Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
526CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCHUNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa (1/4 etatu) w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych 10.12.2019 - 03:03
526Wydział Nauk o Środowisku10.12.2019 - 12:59
525Nabór na stanowisko stypendysto-doktoranta w Katedrze Patofizjologii10.12.2019 - 16:31
523Nr 276 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej10.12.2019 - 11:32
523Nr 55/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.12.2019 - 13:23
522Nr 50/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr WND-POWR.03.02.00-00-I034/16-01, pt. „Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” współfinansowanego przez Unię Europejską...09.12.2019 - 10:06
522Nr 427 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. n. med. Marcinowi Przemysławowi MYCKO nagrody Ministra Nauki i Szkolnict10.12.2019 - 08:56
522Nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki 10.12.2019 - 17:17
521Nr 64/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych10.12.2019 - 15:13
520Nr 82/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Lekarskim10.12.2019 - 04:55
520UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI, KATEDRA PATOFIZJOLOGII ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO 06.12.2019 - 03:05
520Nr 345 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020 10.12.2019 - 13:57
517Nr 40/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie restrukturyzacji Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa10.12.2019 - 15:46
517Nr 86/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/201910.12.2019 - 13:23
517Nr 420 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni09.12.2019 - 11:44
515Nr 80/2018 z dnia 1 października 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii..10.12.2019 - 13:00
515Nr 93/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zad. 2 Warsztaty dla studentów/ek WBiB09.12.2019 - 11:45
515Technolog w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa10.12.2019 - 13:20
514Nr 377 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia efektów kształcenia07.12.2019 - 22:35
514KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA LABORATORYJNEGO (STANOWISKO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE)10.12.2019 - 12:29
511Nr 301 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej09.12.2019 - 17:43
511Nr 59/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10.12.2019 - 13:33
511Nr 374 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie/likwidację środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie07.12.2019 - 07:42
511Nr 380 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)....10.12.2019 - 08:58
509UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA10.12.2019 - 09:50
508Nr 89/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku09.12.2019 - 15:46
508Nr 390 z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202009.12.2019 - 08:12
506Nr 75/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.12.2019 - 15:00
506Nr 66/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.12.2019 - 20:44
506Nr 64/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji09.12.2019 - 23:58

Łącznie 23737202 odwiedzin dla wszystkich podstron.