Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1061Nr 95/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 64/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2017/201825.10.2020 - 02:32
636Nr 95/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych24.10.2020 - 00:17
645Nr 95/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Humanistycznego 26.10.2020 - 04:53
386Nr 95/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii22.10.2020 - 16:22
436Nr 95/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 17. 25.10.2020 - 06:43
92Nr 95/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii25.10.2020 - 11:29
1347Nr 96 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie kierunków działalności Uniwersytetu25.10.2020 - 12:28
1522Nr 96 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 13/4, Gmina Ostróda wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 4 oraz udziałem w gruncie i budynku 25.10.2020 - 21:12
1050Nr 96 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie nadania medalu okolicznościowego UWM26.10.2020 - 07:12
3144Nr 96 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczo-Leśnym im. Mendla w Brnie, Republika Czeska25.10.2020 - 02:38
2346Nr 96 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych25.10.2020 - 05:35
2790Nr 96 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych22.10.2020 - 00:54
4643Nr 96/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego kustoszy 26.10.2020 - 08:39
2047Nr 96/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji25.10.2020 - 05:42
1522Nr 96/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kulturoznawstwo”25.10.2020 - 10:52
1352Nr 96/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów w zakresie nauczania przedmiotu „Przedsiębiorczość”25.10.2020 - 12:57
1204Nr 96/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2015 rok22.10.2020 - 01:29
2531Nr 96/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie25.10.2020 - 15:11
1089Nr 96/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Środowisku22.10.2020 - 02:22
2479Nr 96/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Regulaminu wydawania materiałów promocyjno-informacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.10.2020 - 01:59
706Nr 96/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stron internetowych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie26.10.2020 - 01:49
794Nr 96/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza (ze zmianami)26.10.2020 - 07:48
337Nr 96/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa24.10.2020 - 18:58
388Nr 96/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie ,,PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej’’.23.10.2020 - 10:00
73Nr 96/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii23.10.2020 - 10:59
2830Nr 97 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji25.10.2020 - 09:06
1114Nr 97 w Olsztynie z dnia 28 września 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 74 dotyczącej ustalania wysokości pensum dydaktycznego oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych 25.10.2020 - 14:32
1368Nr 97 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zadań inwestycyjnych realizujących cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-200625.10.2020 - 17:38
1444Nr 97 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 13/5, Gmina Ostróda wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 5 oraz udziałem w gruncie i budynku26.10.2020 - 06:53
3160Nr 97 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Newskim Instytutem Języka i Kultury w Petersburgu, Rosja25.10.2020 - 02:41

Łącznie 27328006 odwiedzin dla wszystkich podstron.