Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1260Nr 117 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami Suwalskiego Parku Naukowo-Technologicznego pn. "Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód"13.08.2020 - 15:34
3825Nr 70/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.08.2020 - 15:34
2625Nr 20/2017 z dnia 15 marca roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.08.2020 - 15:34
3101Nr 175 z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesińskiemu13.08.2020 - 15:35
1465Sprawozdanie finansowe za rok 200913.08.2020 - 15:35
3573200313.08.2020 - 15:35
3108Źródła finansowania inwestycji 2006/200713.08.2020 - 15:35
3457Nr 43/2013 z dnia 9 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie13.08.2020 - 15:36
998Nr 307 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia ze skutkiem na kolejne lata studiów...13.08.2020 - 15:36
3143Nr 75/2013 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia 13.08.2020 - 15:36
2085Nr 76/2013 z dnia 13 września 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.08.2020 - 15:36
700Nr 480 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika specjalna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim13.08.2020 - 15:36
508Nr 109/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.08.2020 - 15:36
4341konkurs na stanowisko Kierownika Biura Kadr i Płac13.08.2020 - 15:36
8382Władze Wydziału Biologii i Biotechnologii13.08.2020 - 15:36
3239Nr 107 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie uchylenia Uchwały Senatu Nr 23 z dnia 17 grudnia 1999 roku13.08.2020 - 15:36
7211Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.08.2020 - 15:37
1914Nr 80/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rytmika i taniec”13.08.2020 - 15:37
2195Nr 44/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich13.08.2020 - 15:37
466Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Muzyki13.08.2020 - 15:37
566 NR 492 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 13.08.2020 - 15:37
1837Nr 81/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych13.08.2020 - 15:37
2350Zarządzenie Nr 8 z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Praca socjalna”.13.08.2020 - 15:38
18057Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni13.08.2020 - 15:38
2590Nr 45/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich13.08.2020 - 15:38
1322Nr 181 z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo, obręb Lamkówko13.08.2020 - 15:38
3349Nr 46/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2013/201413.08.2020 - 15:38
968Nr 290 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie13.08.2020 - 15:38
2461Nr 275 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-nie do projektu „Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego"13.08.2020 - 15:38
2785Nr 262 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2012/201313.08.2020 - 15:38

Łącznie 26532303 odwiedzin dla wszystkich podstron.