Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2830UCHWAŁA Nr 1000 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Wawrzyczka23.01.2021 - 12:31
1371Nr 12/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 97/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016...23.01.2021 - 12:31
557Nr 107/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 23.01.2021 - 12:31
1768Decyzja Nr 31/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania zespołu ekspertów ds. opracowania organizacji ruchu drogowego na terenie Kortowa23.01.2021 - 12:32
649Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU23.01.2021 - 12:32
319Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt23.01.2021 - 12:32
2873UCHWAŁA Nr 1021 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zaopiniowania podpisania przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o powołaniu konsorcjum naukowo-przemysłowego 23.01.2021 - 12:32
3087Nr 23/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2017/2018 23.01.2021 - 12:33
6464Nr 177 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.01.2021 - 12:34
2932Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok23.01.2021 - 12:34
1374Nr 81/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie problematyki ubezpieczeń23.01.2021 - 12:35
1240Nr 88/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Historia” realizowanych na Wydziale Humanistycznym23.01.2021 - 12:35
1540Nr 21/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska23.01.2021 - 12:35
291Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli23.01.2021 - 12:35
4275Zarządzenie Nr 35 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół komisji egzaminu dyplomowego”.23.01.2021 - 12:35
2040Nr 940 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej23.01.2021 - 12:35
262 konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Lingwistyki Stosowanej) 23.01.2021 - 12:38
384Nr 122/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Sztuki23.01.2021 - 12:38
2820Nr 291 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu naukowo-badawczego pt. "Materiały i konstrukcje inteligentne..."23.01.2021 - 12:39
2415UCHWAŁA Nr 302 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/200923.01.2021 - 12:40
2657Nr 222 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu położonego w Olsztynie – Aleja Warszawska 87/423.01.2021 - 12:40
3350Nr 306 z 31 maja 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Stefanowi Jurdze23.01.2021 - 12:40
2556Nr 77 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków kształcenia na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku23.01.2021 - 12:40
2967Zarządzenie Nr 4 z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu.23.01.2021 - 12:41
3231Nr 66/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.01.2021 - 12:41
4337Nr 308 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 200823.01.2021 - 12:41
644Nr 6/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty”23.01.2021 - 12:42
3483Nr 313 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Modernizacja i wyposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie23.01.2021 - 12:42
621Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej23.01.2021 - 12:42
3848Nr 201 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu wyróżniania „Laurem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.01.2021 - 12:42

Łącznie 28155062 odwiedzin dla wszystkich podstron.