Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2020Nr 14/2013 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska28.11.2020 - 23:23
2233Nr 14/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki01.12.2020 - 00:54
3295Nr 14/2012 z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie określenia wzoru druku „Świadectwo ukończenia kursu” wydawanego absolwentom kursów realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.11.2020 - 21:50
3414Nr 14/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie „Procedur wykorzystania aparatury naukowo-badawczej zakupionej z projektu28.11.2020 - 23:26
1399Nr 14 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Uniwerstetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.11.2020 - 15:22
1287Nr 14 z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za okres od 01.09.1999 r. do 31.12.1999 r.01.12.2020 - 00:30
59Nr 14 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 638 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 30.11.2020 - 00:20
1183Nr 14 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie za okres od 01.01.1999 do 31.08.1999 r.30.11.2020 - 06:17
1343Nr 14 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie29.11.2020 - 13:06
1473Nr 14 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do grona członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w28.11.2020 - 20:31
2802Nr 14 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego29.11.2020 - 19:13
128Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. stypendiów doktoranckich 26.11.2020 - 15:20
214Nr 139/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201928.11.2020 - 07:10
362Nr 139/2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń i przygotowania nowego Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 12:54
1388Nr 139/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 131/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku30.11.2020 - 10:06
1432Nr 139 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie kierunków działań w gospodarce finansowej w roku 200430.11.2020 - 13:05
2911Nr 139 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI30.11.2020 - 03:44
1616Nr 139 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie28.11.2020 - 19:48
2367Nr 139 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy o współpracy w celu utworzenia Klastra technologicznego pod nazwą „Klaster Energia i Środowisko”30.11.2020 - 08:30
3207Nr 139 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie za odszkodowaniem prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn28.11.2020 - 18:44
1445Nr 139 z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi Nalborczykowi30.11.2020 - 08:59
127Nr 138/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych na okres do dnia 31 grudnia 2024 r.29.11.2020 - 07:25
513Nr 138/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie struktury organizacyjnej Szkoły Zdrowia Publicznego30.11.2020 - 19:21
535Nr 138/2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na okres do 31 grudnia 2021 r.29.11.2020 - 19:29
1329Nr 138/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uniwersyteckiego Domu Rotacyjnego w Olsztynie28.11.2020 - 04:29
1457Nr 138 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie założeń do opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 200429.11.2020 - 10:35
3207Nr 138 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 17:14
1543Nr 138 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie podziału pierwotnego dotacji na 2017 rok29.11.2020 - 08:37
2413Nr 138 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Powierzchniowe wzmacnianie kompozytami murowych ścian z cegły...."29.11.2020 - 13:55
3322Nr 138 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie za odszkodowaniem prawa własności gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 107 m. Olsztyn29.11.2020 - 04:12

Łącznie 27705727 odwiedzin dla wszystkich podstron.