Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1417Nr 84 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.04.2021 - 17:45
3372Nr 84 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 200618.04.2021 - 16:42
4428Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201618.04.2021 - 12:03
3494Nr 84 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony18.04.2021 - 07:32
1514Nr 84 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Sikorskiego18.04.2021 - 22:46
2073Nr 84/2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Postęp techniczno-technologiczny w przetwórstwie mleka”16.04.2021 - 23:44
1673Nr 84/2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.04.2021 - 01:42
2309Nr 84/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Ekonomia – rachunkowość budżetowa” UWAGA!!! zmienione zarz. Nr 134/201418.04.2021 - 02:41
1509Nr 84/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich18.04.2021 - 17:01
1197Nr 84/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dla nauczycieli w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa”14.04.2021 - 07:36
50Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii18.04.2021 - 22:14
1591Nr 84/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez UWM w Olsztynie w ramach studiów trzeciego stopnia - doktoranckich13.04.2021 - 18:01
1058Nr 84/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny parametrycznej18.04.2021 - 15:37
1198Nr 84/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa17.04.2021 - 18:10
769Nr 84/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałow13.04.2021 - 20:32
746Nr 84/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli”15.04.2021 - 15:13
396Nr 84/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych16.04.2021 - 06:16
842Nr 84/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.04.2021 - 09:52
2974Nr 84/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie złożenia oświadczeń upoważniających Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do wykazania osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników i doktorantów w ramach poszczególnych dyscyplin na potrzeby...18.04.2021 - 15:37
162Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej10.04.2021 - 18:57
221Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2020-202419.04.2021 - 00:17
182Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2020-202418.04.2021 - 15:57
2005Nr 840 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok16.04.2021 - 16:07
1888Nr 841 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich 18.04.2021 - 09:06
1857Nr 842 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zgody na utworzenie spółki celowej pn. „InnoInvest UWM”18.04.2021 - 14:49
1759Nr 843 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego wraz z Planem zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 201619.04.2021 - 00:50
1572Nr 844 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę Instytutowi Terapii Komórkowych S.A. określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie10.04.2021 - 18:43
1747Nr 845 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Technicznym „Charkowski Instytut Politechniczny”, Ukraina18.04.2021 - 10:09
1763Nr 846 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Central European University, Węgry10.04.2021 - 18:44
1617Nr 847 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Ukraińskim Uniwersytetem Kato17.04.2021 - 21:49

Łącznie 28946548 odwiedzin dla wszystkich podstron.