Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1229Nr 37 z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia zaoczne w Uniwersytecie w 2001 roku23.01.2021 - 12:05
2543Nr 388 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku23.01.2021 - 12:05
330Nr 127/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza”23.01.2021 - 12:05
2584Nr 86 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Sławomira BURYŁY na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego23.01.2021 - 12:05
3415Nr 199 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych23.01.2021 - 12:08
2439Pracownik Naukowy UWM Wydział Nauk Medycznych23.01.2021 - 12:08
1333Nr 68 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Niżniegorodzkim Uniwersytetem Państwowym im. Mikołaja Łobaczewskiego23.01.2021 - 12:09
3052Konkurs na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie23.01.2021 - 12:10
198Nr 177/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2020/202123.01.2021 - 12:11
2799Nr 11 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2008 po zmianach23.01.2021 - 12:11
159Nr 178/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2020/202123.01.2021 - 12:12
2877Nr 12 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.01.2021 - 12:12
142Nr 176/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2020/2021 23.01.2021 - 12:14
3460Nr 93 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 623.01.2021 - 12:14
4714Zarządzenie Nr 9 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.23.01.2021 - 12:16
1885Nr 342 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym23.01.2021 - 12:16
3065Nr 215 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Oleha MASLIENNIKOVA23.01.2021 - 12:18
2940Nr 556 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 23.01.2021 - 12:18
2366Nr 44/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich23.01.2021 - 12:18
2665Zarządzenie Nr 32/2009 Rektora z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności”.23.01.2021 - 12:19
37578Biblioteka Uniwersytecka23.01.2021 - 12:19
3754Nr 122 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital zpital Uniwersytecki”, do podjęcia realizacji w 2009 roku23.01.2021 - 12:19
1939Nr 406 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Bożeny SZAFRAŃSKIEJ23.01.2021 - 12:20
1352Nr 33 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Senatu Nr 117 z 25 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej23.01.2021 - 12:21
3199Centrum Badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM 23.01.2021 - 12:21
2500Nr 675 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony23.01.2021 - 12:22
2874Nr 729 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Dońskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym, Federacja Rosyjska23.01.2021 - 12:22
2428Nr 691 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 23.01.2021 - 12:23
317Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka 23.01.2021 - 12:23
1329Nr 55/2016 z dnia 21 października 2016 roku w sprawie wysokości opłat za komercyjne udostępnienie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim23.01.2021 - 12:23

Łącznie 28155039 odwiedzin dla wszystkich podstron.