Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3100konkurs na Kierownika projektu „Przez praktykę do zawodu” 20.11.2019 - 22:03
1476Nr 649 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2014 rok20.11.2019 - 22:03
1819Nr 33/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich20.11.2019 - 22:03
270Nr 29/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Terapie biologiczne”20.11.2019 - 22:04
2344Nr 363 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją EUROPE 2004 przy realizacji projektu „Eurogeneracja”20.11.2019 - 22:04
3092CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2016-202020.11.2019 - 22:04
5599Nr 389 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2011 r.20.11.2019 - 22:04
1978w roku akademickim 2014/201520.11.2019 - 22:04
2496Nr 99/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie 20.11.2019 - 22:05
1116Nr 137 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie polityki kadrowej w odniesieniu do adiunktów20.11.2019 - 22:05
1123Nr 532 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat20.11.2019 - 22:06
9526Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem20.11.2019 - 22:06
1827UCHWAŁA Nr 950 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 933 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przygotowania i realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie proj20.11.2019 - 22:06
844UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ 20.11.2019 - 22:07
2100Nr 674 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony20.11.2019 - 22:07
531Nr 363 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-202020.11.2019 - 22:07
3709Nr 103 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.11.2019 - 22:07
1523UCHWAŁA Nr 12 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Wojciecha MAKSYMOWICZA20.11.2019 - 22:07
678Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika inżynieryjno-technicznego20.11.2019 - 22:07
1628Nr 24/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej i biznesie”20.11.2019 - 22:08
1345Nr 61 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie strategii zarządzania zasobami ludzkimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.11.2019 - 22:08
3219Nr 226 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji Zadania Badawczego20.11.2019 - 22:08
2052Nr 58/2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury i Promocji 20.11.2019 - 22:08
2179Zarządzenie Nr 29 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Żywienie człowieka i dietetyka”. 20.11.2019 - 22:08
2367Ogłoszenie o otwartym naborze partnera20.11.2019 - 22:08
1961Nr 701 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Aleksandra JAKIMOWICZA20.11.2019 - 22:09
2427Zarządzenie Nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych20.11.2019 - 22:09
1023Nr 186 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie20.11.2019 - 22:10
73Nr 567 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 377 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia efektów kształcenia20.11.2019 - 22:12
1976Nr 15/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za wydanie oryginału wraz z odpisem, odpisu w języku angielskim albo duplikatu dyplomu od osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego w UWM w Olsztynie20.11.2019 - 22:13

Łącznie 23531273 odwiedzin dla wszystkich podstron.