Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2896Nr 550 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie/likwidację środków trwałych 20.04.2021 - 13:52
2897Nr 42 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie20.04.2021 - 02:49
2897Zarządzenie Nr 69/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego20.04.2021 - 15:20
2897Nr 285 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych20.04.2021 - 15:09
2898Decyzja Nr 26/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2011/219.04.2021 - 01:43
2898Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym w roku akademickim 2010/201121.04.2021 - 00:55
2899Nr 27 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę21.04.2021 - 01:01
2900Nr 289 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Rosja18.04.2021 - 12:30
2900Nr 378 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 120 z dnia 25 stycznia 2013 roku20.04.2021 - 15:26
2901Nr 6/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie utworzenia Biura ds. Projektów Zagranicznych20.04.2021 - 15:35
2902Decyzja Nr 2 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie: powołania zespołów projektowych do spraw przygotowania wniosków do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.19.04.2021 - 21:14
2902Nr 384 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 13 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008-201220.04.2021 - 12:00
2902Nr 401 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a związkami zawodowymi w sprawie zasad przekazania na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych odpisu...20.04.2021 - 14:32
2904D E C Y Z J A NR 11 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.19.04.2021 - 21:33
2904Nr 363 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją EUROPE 2004 przy realizacji projektu „Eurogeneracja”20.04.2021 - 08:24
2904Nr 503 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie20.04.2021 - 17:33
2905Nr 323 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie połączenia Przychodni Specjalistycznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej UWM w Olsztynie ze 103 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Olsztynie21.04.2021 - 00:04
2906Ogłoszenie o przetargu 20.04.2021 - 16:37
2906Nr 646 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy w Studium Języków Obcych na czas nieokreślony mgr. Karola GOTFRYD20.04.2021 - 20:08
2907Nr 311 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego20.04.2021 - 12:11
2907Nr 26 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę20.04.2021 - 17:21
2907Protokół nr 9 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 r.19.04.2021 - 17:06
2907Zarządzenie Nr 41/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie21.04.2021 - 02:26
2908Decyzja Nr 15/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 17/2010 z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie powołania zespołu zarządzajacego projektem pod tytułem „Wyposażenie w sprzę14.04.2021 - 03:18
2910Decyzja Nr 22/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania kierownika projektu „Termosyfon odwrócony – pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych” Nr UDA-POIG.01.03.02-28-041/10, real20.04.2021 - 10:42
2910Nr 100/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie21.04.2021 - 02:23
2910Nr 10/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych...20.04.2021 - 18:59
2912Protokoły 2006/200720.04.2021 - 16:09
2912Zarządzenie Nr 21/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie zasad przygotowyw20.04.2021 - 13:59
2913Decyzja Nr 17 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2006-2008.12.04.2021 - 22:26

Łącznie 28970213 odwiedzin dla wszystkich podstron.