Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
10324Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych24.01.2020 - 22:44
2435Zarządzenie Nr 37 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.24.01.2020 - 22:45
1667UCHWAŁA Nr 956 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 20124.01.2020 - 22:45
2685Nr 283 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy okolicznościowej upamiętniającej Panią Blankę ROSENSTIEL24.01.2020 - 22:46
2146Nr 141 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Permskim Narodowym Badawczym Uniwersytetem Politechnicznym, Rosja24.01.2020 - 22:46
2231Nr 40/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Semestralna karta osiągnięć studenta” 24.01.2020 - 22:47
2665Nr 101 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu przygotowania i realizacji projektu pt. „Termosyfon antygrawitacyjny..."24.01.2020 - 22:48
924Nr 32/2016 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe zrealizowane na odpłatnych studiach anglojęzycznych na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2016/201724.01.2020 - 22:48
2597Decyzja Nr 6/2009 Rektora z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 22:49
1075Nr 47 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Vytautas Magnus University, Litwa24.01.2020 - 22:49
2726Nr 186 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Jadwigi WIERZBOWSKIEJ24.01.2020 - 22:49
1355Nr 94/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych24.01.2020 - 22:49
657Nr 314 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej24.01.2020 - 22:49
521Nr 58/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku zmieniające Zarządzenie 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki 24.01.2020 - 22:50
1134Nr 176 z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Piotrowi Skłodowskiemu 24.01.2020 - 22:50
78140Regulamin studiów24.01.2020 - 22:50
1854Decyzja Nr 46/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzyc24.01.2020 - 22:51
1634Nr 572 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-201624.01.2020 - 22:51
3300Decyzja Nr 4/2009 Rektora z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr KSI POKL.09.02.00-28-447/08, pt. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodoweg24.01.2020 - 22:51
3430Nr 632 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy wzajemnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Przedszkolem „Jaś i Małgosia” w Sząbruku24.01.2020 - 22:51
3583Nr 40/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 24.01.2020 - 22:51
393Nr 485 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/202024.01.2020 - 22:52
232Nr 595 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 24.01.2020 - 22:52
13522Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Technicznych24.01.2020 - 22:52
3174Nr 43/2013 z dnia 9 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie24.01.2020 - 22:52
1296Nr 45 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z University of Petroşani, Rumunia24.01.2020 - 22:53
105Nr 220/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich 24.01.2020 - 22:53
2646Nr 335 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą – Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli24.01.2020 - 22:54
8572Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej24.01.2020 - 22:54
147Nr 189/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji24.01.2020 - 22:54

Łącznie 24220243 odwiedzin dla wszystkich podstron.