Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1422Nr 138 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego.30.11.2020 - 17:29
108Nr 137/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 203/2019 w sprawie powołania do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka26.11.2020 - 11:08
303Nr 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych” 29.11.2020 - 20:22
693Nr 137/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.30.11.2020 - 22:02
1367Nr 137/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych28.11.2020 - 08:04
1420Nr 137 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie polityki kadrowej w odniesieniu do adiunktów01.12.2020 - 00:04
2712Nr 137 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”29.11.2020 - 20:50
1458Nr 137 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok27.11.2020 - 07:14
3318Nr 137 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Stawiguda obręb Jaroty 30.11.2020 - 16:09
1281Nr 137 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2002 28.11.2020 - 23:04
3316Nr 137 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Energii Odnawialnej30.11.2020 - 18:16
312Nr 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 16.27.11.2020 - 23:27
557Nr 136/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo na okres do 31 grudnia 2021 r.28.11.2020 - 18:23
2095Nr 136/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Kształcenie pedagogiczne” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych29.11.2020 - 15:28
1364Nr 136 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Wawrzyczka29.11.2020 - 21:03
2978Nr 136 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”28.11.2020 - 22:51
2966Nr 136 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w jednostce ogólnouczelnianej Archiwum i Muzeum28.11.2020 - 22:33
1626Nr 136 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 728 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne UWM28.11.2020 - 23:14
1310Nr 136 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2001 rok30.11.2020 - 16:36
3262Nr 136 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez prodziekanów: dr. Jana Damicza i dr. Radosława Wiśniewskiego30.11.2020 - 18:53
107Nr 135/2020 z dnia 10 września 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (ze zm.)29.11.2020 - 07:53
261Nr 135/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, POWR.03.05.00-00-Z201/18 ...01.12.2020 - 00:12
640Nr 135/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo na okres do 31 grudnia 2021 r.30.11.2020 - 05:46
1406Nr 135/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 12:23
1395Nr 135 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie protokołu uzgodnień z Gminą Olsztyn dotyczących dodatkowych ustaleń w związku z trwającą procedurą uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyn28.11.2020 - 21:27
2754Nr 135 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” 29.11.2020 - 22:04
2483Nr 135 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym29.11.2020 - 13:32
3936Nr 135 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 717 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 22:02
3183Nr 135 z dnia 24 listopada 2006 r. podjęta w dniu żałoby narodowej30.11.2020 - 05:59
1424Nr 135 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie prze UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Bari, Republika Włoska28.11.2020 - 23:04

Łącznie 27705762 odwiedzin dla wszystkich podstron.