Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
648Nr 330 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej 24.01.2020 - 22:22
17659Studium Wychowania Fizycznego i Sportu24.01.2020 - 22:22
1080Nr 12/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 97/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016...24.01.2020 - 22:22
2404Zarządzenie NR 22 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Pośrednictwo pracy”.24.01.2020 - 22:23
2926Nr 136 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez prodziekanów: dr. Jana Damicza i dr. Radosława Wiśniewskiego24.01.2020 - 22:23
41216Skład osobowy Rady Wydziału Nauki o Żywności24.01.2020 - 22:23
2509Nr 117 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr24.01.2020 - 22:23
33260Sprawy płacowe24.01.2020 - 22:24
2257Zarządzenie Nr 50 z dnia 18 grudnia roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie do pracy w ośrodkach dla cudzoziemców”24.01.2020 - 22:24
2254Nr 583 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przydziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2011 roku24.01.2020 - 22:24
3282Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych24.01.2020 - 22:24
2069Nr 205 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława MILEWSKIEGO24.01.2020 - 22:24
35921Dział Kadr24.01.2020 - 22:24
1106Nr 225 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności24.01.2020 - 22:24
1780Nr 525 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zaakceptowania kandydata do pełnienia funkcji Pierwszego Zastępcy Rektora24.01.2020 - 22:24
4116Nr 10/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza 24.01.2020 - 22:24
283Nr 576 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie określenia zasad potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.01.2020 - 22:24
2522Decyzja Nr 9 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.24.01.2020 - 22:25
1459Nr 56/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. dostosowania treści Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do zmian w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym24.01.2020 - 22:25
2800Nr 94 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Ośrodka Kultury Studenckiej24.01.2020 - 22:25
855Nr 530 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021 24.01.2020 - 22:26
2451Decyzja Nr 55/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i24.01.2020 - 22:26
62928Umowa zlecenia 24.01.2020 - 22:26
6293Rejestry - Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką24.01.2020 - 22:27
2221Protokoły 2007/200824.01.2020 - 22:27
2185Nr 468 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę24.01.2020 - 22:27
57365mapa serwisu24.01.2020 - 22:28
20368Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 24.01.2020 - 22:28
2839Zarządzenie Nr 42 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Eksploatacja dróg”.24.01.2020 - 22:28
7220Rejestry - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej24.01.2020 - 22:28

Łącznie 24220184 odwiedzin dla wszystkich podstron.