Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
925Nr 313 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej21.10.2020 - 23:51
924Nr 86/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/201922.10.2020 - 15:41
922Nr 327 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych 21.10.2020 - 23:50
922Nr 342 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nr 284/16 zabudowanej budynkiem kotłowni lokalnej, położonej we wsi Łężany, gmina Reszel21.10.2020 - 23:50
922Nr 455 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filozofia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 22.10.2020 - 03:31
922Nr 41/2019 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie wynagradzania członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata, pracowników ....22.10.2020 - 11:13
921Nr 8/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 02:19
921Nr 47/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:17
921Nr 467 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok22.10.2020 - 04:30
921UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY16.10.2020 - 07:50
920Nr 476 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim22.10.2020 - 08:26
919Nr 101/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauki o Żywności22.10.2020 - 04:49
919Nr 10/2018 z dnia14 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Forum Artystyczne. Interdyscyplinarny Rocznik Naukowy”22.10.2020 - 02:19
919Nr 314 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej21.10.2020 - 23:53
919UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO 22.10.2020 - 16:23
918Nr 70/2017 z dnia 18 października 2017 w sprawie zmiany Decyzji Nr 83/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2016-202022.10.2020 - 02:20
915Nr 31/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja podrostów jako naturalnego procesu rozwojowego w lesie”22.10.2020 - 01:24
915Nr 6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjych na Wydziale Nauk Ekonomicznych22.10.2020 - 01:21
915Nr 37/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 22.10.2020 - 14:35
914Nr 12/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Rachunkowość przedsiębiorstw” 22.10.2020 - 01:21
913Nr 436 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. inż. Andrzeja KOTECKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej22.10.2020 - 01:21
912Nr 85/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/201922.10.2020 - 02:16
910Nr 354 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo”22.10.2020 - 10:46
910UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY (umowa na zastępstwo) 21.10.2020 - 06:54
909Nr 12/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 22.10.2020 - 13:39
909Nr 118/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’22.10.2020 - 01:17
908Nr 65/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 62/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich22.10.2020 - 02:23
907Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 rokuw sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych22.10.2020 - 02:19
907Nr 14/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:18
906Nr 51/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 22.10.2020 - 02:17

Łącznie 27295355 odwiedzin dla wszystkich podstron.