Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3033Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201622.10.2020 - 00:29
3034Nr 111 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2005/200622.10.2020 - 01:00
3034Nr 538 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora22.10.2020 - 00:46
3037Protokół nr 16 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 r. 22.10.2020 - 14:01
3037Nr 246 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki22.10.2020 - 00:58
3038Zarządzenie Nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ekonomia w biznesie”22.10.2020 - 14:35
3038Nr 539 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego22.10.2020 - 00:13
3039Nr 566 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 03:15
3041Nr 117 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, zabudowanych położonych w Ełku przy ul. Kościuszki22.10.2020 - 01:00
3042Zarządzenie Nr 98/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania i wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 05:46
3043Nr 291 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Olsztynie na rzecz gm. Olsztyn pod lokalizację rekreacyjnych ścieżek rowerowych22.10.2020 - 00:50
3044Nr 63 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Litewską Akademią Weterynaryjną w Kownie22.10.2020 - 15:51
3044Zarządzenie Nr 84/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2009 rok22.10.2020 - 01:58
3045Nr 567 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Morskim w Odessie, Ukraina22.10.2020 - 00:45
3046DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”21.10.2020 - 16:32
3048Nr 218 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2007 rok22.10.2020 - 10:29
3048Komunikat organizacyjny22.10.2020 - 10:54
3050Nr 66 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o Żywności22.10.2020 - 01:01
3050Nr 254 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 00:22
3051Oferta technologiczno-usługowa21.10.2020 - 19:43
3051Nr 570 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Jana MICIŃSKIEGO22.10.2020 - 10:14
3052Nr 54 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza”, Włochy22.10.2020 - 01:01
3052Nr 394 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2010/201122.10.2020 - 08:02
3052Nr 653 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 50% udziału prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn22.10.2020 - 11:04
3053Nr 53 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie planu zadań inwestycyjnych realizujących cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006.22.10.2020 - 01:01
3054Decyzja Nr 4 z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw naboru kandydatów na studia podyplomowe realizowane w ramach projektu, pn.: „Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu.22.10.2020 - 02:41
3055Nr 210 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2006/200722.10.2020 - 00:58
3055Nr 279 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum Marker-Assisted Selection in Bulls (MASinBULL)22.10.2020 - 00:57
3055Nr 744 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Andrzeja KUKWY22.10.2020 - 14:30
3056Nr 279 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt22.10.2020 - 00:51

Łącznie 27295072 odwiedzin dla wszystkich podstron.