Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3099Nr 30/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie04.06.2020 - 21:42
3100Nr 60/2014 z dnia 15 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego04.06.2020 - 19:53
3101Nr 37 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę03.06.2020 - 16:00
3102Nr 152 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn04.06.2020 - 18:36
3104Nr 698 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych 03.06.2020 - 07:43
3105Majątek trwały uczelni 2006/200702.06.2020 - 23:00
3109Nr 527 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”04.06.2020 - 20:39
3110Nr 656 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza Globalny Geodezyjny System Obserwacyjny”01.06.2020 - 16:59
3110Nr 683 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 181 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat04.06.2020 - 00:58
3111Nr 225 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego04.06.2020 - 19:52
3111Nr 7 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego03.06.2020 - 11:42
3111Nr 110 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego02.06.2020 - 18:55
3112Nr 84 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony03.06.2020 - 11:13
3113Nr 100 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie nabycia akcji spółki akcyjnej pod nazwą PIŁKA SIATKOWA AZS-UWM SPÓLKA AKCYJNA03.06.2020 - 20:56
3113Nr 160 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: przyznania Złotego Lauru Uniwersyteckiego UWM04.06.2020 - 10:44
3113Nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.06.2020 - 14:48
3114Nr 128 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Tomskim Uniwersytetem Państwowym, Rosja02.06.2020 - 19:05
3114Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt energetyczny budynków i instalacji”.03.06.2020 - 15:31
3115Terminarz i tematyka posiedzeń Rady WNŻ 2007/200802.06.2020 - 06:16
3117Nr 178 z dnia 14 maja 2009 roku o zmianie w Uchwale Nr 93 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy04.06.2020 - 01:31
3118Nr 73 z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2008 po zmianach03.06.2020 - 13:54
3119Nr 170 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.06.2020 - 04:01
3120Nr 137 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Energii Odnawialnej04.06.2020 - 12:17
3123Nr 180 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki04.06.2020 - 18:29
3123Nr 141 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Sassari, Włochy03.06.2020 - 23:16
3123Nr 282 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich 04.06.2020 - 10:43
3125Nr 277 z dnia 25 września 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr 180 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim04.06.2020 - 12:04
3126Nr 138 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie za odszkodowaniem prawa własności gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 107 m. Olsztyn04.06.2020 - 12:20
3126Nr 298 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”03.06.2020 - 11:14
3126Nr 119 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Fizyki i IInżynierii Niskich Temperatur Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie04.06.2020 - 20:17

Łącznie 25818809 odwiedzin dla wszystkich podstron.