Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3061Nr 511 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”26.10.2020 - 00:25
3062Nr 221 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie programu rozwoju uprawnień akademickich26.10.2020 - 01:49
3062Nr 53 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie nieruchomości po byłym Centrum Szkolenia Służb Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie24.10.2020 - 17:50
3062Nr 653 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 50% udziału prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn26.10.2020 - 07:07
3062Nr 22/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej24.10.2020 - 09:40
3062Nr 744 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Andrzeja KUKWY26.10.2020 - 03:04
3063Nr 95 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej - Akademickie Centrum Kultury23.10.2020 - 16:20
3063Nr 354 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu Medalu Świętego Jakuba26.10.2020 - 02:09
3063Nr 629 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości położonych w Ornecie25.10.2020 - 22:27
3063Nr 654 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania Aneksu nr UDA-RPWM.04.03-28-015/10-05 do Umowy nr UDA-RPWM.04.03-28-015/10-00 z dnia 31 maja 2010 roku 26.10.2020 - 03:48
3065Nr 88 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie wraz z Gminą Stawiguda do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Jaroty gm. Stawiguda25.10.2020 - 17:41
3065Nr 124 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie25.10.2020 - 04:05
3065Nr 65 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku „stosunki międzynarodowe”25.10.2020 - 00:21
3065Protokół nr 12 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2006 r.24.10.2020 - 08:17
3066Decyzja Nr 5 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie powołania koordynatorów zadań w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.26.10.2020 - 02:39
3067Nr 245 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki24.10.2020 - 17:38
3068Nr 7/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2013 roku25.10.2020 - 06:04
3069Nr 59 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województw Polski Wschodniej na lata 2007/201324.10.2020 - 23:48
3069Nr 226 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych24.10.2020 - 09:59
3069Nr 381 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowych Szpitalowi Uniwersyteckiemu z Przychodnią Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej24.10.2020 - 20:10
3070Protokół nr 2 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 października 2008 r. 25.10.2020 - 06:36
3070Nr 283 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy okolicznościowej upamiętniającej Panią Blankę ROSENSTIEL25.10.2020 - 21:33
3070Nr 563 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie pobierania opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów oraz opłat za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS25.10.2020 - 11:05
3071Nr 284 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym, Republika Białoruś, Mińsk24.10.2020 - 19:26
3071Nr 549 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2011 rok26.10.2020 - 06:39
3072Nr 67 z dnia 28 kwietnia 2006 r. sprawie projektu zmiany Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku25.10.2020 - 00:28
3072Nr 99 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Braniewie26.10.2020 - 05:59
3072Zarządzenie Nr 79/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku zmieniające Zarządzenie Nr 59/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2009 roku w sprawie wysokości wy26.10.2020 - 05:57
3074Nr 118 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym Samławki25.10.2020 - 15:24
3074Nr 346 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Piotra ZABOROWSKIEGO24.10.2020 - 19:42

Łącznie 27327829 odwiedzin dla wszystkich podstron.