Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1681Nr 848 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie osobowej18.04.2021 - 13:33
1156Nr 849 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie osobowej17.04.2021 - 21:23
1498Nr 85 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab.inż. Janowi KICIŃSKIEMU18.04.2021 - 07:36
1452Nr 85 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie korzystania przez pracowników Uniwersytetu z własnego funduszu stypendialnego17.04.2021 - 09:09
3217Nr 85 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa18.04.2021 - 17:30
3946Nr 85 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Zygmuntowi Litwińczukowi, dr. h. c. 18.04.2021 - 19:11
3501Nr 85 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przyznania statusu profesora honorowego prof. dr hab. Elżbiecie BIERNACKIEJ18.04.2021 - 02:04
1398Nr 85 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Sikorskiego18.04.2021 - 12:04
2764Nr 85/2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.04.2021 - 09:15
1519Nr 85/2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem”16.04.2021 - 21:17
1520Nr 85/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Geodezja numeryczna”17.04.2021 - 20:58
1610Nr 85/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 23/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania Komitetu sterującego oraz kierownika projektu nr UDA- POKL.04.01.01-00-095/10-00 17.04.2021 - 17:38
1208Nr 85/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Rozwój rynku i zarządzanie sprzedażą w Unii Europejskiej”16.04.2021 - 03:14
1362Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej K17.04.2021 - 22:21
1683Nr 85/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w zakresie środowiskowych studiów doktoranckich w ramach...17.04.2021 - 08:21
1105Nr 85/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.04.2021 - 00:21
1268Nr 85/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 15.04.2021 - 13:34
1104Nr 85/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/201918.04.2021 - 10:18
746Nr 85/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Animacja kultury”18.04.2021 - 03:40
465Nr 85/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności16.04.2021 - 12:36
905Nr 85/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny wydziału, zamiejscowej jednostki – filii, jednostki ogólnouczelnianej i szkoły Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki”17.04.2021 - 23:14
193Nr 85/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych14.04.2021 - 04:43
200Nr 85/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-202415.04.2021 - 15:57
166Nr 85/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-202418.04.2021 - 06:27
2477Nr 850 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie osobowej18.04.2021 - 11:37
2363Nr 851 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych17.04.2021 - 14:15
1751Nr 852 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej15.04.2021 - 13:52
1851Nr 853 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”18.04.2021 - 21:43
1873Nr 854 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2016 roku17.04.2021 - 17:20
1834Nr 855 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 rokuw sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 17:55

Łącznie 28946615 odwiedzin dla wszystkich podstron.