Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
22782Nr 785 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 03.12.2020 - 23:06
3397Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej... 03.12.2020 - 23:06
1141Nr 57/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 64/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-201603.12.2020 - 23:06
1675Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od...03.12.2020 - 23:07
294Nr 17/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 03.12.2020 - 23:07
10206Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201703.12.2020 - 23:07
3008Nr 530 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021 03.12.2020 - 23:07
86Nr 76/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego na kadencję 2020-202403.12.2020 - 23:07
804Nr 381 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 305 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów03.12.2020 - 23:07
985Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii03.12.2020 - 23:07
1796Nr 449 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem 03.12.2020 - 23:07
293Nr 718 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/202203.12.2020 - 23:07
2904Nr 556 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 03.12.2020 - 23:08
2328Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w roku akademickim 2011/201203.12.2020 - 23:08
1061KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ03.12.2020 - 23:08
4281Nr 74/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich03.12.2020 - 23:08
1817Nr 68/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie03.12.2020 - 23:08
8686Nr 91/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/201803.12.2020 - 23:09
2597Nr 377 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego doc. dr. Česlovasowi BOBINASOWI03.12.2020 - 23:10
418Nr 202/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki prawne 03.12.2020 - 23:10
1539Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii03.12.2020 - 23:11
536Nr 568 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim03.12.2020 - 23:11
1363Nr 878 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Brzeskim Państwowym Uniwersytetem im. A.S. Puszkina, Białoruś03.12.2020 - 23:11
1376Nr 133 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.12.2020 - 23:11
1022Nr 365 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich 03.12.2020 - 23:12
3119Nr 162 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Duisburg - Essen, Republika Federalna Niemiec03.12.2020 - 23:12
2185ZARZĄDZENIE NR 62 / 2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.12.2020 - 23:12
2557Nr 107 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 68 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201603.12.2020 - 23:13
1905Nr 159 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego na nowo utworzonym Wydziale Lekarskim03.12.2020 - 23:13
2279Nr 206 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. szt. muz. Tadeusza NIEDŹWIEDZIA03.12.2020 - 23:13

Łącznie 27731566 odwiedzin dla wszystkich podstron.