Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
816Nr 330 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej 10.07.2020 - 08:00
814Nr 297 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. inż. Jerzemu MERKISZOWI08.07.2020 - 10:08
814S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ALEI UNIWERSYTECKIEJ08.07.2020 - 09:17
813 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 04.07.2020 - 06:42
813Nr 353 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „KortovskyHUB – ośrodek aktywności biznesowej”...10.07.2020 - 09:54
812Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości10.07.2020 - 15:18
811Nr 22/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej...09.07.2020 - 01:01
810Nr 128 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie06.07.2020 - 19:59
806Nr 115 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego w Olsztynie przy ul. Puszkina 14, stanowiącego własność Uniwersytetu lub określenie innych możliwości zbycia tej nieruchomośc06.07.2020 - 01:48
806konkurs na funkcję Kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego09.07.2020 - 08:59
806Nr 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji 10.07.2020 - 02:42
805Nr 326 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok09.07.2020 - 13:19
803Nr 17/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 09.07.2020 - 07:26
802Nr 19/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 08.07.2020 - 22:56
802Nr 412 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda08.07.2020 - 12:55
802Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. monitoringu w projekcie09.07.2020 - 04:01
801Nr 16/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim10.07.2020 - 02:57
801Nr 289 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum - Narodowe Centrum Badań Bałtyckich 09.07.2020 - 13:32
799Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarski10.07.2020 - 02:41
799KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA LABORATORYJNEGO (STANOWISKO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE)09.07.2020 - 12:40
798Nr 31/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki05.07.2020 - 14:15
798Nr 32/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Kierownika Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 rea10.07.2020 - 15:26
797Nr 14/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/1609.07.2020 - 18:31
797Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Budownictwa10.07.2020 - 18:18
796S T A N O W I S K O z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunków studiów fizjoterapia oraz kosmetologia 10.07.2020 - 05:20
796UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ SZTUKI, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO09.07.2020 - 00:46
796UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO NA STANOWISKU TECHNOLOGA09.07.2020 - 13:57
796Nr 86/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/201909.07.2020 - 14:50
794Nr 675 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202110.07.2020 - 17:44
793Nr 332 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej09.07.2020 - 01:51

Łącznie 26202706 odwiedzin dla wszystkich podstron.