Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
420Nr 352 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 291 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Konsorcjum Badań..."21.08.2019 - 02:21
420Nr 115/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.08.2019 - 01:30
420Nr 418 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 180 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo"22.08.2019 - 07:36
418Nr 392 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej22.08.2019 - 07:59
418Konkurs na stanowisko adiunkta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 22.08.2019 - 03:17
417Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Pediatrii Klinicznej22.08.2019 - 02:05
416Nr 276 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej21.08.2019 - 01:27
415Nr 58/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2015-201822.08.2019 - 04:46
415Nr 70/2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.08.2019 - 14:24
412Nr 345 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020 22.08.2019 - 08:43
410Nr 40/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie restrukturyzacji Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa21.08.2019 - 19:46
408Nr 301 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej22.08.2019 - 07:41
408Nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym21.08.2019 - 23:40
406Nr 66/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.08.2019 - 11:08
405Rada Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.08.2019 - 19:13
404Nr 34/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej”21.08.2019 - 01:44
404UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW 21.08.2019 - 17:00
404Nr 26/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie Zasad windykacji należności za świadczone w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie usługi edukacyjne22.08.2019 - 02:18
403Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od...22.08.2019 - 10:44
402Nr 377 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia efektów kształcenia22.08.2019 - 13:07
398Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty22.08.2019 - 10:49
398Nr 56/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia ursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” (ze zm.)21.08.2019 - 12:56
396Nr 58/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku zmieniające Zarządzenie 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki 21.08.2019 - 10:20
396Nr 32/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2019 roku 22.08.2019 - 11:14
395Nr 80/2018 z dnia 1 października 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii..22.08.2019 - 03:01
394Nr 32/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii 22.08.2019 - 05:29
394Nr 298 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej21.08.2019 - 01:44
394Nr 40/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym21.08.2019 - 01:54
394Nr 75/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.08.2019 - 18:56
394Nr 419 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 197 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji...21.08.2019 - 01:52

Łącznie 22535426 odwiedzin dla wszystkich podstron.