Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1376Nr 19 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie warunków kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo"17.04.2021 - 13:35
3317Nr 198 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji17.04.2021 - 13:34
2554Protokół nr 14 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2006 r.17.04.2021 - 13:33
855Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni na stanowisko Rzecznika ds. Równości Szans17.04.2021 - 13:30
1281Nr 15/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 17.04.2021 - 13:30
664Nr 488 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae księdzu prałatowi kanonikowi dr. Andrzejowi LESIŃSKIEMU17.04.2021 - 13:28
737Nr 163/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny17.04.2021 - 13:27
2158Decyzja Nr 38/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Uczestników Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 13:25
2063UCHWAŁA Nr 8 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-201617.04.2021 - 13:25
2842Nr 119 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Christianowi von BAR, dr. h. c. 17.04.2021 - 13:25
515Nr 656 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami)17.04.2021 - 13:24
2940Nr 12 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 13:22
6511Rejestry - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu17.04.2021 - 13:22
3321Nr 267 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w gminie Ostróda.17.04.2021 - 13:21
1974UCHWAŁA Nr 858 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Michała WOJCIECHOWSKIEGO17.04.2021 - 13:17
235Nr 45 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku turystyka i rekreacja dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim17.04.2021 - 13:16
916Nr 78/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POWR.03.01.00-00-U145/17 pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy17.04.2021 - 13:16
1297Nr 2 z dnia 3 września 1999 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich na rok akademicki 1999/200017.04.2021 - 13:15
1105Nr 42/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa17.04.2021 - 13:13
934Nr 452 w Olsztynie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2020 r.17.04.2021 - 13:13
506Nr 148/2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki na okres do 31 grudnia 2021 r.17.04.2021 - 13:12
2035Decyzja Nr 71/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17.04.2021 - 13:11
2491Nr 679 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”17.04.2021 - 13:10
457Nr 697 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim17.04.2021 - 13:10
1636Nr 112/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych17.04.2021 - 13:10
2657UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY17.04.2021 - 13:09
3325OFERTA PRACY - Wydział Nauk Technicznych17.04.2021 - 13:09
3918Nr 206 z dnia 29.6.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale oraz załączniku do Uchwały Nr 155 z dnia 26 stycznia 200717.04.2021 - 13:07
2613Nr 668 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony17.04.2021 - 13:04
1354Konkurs na stanowisko stypendysty (doktoranta) w katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 13:04

Łącznie 28953467 odwiedzin dla wszystkich podstron.