Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
4445Nr 241 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie18.09.2019 - 22:58
1292Nr 690 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Międzynarodowym Wolnym Uniwersytetem w Mołdawii, Mołdawia18.09.2019 - 22:58
1462Nr 676 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 230 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej18.09.2019 - 22:58
4609Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.09.2019 - 22:59
1203UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO DZIAŁU PŁAC18.09.2019 - 22:59
2150Nr 23/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2017/2018 18.09.2019 - 22:59
1245Protokoły 2010/201118.09.2019 - 22:59
1992Nr 72 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2012 rok18.09.2019 - 23:00
291Nr 74/2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym18.09.2019 - 23:00
1397Nr 253 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych w Uniwersytecie w 2006 r. 18.09.2019 - 23:00
9664Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych18.09.2019 - 23:01
1245Nr 165 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Łęgajnach gm. Barczewo18.09.2019 - 23:02
2909protokoły z rad wydziału Wydziału Nauki o Żywności 18.09.2019 - 23:02
1553Nr 311z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2019 - 23:02
1998UCHWAŁA Nr 886 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Joan18.09.2019 - 23:02
254Nr 526 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie18.09.2019 - 23:02
34911Wydział Nauk Społecznych18.09.2019 - 23:03
1597UCHWAŁA Nr 960 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Ewy KACZMARCZYK18.09.2019 - 23:04
2733Nr 37 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę18.09.2019 - 23:04
2123Nr 457 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Portalu Weterynaryjnego wraz z budową baz danych i digitalizacją zasobów”18.09.2019 - 23:04
1520Nr 522 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych18.09.2019 - 23:04
1126Nr 65/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Metody satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji i systemach GIS”18.09.2019 - 23:04
119Nr 511 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe”18.09.2019 - 23:04
1542UCHWAŁA Nr 858 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Michała WOJCIECHOWSKIEGO18.09.2019 - 23:05
6895Stowarzyszenie Absolwentów18.09.2019 - 23:05
3755Nr 74/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich18.09.2019 - 23:05
1917Nr 775 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2011 rok 18.09.2019 - 23:06
1035Nr 162 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych w Uniwersytecie w 2005 r. kandydatów, posiadających świdectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej i nowej matury" 18.09.2019 - 23:06
1799Nr 828 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii18.09.2019 - 23:06
3800Nr 67 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”18.09.2019 - 23:06

Łącznie 22844849 odwiedzin dla wszystkich podstron.