Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1399Nr 141 z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie zatrudnienia Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki30.11.2020 - 18:29
3362Nr 141 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie środków finansowych na działalność statutową Klubu Sportowego AZS UWM30.11.2020 - 10:29
1493Nr 141 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2018/201901.12.2020 - 01:06
2499Nr 141 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Permskim Narodowym Badawczym Uniwersytetem Politechnicznym, Rosja28.11.2020 - 22:33
3297Nr 141 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Sassari, Włochy30.11.2020 - 17:54
1310Nr 141 z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji01.12.2020 - 00:21
169Nr 140/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej01.12.2020 - 00:38
1007Nr 140/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny historia na okres do 31 grudnia 2021 r.30.11.2020 - 22:48
1634Nr 140/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Instrukcji wystawiania faktur, Instrukcji dotyczącej zasad numerowania faktur oraz Instrukcji użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.11.2020 - 20:44
2767Nr 140 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie podziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2009 roku30.11.2020 - 12:39
1651Nr 140 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2018/201930.11.2020 - 08:58
2842Nr 140 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk w Sewastopolu, Ukraina30.11.2020 - 21:20
3191Nr 140 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn30.11.2020 - 23:05
1365Nr 140 z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. Ralphowi Obendorfowi28.11.2020 - 23:03
1333Nr 140 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetowego na 2004 rok28.11.2020 - 15:04
253Nr 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych” 28.11.2020 - 09:58
317Nr 14/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji28.11.2020 - 22:02
609Nr 14/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 107/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2019/202024.11.2020 - 16:00
751Nr 14/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu i awansowaniu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach ogólnouczelnianych29.11.2020 - 12:48
931Nr 14/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.11.2020 - 23:13
880Nr 14/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/1628.11.2020 - 23:12
1196Nr 14/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” 24.11.2020 - 09:38
1321Nr 14/2017 w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2016/201728.11.2020 - 23:14
1981Nr 14/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 28.11.2020 - 16:15
999Nr 14/2016 z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Diagnostyka agrofagów roślin bobowatych”28.11.2020 - 15:32
1286Nr 14/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego i skarbowości29.11.2020 - 05:53
1592Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji wykorzystania aparatury naukowo-badawczej pozyskanej w ramach programów Unii Europejskiej30.11.2020 - 06:33
1225Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji wykorzystania aparatury naukowo-badawczej pozyskanej w ramach programów Unii Europejskiej29.11.2020 - 07:57
2264Nr 14/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie określenia wzorów druków: „Arkusz oceny dyplomowego dzieła artystycznego”28.11.2020 - 23:20
1661Nr 14/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 12/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 01.12.2020 - 01:14

Łącznie 27705699 odwiedzin dla wszystkich podstron.