Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1180Nr 95 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 13/3, Gmina Ostróda wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 3 oraz udziałem w gruncie i budynku20.11.2019 - 21:41
2374Nr 302 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/200920.11.2019 - 21:41
1829Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny 20.11.2019 - 21:41
1160Nr 3 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej20.11.2019 - 21:42
1898Zarządzenie Nr 22/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i bussinesie”20.11.2019 - 21:42
1988Nr 168 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Odeskim Oddziałem Instytutu Biologii Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk...20.11.2019 - 21:42
43538Kanclerz dr inż. Aleksander Socha20.11.2019 - 21:42
2388Nr 517 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Odeskim Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym, Ukraina20.11.2019 - 21:43
293Nr 24/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)20.11.2019 - 21:43
795Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie20.11.2019 - 21:43
1933Decyzja Nr 22/2008 Rektora z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2008/2009 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych 20.11.2019 - 21:44
2228Zarządzenie Nr 45 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni20.11.2019 - 21:44
1476Nr 40/2015 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.11.2019 - 21:45
692Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni KIEROWNIKA PROJEKTU – pełny etat20.11.2019 - 21:45
1449Nr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityce20.11.2019 - 21:46
2490Nr 721 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 miasta Olsztyn20.11.2019 - 21:47
2088Nr 489 z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Leontija MIRONIUKA20.11.2019 - 21:47
637Nr 304 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie20.11.2019 - 21:48
14699Struktura Wydziału Nauki o Żywności20.11.2019 - 21:48
101166Szukaj pracownika20.11.2019 - 21:48
1082 PRACOWNIK W KASIE PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ20.11.2019 - 21:49
1061Nr 306 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/202020.11.2019 - 21:49
1128Nr 127/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół egzaminu komisyjnego” stosowanego w dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich20.11.2019 - 21:49
1496Nr 351 z dnia 29 listopada 2013 roku sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych20.11.2019 - 21:49
11674Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego20.11.2019 - 21:50
2158Nr 341z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Uniwersytetem Medycznym w Kownie, Litwa20.11.2019 - 21:50
906UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE KONTROLI FINANSOWEJ KWESTURY20.11.2019 - 21:50
26217Kierownictwo Administracji20.11.2019 - 21:51
2400Decyzja Nr 13/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie powołania członków zespołów roboczych do współpracy z Prezydentem Miasta Olsztyn20.11.2019 - 21:51
2367Nr 6/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie utworzenia Biura ds. Projektów Zagranicznych20.11.2019 - 21:51

Łącznie 23531224 odwiedzin dla wszystkich podstron.