Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
941Nr 18/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 22.10.2020 - 01:20
940Nr 316 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Bartąskiej w Olsztynie21.10.2020 - 23:50
940Nr 140/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny historia na okres do 31 grudnia 2021 r.22.10.2020 - 04:24
939Nr 344 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w roku akademickim 2018/201921.10.2020 - 23:50
938Nr 29/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja oraz ocena funkcji przyrodniczej, społecznej i historycznej drzew pomnikowych w północno-wschodniej Polsce”22.10.2020 - 06:38
938Nr 444 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3t22.10.2020 - 15:10
937Nr 346 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2013 rok 19.10.2020 - 19:46
937Nr 280 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomu i profilu kształcenia kierunku odnawialne źródła energii21.10.2020 - 23:51
937Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Radiologii22.10.2020 - 14:30
937Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości22.10.2020 - 06:08
937Nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia kryteriów oceny aktywności naukowej i artystycznej dla kandydatów na przewodniczącego i członków rad naukowych dyscyplin 22.10.2020 - 15:44
936Nr 100/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 22.10.2020 - 02:19
936Nr 356 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta...21.10.2020 - 23:49
935Nr 43/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym22.10.2020 - 02:21
935Nr 48/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw kształcenia 22.10.2020 - 02:17
934Nr 319 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wyłączenia z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Ośrodka Inżynierii Lądowej i włączeniu go do Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 21.10.2020 - 23:50
933Nr 80/2017 z dnia 5 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie 76/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” 22.10.2020 - 01:22
933Nr 98/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 22.10.2020 - 02:19
933Nr 11/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa włoskiego” ...22.10.2020 - 01:21
932Nr 346 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej21.10.2020 - 23:50
931Nr 8/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Restrukturyzacji Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.10.2020 - 14:00
930Nr 7/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020 roku22.10.2020 - 02:19
929Nr 321 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału pierwotnego dotacji na rok 2018 21.10.2020 - 23:50
929Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii22.10.2020 - 10:03
928Nr 97/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki międzywydziałowej pod nazwą Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej22.10.2020 - 12:05
927Nr 20/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego22.10.2020 - 15:08
926Nr 60/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Medycznych22.10.2020 - 03:00
926Skład osobowy Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu22.10.2020 - 09:04
926Nr 468 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 16:20
925Nr 2/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki Wątroby i Trzustki Wydziału Lekarskiego 22.10.2020 - 02:19

Łącznie 27295310 odwiedzin dla wszystkich podstron.