Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1523Nr 194 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie inicjatywy zmian w Statucie UWM w Olsztynie17.04.2021 - 13:49
1915Zarządzenie Nr 2/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Biologii i Biotechnologii 17.04.2021 - 13:47
5506UCHWAŁA Nr 980 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Mariana SULIKA17.04.2021 - 13:43
972Nr 425 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-202017.04.2021 - 13:43
1554Nr 130/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii17.04.2021 - 13:42
1386Nr 189 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 13:42
1378Nr 166 z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim17.04.2021 - 13:42
1068Nr 356 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta...17.04.2021 - 13:41
2745Zarządzenie Nr 28 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.17.04.2021 - 13:40
1815Decyzja Nr 61/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2012-201617.04.2021 - 13:38
1388Nr 39 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych 17.04.2021 - 13:38
2501Nr 117 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-201617.04.2021 - 13:37
8577Studia stacjonarne 2008/200917.04.2021 - 13:37
1424Nr 158 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie umiejscowienia kierunku studiów "socjologia"17.04.2021 - 13:36
5286Nr 520 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Dobrych obyczajów i zasad etycznego postępowania pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 13:35
1376Nr 19 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie warunków kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo"17.04.2021 - 13:35
3317Nr 198 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji17.04.2021 - 13:34
2554Protokół nr 14 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2006 r.17.04.2021 - 13:33
855Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni na stanowisko Rzecznika ds. Równości Szans17.04.2021 - 13:30
1281Nr 15/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 17.04.2021 - 13:30
664Nr 488 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae księdzu prałatowi kanonikowi dr. Andrzejowi LESIŃSKIEMU17.04.2021 - 13:28
737Nr 163/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny17.04.2021 - 13:27
2158Decyzja Nr 38/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Uczestników Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 13:25
2063UCHWAŁA Nr 8 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-201617.04.2021 - 13:25
2842Nr 119 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Christianowi von BAR, dr. h. c. 17.04.2021 - 13:25
515Nr 656 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami)17.04.2021 - 13:24
2940Nr 12 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 13:22
6511Rejestry - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu17.04.2021 - 13:22
3321Nr 267 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w gminie Ostróda.17.04.2021 - 13:21
1974UCHWAŁA Nr 858 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Michała WOJCIECHOWSKIEGO17.04.2021 - 13:17

Łącznie 28953356 odwiedzin dla wszystkich podstron.