Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2740Zarządzenie Nr 97/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK04.07.2020 - 07:55
1324Nr 25/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu opiniowania operatów rybackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.07.2020 - 07:55
1066Nr 34/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie ustalenia na 2017 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.07.2020 - 07:55
1884Nr 897 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku mechatronika04.07.2020 - 07:56
1543UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIK W BIURZE DS. NAUKI 04.07.2020 - 07:56
452Nr 486 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Ichtiologia i akwakultura” 04.07.2020 - 07:56
4514Zarządzenie Nr 6 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.04.07.2020 - 07:57
1359Skład osobowy Rady Wydziału Lekarskiego04.07.2020 - 07:58
1584Protokół Nr 9 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2013 roku04.07.2020 - 07:58
1919UCHWAŁA Nr 1 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej04.07.2020 - 07:59
381Nr 86/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201904.07.2020 - 07:59
1377Nr 886 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Erwinowi KRUKOWI 04.07.2020 - 07:59
158Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego04.07.2020 - 07:59
17494Struktura Wydziału Prawa i Adminstracji04.07.2020 - 08:00
864Nr 70/2017 z dnia 18 października 2017 w sprawie zmiany Decyzji Nr 83/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2016-202004.07.2020 - 08:00
212Nr 652 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego...04.07.2020 - 08:01
697Nr 81/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 04.07.2020 - 08:01
1540Decyzja Nr 14/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w 04.07.2020 - 08:01
1104Nr 36/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw studiów anglojęzycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.07.2020 - 08:02
1329Nr 85/2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem”04.07.2020 - 08:02
1796Nr 404 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Arcybiskupowi Seniorowi ks. dr. Edmundowi PISZCZOWI04.07.2020 - 08:02
2177Nr 32 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych dr n. med. Annę ŻURADĘ04.07.2020 - 08:03
1912Decyzja Nr 26/2009 Rektora z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany składu zespołu zarządzającego projektem nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizac04.07.2020 - 08:03
5969Finansowanie działalności statutowej04.07.2020 - 08:04
2361Nr 237 Senatu z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych” 04.07.2020 - 08:04
8315Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/201204.07.2020 - 08:04
421Nr 496 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” 04.07.2020 - 08:04
2485Zarządzenie Nr 33 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.04.07.2020 - 08:04
1920Zarządzenie Nr 67/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Współczesne aspekty duszpasterstwa”04.07.2020 - 08:04
529Nr 82/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 04.07.2020 - 08:04

Łącznie 26137352 odwiedzin dla wszystkich podstron.