Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
405Nr 41/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 21.07.2019 - 13:47
405Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Medycyny Laboratoryjnej22.07.2019 - 20:41
403Nr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biologii i Biotechnologii w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.07.2019 - 03:29
403UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWALNYCH23.07.2019 - 08:32
402Nr 92/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.07.2019 - 13:38
401Nr 31/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii21.07.2019 - 08:01
401Nr 302 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej22.07.2019 - 22:33
401Nr 39/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej23.07.2019 - 08:32
400Nr 64/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych23.07.2019 - 13:14
397Wybory do Rady Uczelni23.07.2019 - 01:15
396Nr 68/2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia żałoby na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.07.2019 - 23:36
395Nr 397 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie programu studiów wyższych23.07.2019 - 10:31
394Nr 299 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej21.07.2019 - 22:53
393Nr 35/2018 z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich...21.07.2019 - 08:02
393Nr 42/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia na 2018 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.07.2019 - 10:12
393Nr 378 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą w Ełku oraz określenia efektów kształcenia 22.07.2019 - 23:16
391Nr 85/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/201921.07.2019 - 17:15
390Nr 55/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.07.2019 - 19:07
389Nr 352 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 291 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Konsorcjum Badań..."22.07.2019 - 18:14
388Nr 276 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej20.07.2019 - 15:38
387Nr 50/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr WND-POWR.03.02.00-00-I034/16-01, pt. „Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” współfinansowanego przez Unię Europejską...21.07.2019 - 08:04
385Nr 45/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej22.07.2019 - 03:25
384Nr 46/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej23.07.2019 - 11:27
384Nr 62/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich 23.07.2019 - 16:40
384Regulamin Szkoły Doktorskiej23.07.2019 - 07:37
382Nr 301 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej21.07.2019 - 21:57
382UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW 20.07.2019 - 19:56
382Nr 345 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020 23.07.2019 - 09:14
382Nr 65/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 62/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich21.07.2019 - 10:28
382Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Pediatrii Klinicznej23.07.2019 - 09:18

Łącznie 22235504 odwiedzin dla wszystkich podstron.