Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3142Nr 85 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przyznania statusu profesora honorowego prof. dr hab. Elżbiecie BIERNACKIEJ27.05.2020 - 09:05
3142Nr 106/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”28.05.2020 - 18:39
3145Decyzja Nr 3 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie: zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.29.05.2020 - 19:15
3145Decyzja Nr 15 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy.29.05.2020 - 20:24
3145Nr 306 z 31 maja 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Stefanowi Jurdze29.05.2020 - 17:56
3146Nr 391 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2011 roku29.05.2020 - 08:09
3146Nr 291 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o partnerstwie ze Stowarzyszeniem Francja-Polska w Indre, Francja28.05.2020 - 12:06
3148Nr 285 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego29.05.2020 - 17:46
3148Nr 133 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych28.05.2020 - 09:24
3149Nr 86 Senatu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”29.05.2020 - 06:47
3150Nr 404 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Mykolas Romeris University w Wilnie w sprawie programu międzykierunkowych wspólnych studiów drugiego stopnia27.05.2020 - 20:34
3150Nr 473 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”29.05.2020 - 19:39
3151Nr 75 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2006 roku29.05.2020 - 09:13
3152Nr 107 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie uchylenia Uchwały Senatu Nr 23 z dnia 17 grudnia 1999 roku29.05.2020 - 03:32
3155Nr 176 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Andrzejowi Nowakowi29.05.2020 - 09:18
3156200329.05.2020 - 13:31
3158Zarządzenie Nr 72/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2010 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.05.2020 - 10:16
3160Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie27.05.2020 - 21:43
3160Nr 68 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia Wydziału Sztuki27.05.2020 - 22:18
3160Nr 199 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.05.2020 - 10:01
3163Nr 192 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn29.05.2020 - 07:43
3163protokoły z rad wydziału Wydziału Nauki o Żywności 29.05.2020 - 21:38
3163Nr 318 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych 29.05.2020 - 08:34
3163Nr 321 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 27.05.2020 - 15:40
3164Wartość ruchomego majątku trwałego 2005/200628.05.2020 - 16:13
3165Nr 58 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 53 z 24 lutego 2006 roku27.05.2020 - 13:01
3165Nr 13 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008 - 201227.05.2020 - 07:26
3166Nr 18/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy29.05.2020 - 20:51
3168Nr 199 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych29.05.2020 - 09:47
3169Nr 120 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Uniwersytetem w Walencji, Hiszpania 29.05.2020 - 20:27

Łącznie 25764812 odwiedzin dla wszystkich podstron.