Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1926Nr 691 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 18.09.2019 - 23:10
330Nr 379 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie18.09.2019 - 23:10
2622Nr 210 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2006/200718.09.2019 - 23:11
13871Nr 25/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów18.09.2019 - 23:11
1900Nr 218 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2013/201418.09.2019 - 23:11
3059Nr 336 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy Zespołu Pałacowo-Parkowego w Łężanach18.09.2019 - 23:11
1935Nr 616 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Jarosława CAŁKI18.09.2019 - 23:11
1137Nr 29 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa własności gruntów położonych w Olsztynie w rejonie ul. Dybowskiego oraz ul. Bartąskiej18.09.2019 - 23:12
1891Nr 376 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 90 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie sprostowania błędu w uchwałach od nr 18 do nr 33 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 r. oraz w uchwale nr 4118.09.2019 - 23:12
1566Decyzja Nr 40/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2012 roku w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie ubiegających się o stypendium ministra18.09.2019 - 23:12
974Nr 3/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania arkusza ocen nauczycieli akademickich na poszczególnych wydziałach18.09.2019 - 23:13
2586UCHWAŁA Nr 998 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Olszewskiego oraz ul. Krautforsta 18.09.2019 - 23:13
677Nr 106/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie określenia procedury postępowania poekspozycyjnego w przypadku zranienia pracownika ostrym narzędziem i kontaktem z krwią lub inny18.09.2019 - 23:13
2175Nr 4/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie wysokości opłat za komercyjne udostępnienie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.09.2019 - 23:13
1228Nr 8/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Restrukturyzacji Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2019 - 23:13
1347Nr 58/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie powołania grup roboczych projektów priorytetowych zgłoszonych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na lata 2014-202018.09.2019 - 23:14
1865Nr 247 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Urszuli FILIPKOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego18.09.2019 - 23:14
2439Protokół nr 23 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2007 r.18.09.2019 - 23:14
2680Nr 107 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Perugii, Włochy18.09.2019 - 23:15
1056Nr 193 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Bierdiańskim Państwowym Uniwersytetem Pedgogicznym, Ukraina18.09.2019 - 23:15
2027Nr 146 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Iwony KONOPKI na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego18.09.2019 - 23:15
1260Nr 766 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Iwano - Frankowskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym, Ukraina18.09.2019 - 23:15
6323 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie18.09.2019 - 23:15
1833Nr 346 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2013 rok 18.09.2019 - 23:15
1617Protokół Nr 36 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku18.09.2019 - 23:16
1415Nr 52/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt”18.09.2019 - 23:16
435Nr 66/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2019 - 23:16
2506Nr 63 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Andrzeja Misiuka18.09.2019 - 23:16
1195Nr 176 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Tetsuo KANNO18.09.2019 - 23:16
7279Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach18.09.2019 - 23:17

Łącznie 22844870 odwiedzin dla wszystkich podstron.