Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
753Nr 58/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie epidemii (ze zm.)01.03.2021 - 15:49
1845Nr 131 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Państwowym Mongolskim Uniwersytetem Rolniczym w Ułan Bator, Rosja01.03.2021 - 15:50
240ANNA RYKACZEWSKA01.03.2021 - 15:50
2444Nr 808 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki01.03.2021 - 15:51
1225Nr 205 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie osobowej01.03.2021 - 15:52
1227Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości 01.03.2021 - 15:52
1883Nr 571 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. zw. dr. hab. Brunonowi HOŁYSTOWI01.03.2021 - 15:53
1654Nr 783 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.03.2021 - 15:53
477Nr 602 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez UWM w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1..."01.03.2021 - 15:53
1937Decyzja Nr 54/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Kierunków Zamawianych Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnic01.03.2021 - 15:53
1578Nr 24 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Obrońców Tobruku 301.03.2021 - 15:53
2671Nr 598 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Joanny SZTEYN01.03.2021 - 15:54
1526Nr 102/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dla tłumaczy języków rzadkich w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”01.03.2021 - 15:54
5818Zarządzenie Nr 30 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2009/201001.03.2021 - 15:54
1595UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI DWÓCH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH w Dziale Zamówień Publicznych01.03.2021 - 15:54
1455Nr 94 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do negocjacji w celu nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłym kasynie wojskowym "Casablanka"01.03.2021 - 15:54
3079Nr 177 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym, Ukraina01.03.2021 - 15:55
1093Nr 121/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Zintegrowana wczesna edukacja” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych 01.03.2021 - 15:55
2010Protokół Nr 30 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku01.03.2021 - 15:56
2739Decyzja NR 11 z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw tworzenia Centrum Mleczarstwa.01.03.2021 - 15:57
1008Nr 20/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego01.03.2021 - 16:00
904Nr 477 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim01.03.2021 - 16:01
1070Nr 467 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok01.03.2021 - 16:02
4613Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.03.2021 - 16:03
1043Nr 44/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.03.2021 - 16:05
401Nr 159/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie przyznania doktorowi nauk medycznych Franzowi van Erckelensowi statusu honorowego profesora Uniwersytetu01.03.2021 - 16:07
6068Decyzja Nr 18/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2011/2012 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych01.03.2021 - 16:08
7627Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim01.03.2021 - 16:11
1096Nr 38/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 01.03.2021 - 16:14
3039Nr 136 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w jednostce ogólnouczelnianej Archiwum i Muzeum01.03.2021 - 16:14

Łącznie 28498387 odwiedzin dla wszystkich podstron.