada04.07.2020 - 08:24
2956Nr 126 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka, Ukraina04.07.2020 - 08:24
6248Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej04.07.2020 - 08:25
2398Nr 50 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych na rok 201204.07.2020 - 08:25
1936Nr 9/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych04.07.2020 - 08:25
1813Decyzja Nr 40/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem pn. „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN” realizowanego przez 04.07.2020 - 08:26
3213Zarządzenie Nr 51/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminów sieci komputerowych i serwisów internetowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 08:26
285Nr 230/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 111/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 04.07.2020 - 08:26
1910konkurs na stanowisko specjalisty ds. praktyk04.07.2020 - 08:26
2989Nr 125 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Humanistycznym Uniwersytetem Krymskim, Ukraina04.07.2020 - 08:28
989Nr 22/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn.„Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”04.07.2020 - 08:28
1424Nr 254 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych 04.07.2020 - 08:28
2321Nr 742 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Stanisława ANCYPAROWICZA04.07.2020 - 08:28
3227Nr 825 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 08:29
1849UCHWAŁA Nr 929 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Ostróda04.07.2020 - 08:29
2141Nr 359 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 20 z dnia 21 września 2012 roku 04.07.2020 - 08:29
6407Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 08:29
3462Ogłoszenie o wyborze Prorektorów na kadencję 2012-201604.07.2020 - 08:29
263Nr 94/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii04.07.2020 - 08:30
1304Nr 70/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych04.07.2020 - 08:30

Łącznie 26137438 odwiedzin dla wszystkich podstron.