Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2361Zarządzenie Nr 51/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 14:00
883Nr 66/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 13:59
1310Nr 25/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2017/201817.04.2021 - 13:59
2772Nr 271 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej17.04.2021 - 13:58
3205Nr 220 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn17.04.2021 - 13:58
2205UCHWAŁA Nr 953 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku17.04.2021 - 13:58
2003Nr 237 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie osobowej17.04.2021 - 13:57
2978UCHWAŁA Nr 986 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Mar17.04.2021 - 13:56
4259Nr 81 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Marka CIERACHA17.04.2021 - 13:55
2284Decyzja Nr 22/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademicki 2010/201117.04.2021 - 13:54
2781Decyzja Nr 55/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i17.04.2021 - 13:54
1376Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Nauk Medycznych17.04.2021 - 13:54
2735UCHWAŁA Nr 438 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17.04.2021 - 13:53
817Nr 72/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Nauk o Środowisku i na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt17.04.2021 - 13:51
3004Protokół nr 11 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2006 r.17.04.2021 - 13:51
2640Nr 24/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia standardów kształcenia na stacjonarnych studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olszty17.04.2021 - 13:51
2679Nr 322 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Ally KAMALOVEJ17.04.2021 - 13:50
4707Zasady i tryb przyjmowania17.04.2021 - 13:50
1523Nr 194 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie inicjatywy zmian w Statucie UWM w Olsztynie17.04.2021 - 13:49
1915Zarządzenie Nr 2/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Biologii i Biotechnologii 17.04.2021 - 13:47
5506UCHWAŁA Nr 980 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Mariana SULIKA17.04.2021 - 13:43
972Nr 425 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-202017.04.2021 - 13:43
1554Nr 130/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii17.04.2021 - 13:42
1386Nr 189 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 13:42
1378Nr 166 z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim17.04.2021 - 13:42
1068Nr 356 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta...17.04.2021 - 13:41
2745Zarządzenie Nr 28 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.17.04.2021 - 13:40
1815Decyzja Nr 61/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2012-201617.04.2021 - 13:38
1388Nr 39 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych 17.04.2021 - 13:38
2501Nr 117 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-201617.04.2021 - 13:37

Łącznie 28953209 odwiedzin dla wszystkich podstron.