Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
957Nr 94/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ubezpieczenia społeczne”22.10.2020 - 01:22
945Nr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej...22.10.2020 - 02:19
633Nr 94/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2018/201922.10.2020 - 01:18
584Nr 94/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 87/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej22.10.2020 - 08:56
341Nr 94/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii22.10.2020 - 16:20
368Nr 94/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020 22.10.2020 - 01:14
83Nr 94/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt22.10.2020 - 02:05
1967Nr 940 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie osobowej22.10.2020 - 00:01
1596Nr 941 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 00:01
1431Nr 942 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie nadania Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności imienia Profesora Jerzego Borowskiego22.10.2020 - 00:00
2065Nr 943 z dnia 24 czerwca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków...22.10.2020 - 09:31
1484Nr 944 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Lipowo 29/1, gm. Ostróda wraz z udziałem w prawie własności działki gruntowej nr 184, obręb Lipowo22.10.2020 - 00:00
1541Nr 945 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. mjr. Jana Piwnika w Olsztynie22.10.2020 - 00:00
1671Nr 946 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynku kotłowni wraz z jego wyposażeniem technicznym położonego w miejscowości Łężany, gmina Reszel oraz prawo własności działki gruntowej nr 284/16 obręb Leginy22.10.2020 - 00:00
1485Nr 947 z dnia24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Nanjing Normal University, Chińska Republika Ludowa22.10.2020 - 00:00
1506Nr 948 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Umowy o partnerstwie ze Stowarzyszeniem France-Pologne w departamencie Indre (France)22.10.2020 - 00:00
1522Nr 949 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Republika Chorwacji22.10.2020 - 00:00
1380Nr 95 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie rozmów w celu ustalenia warunków zamiany nieruchomości pn. Inkubator Przedsiębiorczości będacej własnością Fundacji Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach...22.10.2020 - 01:06
1471Nr 95 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 13/3, Gmina Ostróda wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 3 oraz udziałem w gruncie i budynku21.10.2020 - 23:57
1100Nr 95 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie przyznania Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 01:08
3109Nr 95 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Państwowym w Sumach, Ukraina22.10.2020 - 03:14
2242Nr 95 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki22.10.2020 - 00:28
3059Nr 95 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej - Akademickie Centrum Kultury22.10.2020 - 14:20
2501Nr 95/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zasad tworzenia symboli jednostek w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 11:10
1894Nr 95/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych22.10.2020 - 05:36
1458Nr 95/2013 Z dnia 28 października 2013 roku w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Obiektów na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku22.10.2020 - 12:31
1328Nr 95/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Marketingowe zarządzanie oświatą”22.10.2020 - 01:34
2123Nr 95/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 01:29
1067Nr 95/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczeln22.10.2020 - 02:22
1839Nr 95/2016 z dnia 17 października 2016 roku w sprawie przyznania nagrody pracownikom Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie realizującym zadania w projektach finansowanych w ramach programu Horyzont 202022.10.2020 - 01:26

Łącznie 27295221 odwiedzin dla wszystkich podstron.