Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
275Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii26.05.2019 - 22:29
274Nr 62/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie27.05.2019 - 01:34
273Nr 89/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku25.05.2019 - 23:46
272Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Żywienia Człowieka27.05.2019 - 02:41
271UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ LEKARSKI KATEDRA FIZJOLOGII CZŁOWIEKA ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO NA STANOWISKU TECHNOLOGA (umowa na zastępstwo) 27.05.2019 - 01:01
271Nr 392 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej26.05.2019 - 23:28
270Nr 29/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-B046/15 pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie”26.05.2019 - 08:40
270Nr 57/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem”25.05.2019 - 23:46
269Konkurs na stanowisko stypendysty (doktoranta) w katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie25.05.2019 - 22:49
268Nr 86/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/201926.05.2019 - 10:31
268Nr 375 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego subwencji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku25.05.2019 - 23:47
268Nr 397 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie programu studiów wyższych27.05.2019 - 00:23
268Wydział Prawa i Administracji26.05.2019 - 16:57
267Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Pediatrii Klinicznej26.05.2019 - 18:52
265Nr 18/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.05.2019 - 16:00
262Nr 86/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”25.05.2019 - 23:46
262Nr 115/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.05.2019 - 23:23
259Nr 72/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszt26.05.2019 - 20:02
258Nr 73/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 81/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich...25.05.2019 - 23:45
255Nr 60/2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)26.05.2019 - 09:05
254Nr 88/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim26.05.2019 - 16:58
253Nr 348 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej26.05.2019 - 16:01
253Nr 380 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)....26.05.2019 - 19:02
253Nr 113/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku określające zasady postępowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z wnioskami: w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą...27.05.2019 - 00:07
251Nr 26/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie Zasad windykacji należności za świadczone w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie usługi edukacyjne26.05.2019 - 13:16
250Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr26.05.2019 - 00:59
249Nr 419 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 197 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji...25.05.2019 - 23:48
249Nr 421 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.05.2019 - 23:48
247Nr 97/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 3 26.05.2019 - 10:46
246Nr 69/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. publikacji naukowych i dzieł artystycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.05.2019 - 19:46

Łącznie 21601264 odwiedzin dla wszystkich podstron.