Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
790Nr 49/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kuratela sądowa” 18.09.2019 - 23:20
1338Nr 26 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w Olsztynie w rejonie ul. Bartąskiej18.09.2019 - 23:20
2434Nr 97 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych18.09.2019 - 23:20
1564UCHWAŁA Nr 24 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr. Zbigniewa NASAL18.09.2019 - 23:20
956Nr 3/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym18.09.2019 - 23:21
1468Decyzja Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2010/2011 Decyzją Nr 38/2010 Rektora Un18.09.2019 - 23:21
1554Nr 37/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie określenia wzoru druku „Roczna karta osiągnięć uczestnika studiów doktoranckich” 18.09.2019 - 23:21
1310Protokoły 2009/201018.09.2019 - 23:21
5787Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki18.09.2019 - 23:21
3068Nr 213 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”18.09.2019 - 23:21
2935Zarządzenie Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie struktury jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.09.2019 - 23:22
9280Władze Wydziału Humanistycznego18.09.2019 - 23:22
2414KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE18.09.2019 - 23:22
3517Nr 15/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich18.09.2019 - 23:23
2766Nr 181 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów obr. ewid. nr 112 m. Olsztyn18.09.2019 - 23:23
2081Zarządzenie Nr 49 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2007 rok.18.09.2019 - 23:23
250Nr 452 w Olsztynie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2020 r.18.09.2019 - 23:23
2226Nr 390 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2014 rok18.09.2019 - 23:23
1978Nr 121 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur 201218.09.2019 - 23:24
1582Nr 42/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”18.09.2019 - 23:24
1347Decyzja Nr 29/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej priorytetowych kierunków przyrodniczy18.09.2019 - 23:25
2408Nr 551 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia celów strategicznych informatyzacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2010-202018.09.2019 - 23:25
12339Rada Biblioteczna18.09.2019 - 23:25
286Nr 387 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU18.09.2019 - 23:25
424Nr 298 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej18.09.2019 - 23:25
842Nr 76/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.09.2019 - 23:26
1529Nr 337 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 159 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201618.09.2019 - 23:26
1523Nr 352 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora UWM w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi, Gruzja18.09.2019 - 23:26
944KONKURS NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ18.09.2019 - 23:26
8223Organizacja roku akademickiego 2007/200818.09.2019 - 23:27

Łącznie 22844887 odwiedzin dla wszystkich podstron.