Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
158Nr 703 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 42/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne27.10.2020 - 22:08
857Nr 594 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych27.10.2020 - 22:09
2525Nr 322 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Ally KAMALOVEJ27.10.2020 - 22:10
1003Krajowa Strategia Inteligentnej Specjalizacji27.10.2020 - 22:10
1403Nr 124 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa27.10.2020 - 22:10
1059Nr 24/2016 z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie języka rosyjskiego”27.10.2020 - 22:12
1330Nr 73/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie i marketing w oświacie” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych27.10.2020 - 22:12
1411Nr 184 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w rejonie ulicy Wołodyjowskiego w Olsztynie27.10.2020 - 22:12
37402Wydział Nauk Społecznych27.10.2020 - 22:12
3374Protokół nr 21 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lipca 2007 r.27.10.2020 - 22:12
816Nr 41/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 27.10.2020 - 22:13
2443Nr 60/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego27.10.2020 - 22:13
5537Klub Sportowy AZS UWM27.10.2020 - 22:14
1746Decyzja Nr 57/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie powołania składu orzekającego Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.10.2020 - 22:15
2645Zarządzenie Nr 5 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Wiedza o kulturze”.27.10.2020 - 22:15
3783Nr 163 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich27.10.2020 - 22:15
10580Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie27.10.2020 - 22:15
2815Nr 548 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie kredytu długoterminowego27.10.2020 - 22:15
1022Nr 92/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim27.10.2020 - 22:16
1864UCHWAŁA Nr 875 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Marka KARCZEWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego27.10.2020 - 22:16
21316Biuro Informatycznej Obsługi Studiów27.10.2020 - 22:16
2387Zarządzenie Nr 39/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych27.10.2020 - 22:17
130UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej27.10.2020 - 22:17
1796Nr 574 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-201627.10.2020 - 22:18
1244UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ DS. MONITORINGU W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. monitoringu27.10.2020 - 22:19
3028Nr 10/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie Zasad sporządzania w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów spisów zdawczo-odbiorczych oraz archiwizowania osobowych teczek studenckich i doktoranckich27.10.2020 - 22:19
402PROREKTOR DS. STUDENCKICH dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM 27.10.2020 - 22:19
6305Nr 592 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych27.10.2020 - 22:19
2648Nr 461 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 112 m. Olsztyn27.10.2020 - 22:20
15916Wydział Nauki o Żywności27.10.2020 - 22:21

Łącznie 27344076 odwiedzin dla wszystkich podstron.