Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2981Decyzja NR 13 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: zmiany w Decyzji Nr 6 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2005 roku odnośnie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.11.04.2021 - 07:17
1773Nr 946 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynku kotłowni wraz z jego wyposażeniem technicznym położonego w miejscowości Łężany, gmina Reszel oraz prawo własności działki gruntowej nr 284/16 obręb Leginy11.04.2021 - 07:17
3285Nr 97 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Newskim Instytutem Języka i Kultury w Petersburgu, Rosja11.04.2021 - 07:17
1496Nr 108 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków: nauki o rodzinie oraz teologia dla określonego poziomu i profilu kształcenia11.04.2021 - 07:18
1084Nr 109/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Grafika komputerowa i multimedialna”11.04.2021 - 07:18
1698Nr 908 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Prof. Grzegorza Nowaka11.04.2021 - 07:19
4881Konkurs na nazwę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.04.2021 - 07:19
1953Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-202011.04.2021 - 07:20
3997Decyzja Nr 1/2007 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie: opłat za korzystanie z sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych i rzutnika multimedialnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.04.2021 - 07:20
2605Nr 663 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Wiesława ŁACHA11.04.2021 - 07:20
118GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA11.04.2021 - 07:20
1572Nr 97 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 13/5, Gmina Ostróda wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 5 oraz udziałem w gruncie i budynku11.04.2021 - 07:20
1144Nr 108/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 102/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie11.04.2021 - 07:20
5923Dział BHP11.04.2021 - 07:20
2699Nr 598 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Joanny SZTEYN11.04.2021 - 07:21
1896Nr 47/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów...11.04.2021 - 07:21
2636Nr 450 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.04.2021 - 07:22
9739Dział Planowania i Analiz11.04.2021 - 07:22
2574Decyzja Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata do objęcia stanowiska kierownika pływalni Uniwersytetu W11.04.2021 - 07:22
1205Nr 107/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania oraz zasad funkcjonowania Komisji ds. Własności Intelektualnej11.04.2021 - 07:22
2058Nr 474 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych11.04.2021 - 07:23
2650Nr 2/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.04.2021 - 07:23
2201Nr 705 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Morskiej Ukraińskiej Akademii Nauk, Ukraina11.04.2021 - 07:23
1021Nr 428 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Arkadiuszowi ŻUKOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za11.04.2021 - 07:23
7353Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...11.04.2021 - 07:24
877Nr 438 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Bogusława ŚLIWERSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej11.04.2021 - 07:24
1208Nr 13/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie11.04.2021 - 07:24
3843Nr 623 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. abp. dr. Wojciechowi ZIEMBIE, Metropolicie Warmińskiemu11.04.2021 - 07:24
8553Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/201211.04.2021 - 07:25
960Nr 407 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.04.2021 - 07:25

Łącznie 28888014 odwiedzin dla wszystkich podstron.