Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3353Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej16.11.2019 - 23:10
3354Decyzja Nr 70/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2012-2016 16.11.2019 - 11:33
3365Nr 164 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 13:46
3365Liczba elektorów wybieranych spośród studentów16.11.2019 - 13:15
3369Nr 150 z 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki16.11.2019 - 22:25
3371Nr 68 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201617.11.2019 - 22:19
3372Nr 206 z dnia 29.6.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale oraz załączniku do Uchwały Nr 155 z dnia 26 stycznia 200716.11.2019 - 10:20
3376konkurs na stanowisko specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji projektu16.11.2019 - 14:10
3379Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie16.11.2019 - 09:24
3381Nr 105/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 16.11.2019 - 23:21
3383Nr 126 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie określenia limitu przyjęć kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010 na kształcenie zamawiane, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-201316.11.2019 - 10:11
3389200217.11.2019 - 07:23
3389Grunty własne 2006/200716.11.2019 - 13:22
3390Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej17.11.2019 - 05:28
3392Nr 118 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie polityki kadrowej17.11.2019 - 06:50
3404Nr 213 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Janusza HOCHLEITNERA17.11.2019 - 18:14
3407VI Olsztyńskie Dni Nauki17.11.2019 - 16:15
3409Decyzja Nr 46/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza17.11.2019 - 18:59
3410Nr 610 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mającej na celu realizację wspólnie określonych działań zawartych w projekcie aplikacyjnym składanym w ramach działania..."17.11.2019 - 22:35
3411Protokoły z Rad Wydziału Nauk o Środowisku17.11.2019 - 14:50
3412Nr 135 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 717 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.11.2019 - 18:19
3418Nr 172 z dnia 27 kwietnia 2007 r . w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku ak. 2007/200817.11.2019 - 00:08
3419D E C Y Z J A Nr 39 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 października 2011 roku w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, 16.11.2019 - 11:35
3423R E G U L A M I N Centrum Badań Europy Wschodniej17.11.2019 - 19:36
3432Nr 637 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2012 roku17.11.2019 - 20:01
3436Nr 229 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Białoruskim Instytutem Naukowo-Badawczym Sadownictwa w Samochwałowiczach, Białoruś17.11.2019 - 08:59
3439Zarządzenie Nr 11 z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie: wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.16.11.2019 - 11:14
3440Decyzja Nr 7 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.17.11.2019 - 17:30
3440Nr 269 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.11.2019 - 17:49
3444200416.11.2019 - 22:37

Łącznie 23496188 odwiedzin dla wszystkich podstron.