Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3429Nr 319 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk27.10.2020 - 21:38
202Nr 49/2020 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 109/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usł27.10.2020 - 21:39
6418Nr 61/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego27.10.2020 - 21:40
3564Nr 321 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Dr Hansowi-Gertowi Pötteringowi. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Dr Hansowi-Gertowi Pötteringowi27.10.2020 - 21:40
1245Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej K27.10.2020 - 21:40
2083Nr 33/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języka ukraińskiego w zakresie przekładu sądowego i prawniczego” 27.10.2020 - 21:41
726Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce”27.10.2020 - 21:42
2644Nr 639 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 201227.10.2020 - 21:42
2021UCHWAŁA Nr 934 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmiany nazwy Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa27.10.2020 - 21:42
11Nr 91/2020 z dnia 20 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 35/2015 w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna” 27.10.2020 - 21:43
1386Nr 37 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademckim 2004/200527.10.2020 - 21:44
826Nr 82/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Surdologopedia”27.10.2020 - 21:44
1900Nr 515 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki27.10.2020 - 21:44
705Nr 41/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, w roku akademickim 2020/202127.10.2020 - 21:44
820Nr 35/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 57/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2016-202027.10.2020 - 21:44
2843UCHWAŁA Nr 984 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Elw27.10.2020 - 21:45
4583Konkurs na nazwę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.10.2020 - 21:45
1272Nr 118 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Republika Chorwacji27.10.2020 - 21:46
821Nr 64/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji27.10.2020 - 21:47
7767Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.10.2020 - 21:47
1073Nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki 27.10.2020 - 21:48
172Nr 71/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydzia27.10.2020 - 21:48
658Nr 460 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zootechnika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim27.10.2020 - 21:49
1273Nr 73 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie27.10.2020 - 21:50
4289Nr 209 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mariana SULIKA27.10.2020 - 21:50
64Nr 89/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2020-202427.10.2020 - 21:50
421Nr 8/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 27.10.2020 - 21:50
2826Nr 261 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie sprawowania opieki nad eksperymentem prowadzonym w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie27.10.2020 - 21:51
1841UCHWAŁA Nr 12 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Wojciecha MAKSYMOWICZA27.10.2020 - 21:51
2569Nr 408 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w treści porozumienia o współpracy pomiędzy UWM w Olsztynie (Rzeczpospolita Polska), a Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomiki i Zarządzania w Czernihowie (Ukraina)27.10.2020 - 21:52

Łącznie 27344030 odwiedzin dla wszystkich podstron.