Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1325Nr 767 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina24.01.2020 - 21:58
4495Nr 262 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie24.01.2020 - 21:58
735Nr 281 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 660 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 23 marca 2013 roku... 24.01.2020 - 21:59
3186Nr 213 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”24.01.2020 - 21:59
408Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Filologii Germańskiej24.01.2020 - 21:59
2460Nr 35/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”24.01.2020 - 21:59
1409Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98..."24.01.2020 - 22:00
2514Protokół nr 23 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2007 r.24.01.2020 - 22:00
1166Nr 306 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/202024.01.2020 - 22:00
309Nr 490 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Leginach, gm. Reszel24.01.2020 - 22:00
2671Zarządzenie Nr 19 z dnia 22 września 2006 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 3 października 2005 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytet24.01.2020 - 22:00
6580Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich24.01.2020 - 22:01
2599Nr 215 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Oleha MASLIENNIKOVA24.01.2020 - 22:01
5485Nr 219 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wynagradzania pracowników uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych24.01.2020 - 22:02
124Nr 580 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji”24.01.2020 - 22:03
1680Nr 298 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Aleksandra ŚWIĄTECKIEGO24.01.2020 - 22:03
79945 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 24.01.2020 - 22:03
3235Zestawienie inwestycji długoterminowych 2005/200624.01.2020 - 22:03
2138Nr 666 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Janusza POŁOMA24.01.2020 - 22:04
652Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości 24.01.2020 - 22:04
2210Nr 248 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury mgr Marii Siemionek na stanowisko kierownika Studium Języków Obcych24.01.2020 - 22:04
1577Nr 490 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego KRZYNÓWKA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego24.01.2020 - 22:04
2827Zarządzenie Nr 31 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora UWM nr 21/2006 w sprawie zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów24.01.2020 - 22:05
2527Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK24.01.2020 - 22:05
2521Nr 641z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2011/201224.01.2020 - 22:05
2542UCHWAŁA Nr 977 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Romana PRZYBYSZEWSKIEGO, prof. UWM24.01.2020 - 22:05
1657UCHWAŁA Nr 22 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr. hab. Janusza HELL24.01.2020 - 22:06
1424Nr 144 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem "Inkubatora Przedsiębiorczości"24.01.2020 - 22:08
2281Nr 761 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie instalacji dygestorium oraz pieca muflowego w laboratorium Katedry Pszczelnictwa przy ul. Słonecznej 48”24.01.2020 - 22:08
33467 PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI24.01.2020 - 22:08

Łącznie 24220124 odwiedzin dla wszystkich podstron.